Aktualita ze dne 13. 11. 2002 - 11:07

Až o 1,25 mld. Kč na daních z příjmů z dividend přijde Česká republika po vstupu do Evropské unie.
Dividendy budou daněny v zemi jejich příjemce, nikoli u akciové společnosti, která je vyplácí, jak tomu je nyní.

Aktualita ze dne 13. 11. 2002 - 11:03 Aktualita ze dne 13. 11. 2002 - 11:14