Hlavní navigace

Jaké děláte chyby v přehledu pro OSVČ a co hrozí, když ho nepodáte?

Gabriela Hájková

Přehled o příjmech a výdajích už má mít většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) odevzdaný. Ti, kteří si nechávají zpracovat daňové přiznání od poradce mají ale ještě čas do 30. července. Ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání mají čas nejpozději do 2. srpna.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto chce upozornit na potenciální chyby, kterých se dopustili jejich předchůdci.  Nejčastější chybou je v přehledu chybné rozdělení daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti na hlavní a vedlejší činnost. OSVČ také často oznamují spolupracující osobu až při podání přehledu. Zahájení spolupráce byste přitom měli oznámit hned. 

Pokud nepodáte přehled vůbec, můžete za to zaplatit pokutou do 20 000 Kč nebo při opětovném nesplnění povinnosti až do 100 000 Kč. Neuhradíte-li doplatek na pojistném do osmi dnů ode dne podání přehledu, naskočí vám za každý den penále ve výši 0,05 %. 

Našli jste v článku chybu?