Hlavní navigace

Vyšší dynamika růstu tržeb

V 1. čtvrtletí se sezónně očištěné tržby v odvětví tržních služeb mezičtvrtletně reálně zvýšily o 1,3 %. Meziročně bez očištění o sezónní vlivy vzrostly o 4,3 %. Nejrychleji rostly tržby za činnosti související s výpočetní technikou (o 9,3 %), naopak v ostatních činnostech převážně osobního charakteru poklesly (o 1,5 %).

Doba čtení: 1 minuta

Meziročně vzrostly tržby v 1. čtvrtletí 2007 o 4,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní (v letošním 1. čtvrtletí bylo o 1 pracovní den méně) o 4,6 %. Sezónně očištěné tržby vzrostly o 3,7 %.…, Nejrychleji rostly tržby v činnostech spojených s výpočetní technikou. Největší vliv na celkový vývoj mělo odvětví ostatních podnikatelských činností, které přispělo k celkovému meziročnímu přírůstku 2,6 procentními body. Nižší tržby než v loňském roce zaznamenaly ostatní služby převážně osobního charakteru.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích tržních služeb:

– tržby za činnosti v oblasti výpočetní techniky se nepřetržitě zvyšovaly od 3. čtvrtletí 2005, v 1. čtvrtletí se zvýšily o 9,3 %, činnosti databank a zpracování dat vzrostly o 12,4 %, poradenství a dodávky software o 9,4 % a opravy kancelářských strojů o 6,1 %;

v ostatních podnikatelských činnostech se tržby zvýšily o 3,3 %. Dlouhodobě nejrychlejší tempo růstu vykazovaly tržby za zprostředkování pracovních sil (o 27,5 %), nárůst vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti o 9,4 %. Již třetí čtvrtletí pokračoval růst tržeb v právním, účetním a daňovém poradenství (o 1,7 %) a také v úklidových agenturách (o 5,6 %). Nejnižší růst (o 1,3 %) vykázaly reklamní činnosti, jejichž tržby ve všech čtvrtletích minulého roku měly klesající tendenci. Pátrací a ochranné činnosti zaznamenaly mírné zvýšení tržeb o 1,6 %, pouze tržby za různé podnikatelské činnosti meziročně poklesly o 0,1 %;

 – meziroční pokles ostatních činností převážně osobního charakteru o 1,5 % byl především způsoben poklesem tržeb objemově významnějších kadeřnických, kosmetických a pohřebních služeb o 4,1 % . Tržby za praní a chemické čištění vzrostly o 3,5 %.