Hlavní navigace

Kdo má nárok na ošetřovné?

Gabriela Hájková

Na ošetřovné má při splnění podmínek ten zaměstnanec, který nemůže vykonávat svou práci protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Stejně tak zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské či dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 

Nárok uplatňujete tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“, který má dva propisovací díly a vystaví vám ho ošetřující lékař

Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař  pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí, a to:

 • I. díl  – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B ho předá svému zaměstnavateli. Pro výplatu  dávky  musí zaměstnanec  ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá:
 • II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování(péče) pominula, resp. pomine.
 • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování  trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který  předchází  dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.

Zdroj: ČSSZ

Ošetřovné se vyplácí od prvního dne nejdéle po dobu 9 kalendářních dní. (Popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou)). Doba ošetřovného se tímto střídáním však neprodlužuje.

Výše dávky činí od prvního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Ten dostaneme tak, že příjmy v tomto rozhodném období (činí 12 měsíců)  se vydělí počtem kalendářních dnů. DVZ se dále redukuje a následně se vypočítá samotná výše dávky.

 • Z částky do první redukční hranice (825 Kč) se u ošetřovného počítá 90 %,
 • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1237 Kč) se počítá 60 %,
 • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2474 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 258 000 Kč. DVZ před redukcí činí 706,85 Kč (258 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která v roce 2011 činí 825 Kč, se započítává 90 % (706,85 Kč x 90 % = 636,17 Kč), zaokrouhleno na celé koruny 637 Kč. Denní dávka bude činit 383 Kč (637 Kč x 60 % = 382,20 Kč), zaokrouhleno na celé Kč, za kalendářní den.

Při 9 kalendářních dnech ošetřování náleží dávka ve výši 3 447 Kč (383 Kč x 9 dní).

Zdroj: ČSSZ

Našli jste v článku chybu?
 • 22. 2. 2011 10:38

  Semtamťuk (neregistrovaný) ---.eurotel.cz

  Nemám v této oblasti téměř žádný přehled ani vůbec už ne zkušenosti; zprávička mi příjde nějaká divná a neúplná.

  Píšete, že na ošetřovné má nárok i rodič zdravého dítěte, do 10-ti let věku, pokud byla uzavřena škola/dětské zařízení, nebo onemocněla osoba která se běžně o dítě stará.

  Kdo vystaví potvrzení v tomto případě. Školu nezmiňujete, doktor se zase nezdá mně.

  Také by to chtělo blíže vysvětlit zda jde jen o státní zařízení a jak je to s tou chůvou?!
  Jak se rozlišuje, když je dítě nemocné a jste na paragrafu, a jak když je už skoro zdravé, ale musí být ještě v karanténě. Třeba když má/mělo spalničky, salmonelózu, žloutenku,...

  P.S.
  Možná by to chtělo samostatný článek. Zkuste ale ještě tak měsíc počkat. Třeba lidé ješte, mezi tím, dostanou rozum a vyrazí na vládu s vidlemi, a bude všechno jinak...