Varování akcionářům Českých radiokomunikací

Minoritní akcionáři Českých radiokomunikací, u nichž valná hromada rozhodla o nuceném odkupu majoritním vlastníkem JTR Management, mohou požádat o vypořádání ve výši 450 Kč/akcii u HVB Bank, která vyplatu provádí, nejpozději do 26. 10. 2005. Pokud do té doby banku o výplatu nepožádají, budou se moci po čtyři roky obrátit s žádostí na JTR Management.

Žadatelům o výplatu náhrady za vlastní akcie stačí k uplatnění nároku občanský průkaz.

Fio připravilo pro drobné investory nové inteligentní pokyny pro obchodování na BCPP Přebytek na účtu sociálního pojištění roste