Hlavní navigace

Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne, jedna třetina osob bude starší 65 let

Redakce

Počet obyvatel České republiky bude růst do roku 2030, kdy dosáhne 10,91 mil., poté bude klesat k horizontu 1. lednu 2066 na hodnotu 10,67 mil. obyvatel. Zároveň dojde k výraznému růstu podílu osob starších 65 let, a to až na jednu třetinu populace. Absolutně jejich počet vzroste ze současných 1,56 mil. na 3 až 4 mil. osob. Vyplývá to z výsledků Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Podíl dětské složky naopak v horizontu projekce poklesne. Počínaje rokem 2006 v České republice početně převažují osoby starší 65 let nad dětmi ve věku 0 až 14 let. Poměr těchto dvou složek populace, tzv. index stáří, i nadále výrazně poroste, v polovině 20. let 21. století překročí hranici 150 seniorů na 100 dětí, na sklonku 30. let hranici 200.

I nadále bude pokračovat trend zvyšujícího se indexu ekonomického zatížení, porovnávající počet osob v ekonomicky neaktivním věku (zahrnující věk 0–19 let a 65+ let) a počet osob v ekonomicky aktivním věku (20–64 let). Index směřuje k hodnotě 100, tedy k početnímu vyrovnání obou skupin. Zatímco v současnosti připadá na jednoho ekonomicky neaktivního člověka dva ekonomicky aktivní lidé, v budoucnu bude tento poměr jedna k jedné.

Průměrný věk populace ČR činil k 1. lednu 2009 celkem 40,5 let. Do roku 2066 by se měl průměrný věk obyvatel zvýšit na úroveň 49,0 let (muži 47,8 a ženy 50,2 let). Projekce ČSÚ také předpokládá prodlužování očekávané střední délky života. Do roku 2065 by měla u mužů dosáhnout 86,5 roku, což proti roku 2008 představuje nárůst o 12,5 roku. Střední délka života žen by měla proti současnosti vzrůst o 10,5 roku na 91 let.

Hlavní výsledky projekce:

  • Projekce předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, zlepšení úmrtnostních poměrů a migrační atraktivitu České republiky.
  • Celkový počet obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým pobytem) bude na počátku roku 2066 podle střední varianty projekce mírně vyšší než dnes. Výši reálného růstu ovlivní zahraniční migrace, přirozenou měrou bude česká populace zhruba od 20. let 21. století ubývat.
  • Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne, jedna třetina osob bude starší 65 let, jejich zastoupení se více jak zdvojnásobí.
  • Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku, počet osob ve věku nad 85 let se do roku 2066 zvýší na 7,5 násobek.
  • Ani masivnější imigrace trend stárnutí populace nezvrátí.
  • Početně se vyrovná velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku.
Našli jste v článku chybu?