Hlavní navigace

První nehoda bez trestu. Víme, která pojišťovna vám odpustí

29. 1. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Která pojišťovna vám nesebere bonus napoprvé a jaké povinné ručení může krytím rizik konkurovat havarijnímu pojištění?

Cenu povinného ručení neurčuje pouze výběr konkrétní pojišťovny, ale i potenciální a následně i skutečná rizikovost řidiče. Po sjednání povinného ručení s určitou cenou její další vývoj ovlivňuje majitel vozidla počtem pojistných událostí, které cenu zvýší, nebo naopak bezeškodním průběhem, za který ho pojišťovna odmění slevou na pojistné. 

Které pojišťovny jsou schopné přivřít nad vaší první pojistnou událostí oko a bonus vám neseberou? A které nabízí kromě základního krytí rizik i další, která jsme zvyklí nacházet spíše u havarijního pojištění?

Co je bonus a malus?

Bonusem pojišťovny označují slevu z ceny povinného ručení za měsíce, kdy jezdíte s autem bez nehod. Za tuto dobu se vám načítají měsíce bezeškodního průběhu, jejichž počet určí výši slevy. Tu pojišťovny obecně poskytují maximálně do výše 60 % ceny (častěji do 50 %) povinného ručení. Bonus se zvyšuje za každých 12 měsíců bez nehody s tím, že nejčastěji za každý takový rok získáte slevu 5 %. 

Malus je opakem bonusu. Je to přirážka na ceně povinného ručení za pojistnou událost. 

Pojišťovna v případě, že zaviníte nehodu, odečte příslušný počet měsíců (každá odečítá jiný počet měsíců, většinou od 12 do 36 měsíců) od vašeho bezeškodného období, což může vést k nárůstu ceny pojistného tím, že se sníží vaše sleva za pojistné, nebo se propadnete (po vyčerpání bonusu) do malusu.

Cena se ale nemusí v případě nehody nutně vždy zvyšovat. Pokud už máte na kontě například 160 měsíců bezeškodního průběhu a čerpáte 50% bonus, který jste získali za 120 měsíců bez nehody, budete mít po nehodě stále ještě 124 měsíců bezeškodního průběhu „k dobru“ a tím pádem si stále zachováte poloviční slevu na pojistném.

Kromě toho některé pojišťovny volí benevolentní přístup a za první nehodu vám žádné měsíce neodečtou.

Pokud si chcete sjednat povinné ručení u jiné pojišťovny, neznamená to, že o svůj bonus přijdete. Původní pojišťovna vám na vaši žádost vystaví potvrzení o době pojistky a o škodném průběhu. To pak musíte předložit do jednoho či dvou měsíců od sjednání smlouvy nové pojišťovně. V opačném případě vám cenu pojistného o předchozí bezeškodní průběh neupraví.

Některé pojišťovny umožňují přenos získaného bonusu z povinného ručení i na havarijní pojištění nebo i na další vozidla. 

Co vše obecně kryje povinné ručení?

Povinné ručení pokrývá škody, které způsobíte provozem motorového vozidla druhé osobě a to do výše sjednaného limitu, jehož minimální částku určuje zákon. Z povinného ručení vám standardně pojišťovna naopak neproplatí náhradu škod na vlastním autě. Dnes už se ale pojišťovny snaží nabízet něco navíc, takže si můžete vybrat z řady připojištění jen to, co opravdu chcete a nesjednávat celé havarijní pojištění nebo si vybrat dražší variantu povinného ručení, která obsahuje nadstandardní krytí rizik.

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna od nového roku nabízí povinné ručení s trochu jinými pravidly připisování bonusu. Na zákaznické lince nebo přes web je dosud možné sjednat povinné ručení, kde se bonus za bezeškodní průběh připisuje po 5 % za každý rok. Po 10 letech se tedy dostanete na poloviční slevu z ceny povinného ručení. Obchodní zástupci pojišťovny sjednávají produkt nový, u kterého se bonus za prvních 12 měsíců bez nehody připíše 20% bonus, za další rok získáte 28 % atd., až se po 10 letech opět dostanete na hodnotu poloviční slevy. 

V případě pojistné události dochází podle nových podmínek ke snížení doby škodného průběhu o 36 měsíců. (Původní podmínky ho podle operátorky zákaznické linky snižovaly o 24 měsíců.) Neukázněným řidičům se kvůli malusům může povinné ručení zdražit až o 150 %. 

V současné době zde není možné sjednat do smlouvy výhodu, která by umožňovala jednu pojistnou událost bez toho, aby došlo ke ztrátě či snížení bonusu. Některé dříve sjednávané smlouvy toto ještě obsahují.

Pokud ale řídíte bez nehod, můžete kromě bonusu získat i další slevy, třeba až 15 % za bezpečnou jízdu. 

Allianz nabízí možnost si povinné ručení poskládat podle svých potřeb. Kromě základního krytí si tedy můžete připlatit i za pojištění skel, úrazové pojištění řidiče ve vozidle, osob či dětí ve vozidle a pojištění dětských autosedaček, službu přímé likvidace či rozšířenou asistenci. 

AXA ČR

Výše bonusu u společnosti AXA ČR může dosáhnout až 60 % za 96 měsíců. Malus je rozdělen do třech stupňů od 30 % přes 80 % po 200 %. Pojišťovna započítává všechny škody, i tu první.

V rámci produktu Auto GO nabízí pojišťovna např. připojištění všech skel, nejen čelního, krytí škod při střetu se zvěří a krytí škod při živelné události. 

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje 5% bonus za každý rok bez nehody do výše 50 %. Malus může naopak dosáhnout maximálně 150 %.  

V případě varianty povinného ručení SUPERPOV nabízí pojišťovna prominutí první způsobené pojistné události. 

Česká podnikatelská pojišťovna k povinnému ručení nabízí (podle typu produktu) úrazové pojištění řidiče, úrazové pojištění všech osob ve vozidle, pojištění přívěsného vozíku, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla či službu přímé likvidace Servis Pro.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna poskytuje bonus za každý rok po 5 % s tím, že za 36 měsíců bez nehody získá řidič další 5% slevu navíc, takže maximálně výše bonusu je 55 % za 120 měsíců. Za nehodu snižuje pojišťovna dobu za bezeškodní průběh o 36 měsíců. Maximálně přirážka na pojistném činí 100 %, malus je rozdělen do pěti stupňů.

S povinným ručením ve variantách Exclusive Plus, Exclusive Max a Premium pojišťovna nebude za první zaviněnou nehodu snižovat bonus.

V rámci rozšířených balíčků si zde můžete pořídit povinné ručení s nadstandardními limity, garancí ceny pojistného na 3 roky, nadstandardní zahraniční asistenci, krytí rizika střetu se zvěří či škod způsobených živly nebo i odcizení vozidla.

ČSOB Pojišťovna 

ČSOB Pojišťovna maximálně přizná bonus ve výši 50 % nejdříve za 120 měsíců. Malus nejprve zvyšuje pojistné po 5 %, od sedmé nehody po 10 %. Maximálně zde může dosáhnout přirážka 100 % a do škodného průběhu je započtena i první zaviněná nehoda.

Každá z variant povinného ručení obsahuje také úrazové pojištění řidiče, pojištění poškození osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých a přímou likvidaci. Ve variantě Premiant je navíc i pojištění poškození vlastního vozidla až do výše 5000 Kč, způsobíte-li při tom škodu někomu jinému. Dále je možné si připlatit za další připojištění, která kryjí odcizení vozidla, škody živelních škod či pojištění skel. 

Generali pojišťovna

Generali pojišťovna přizná po prvním roce bonus hned ve výši 27 %. Pak už roste rovnoměrněji. Maximálně lze dosáhnout na 55% slevu po 132 měsících. 

Malus je naopak rozdělen do pěti stupňů a přirážka může dosáhnout maximálně 150 % ceny pojistného. Za každou pojistnou událost je odečteno 24 měsíců. Započítává se i první zaviněná nehoda. 

Podle varianty povinné ručení kryje i rozšířené asistenční služby, střet se zvěří, zapůjčení náhradního vozidla a úrazové pojištění řidiče. V rámci doplňkového pojištění můžete svou pojistnou ochranu rozšířit ještě o pojištění skel, krytí škod způsobených živly, úrazové pojištění, kryté náklady na náhradní vozidlo, škody způsobené hlodavci a rozšířené asistenční služby.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna umožňuje za 120 a více měsíců bez zavinění nehody získat slevu 50 % z pojistného. Bonus se zvyšuje rovnoměrně o 5 % za každý rok.

Malus má zde stupňů šest vždy po 12 měsících, přičemž nejvyšší přirážka zvýší cenu o 120 %. 

Pojišťovna do škodního průběhu započte i první zaviněnou nehodu.

V rámci doplňkového pojištění můžete připojistit i škody vzniklé z rizika živlu, způsobené zvěří (srážka i poškození zaparkovaného vozu), škody na sklech automobilu nebo přímou likvidaci. Nejnověji pojišťovna nabízí i připojištění PROSPORTY, které kryje škody na sportovní výbavě i demontovatelných nosičích.

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna odměňuje řidiče, kteří za posledních 10 let nezpůsobili nehodu bonusem ve výši 50 % (sleva se zvyšuje o 5 % každý rok).

Bonus pojišťovna odečítá za každou způsobenou nehodu. Malus je rozdělen do šesti stupňů, přičemž přirážka roste rychleji za vyšší počet pojistných událostí. Maximálně může dosáhnout 150 %. 

Jako připojištění můžete k povinnému ručení zakoupit o pojištění skel, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních nebezpečí, pojištění úrazu řidiče nebo přepravovaných osob a pojištění zavazadel. 

Hledáte správné povinné ručení? Můžete jej najít i přímo na Měšci. 

Triglav pojišťovna

Klienti Triglav pojišťovny mohou na 60% slevu na pojistném dosáhnout už po 96 měsících bezeškodného průběhu. Sleva se zvyšuje poměrně rovnoměrně v prvních třech letech po 5 % a od 4. roku po 10 %. Malus se odečítá po 12 měsících v šesti stupních s tím, že maximálně přirážka může dosáhnout 150 % z ceny. 

Pokud platíte pojistné ročně a zaviníte první škodu ve výši do 20 000 Kč, nebude mít vliv na váš bonus. 

V rámci produktu Triglav Exclusive pojišťovna kryje škody při střetu se zvěří nebo škody ze zaviněné dopravní nehody do limitu 10 000 Kč.

UNIQA pojišťovna

Řidiči bez nehod zde mají nárok na bonus do výše 50 % za 120 a více měsíců. Malus může dosáhnout 100 %. 

Řidiči se sjednaným limitem ve výši 100/100 mil. Kč nebo 150/150 mil. Kč mají první škodu bez ztráty dosavadního bonusu.

V rámci povinného ručení pojišťovna nabízí podle varianty i úrazové pojištění dětí ve voze, fixaci ceny pojistky, krytí rizika odcizení a škod způsobených živly a střetem se zvěří. Kromě toho lze k produktu uzavřít formou připojištění i pojištění skel, zavazadel a tzv. pojištění sedadla.

Wüstenrot pojišťovna

Wüstenrot za bezeškodní průběh povinného ručení klientům připisuje bonus, který už po dvou letech činí 30 % (po prvním roce 5 %), pak už se sleva připisuje rovnoměrněji. Po 120 měsících bez nehody se cena sníží o 60 %. Do škodního průběhu ale pojišťovna započítává i první nehodu.

Malus je rozdělen do tří stupňů od 30% (- 1 až – 12 měsíců) přes 90% (- 13 až 36 měsíců)  po 150% přirážku (- 37 měsíců a více) na ceně pojistného.

skoleni_7_4

Za každou způsobenou škodu pak pojišťovna z doby bezeškodního průběhu pojištění odečte 24 měsíců.

V rámci povinného ručení ProAuto lze připojistit všechna skla, riziko živelních událostí a střetu se zvěří  i riziko odcizení vozidla. Můžete si sjednat také úrazové připojištění osob. Při uzavření povinného ručení se zvýšeným limitem na 70/70 mil. Kč získáte i úrazové připojištění dětí bez poplatku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).