Pražská burza je největší ve střední Evropě

Dubnové výsledky obchodování řadí pražskou burzu na první místo v regionu střední Evropy, když celkový objem obchodů na trhu akcií a podílových listů od začátku roku 2005 překonal hranici 400 mld. Kč. Pražské burze se tak i v dubnu podařilo navázat na vynikající výsledky obchodování z předcházejícího měsíce a dle statistiky FESE (Federation of the European Securities Exchange) jí i v dubnu patřilo první místo před třemi největšími regionálními konkurenty – Vídní, Varšavou a Budapeští.

Celkový objem akciových obchodů dosáhl v dubnu hodnoty 3 877,9 mil. EUR (118 275,6 mil. Kč). Další tři sledované burzy se podle statistiky FESE za pražskou burzou seřadily v pořadí Vídeň 2 862,0 mil. EUR, Budapešť 1 475,7 mil. EUR a Varšava 1 084,3 mil. EUR. Na to, jak čile se v dubnu obchodovalo, poukazuje i historicky nejvyšší denní objem obchodů, který 1. dubna 2005 dosáhl hodnoty 12,055 mld. Kč.

Pro více informací čtěte tiskovou zprávu BCPP, a. s.

Vykradači bankomatů dopadeni Změny úrokových sazeb od minulého týdne