Novela zákona o dani z příjmů patří mezi priority Ministerstva financí

Mezi priority Ministerstva financí pro letošní rok a rok 2006 patří například pokračování v ozdravení veřejných financí či zrušení Fondu národního majetku. Jednou z priorit je také novela zákona o dani z příjmů. Jejím cílem je snížení zatížení středně a nízko příjmových skupin. Ministerstvo má také v plánu novelu zákona o loteriích, která by posílila transparetnost a regulaci. Plánováno je i zpracování koncepce modernizace kontroly ve státní správě .

Jedenáct priorit Ministerstva financí v bodech.

Na vládu byl zaslán návrh na snížení daně z příjmů Akcionáři České spořitelny schválili hrubou dividentu 30 Kč na akcii