Hlavní navigace

Předdůchody výrazně zhorší vlastnosti III. pilíře penzijní reformy

30. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zavedení předdůchodu přinese nepříjemné změny u dobrovolného penzijního spoření. Jaké to jsou?

Zdroj: autor

Grafika předdůchodů

Novela zákona č. 427/2011 Sb. (popisující DPS – dobrovolné penzijní spoření) je často uváděna větou: „Odejít ze zaměstnání pět let před dosažením řádného důchodového věku a navíc bez postihu na budoucí výši důchodu má umožnit novela zákona o doplňkovém penzijním spoření.“ Zákon není schválen, jeho znění nemám k dispozici. Člověk v této větě nehledá žádné negativum, ale opak je pravdou, jedná se o zásadní zhoršení vlastností III. pilíře pro některé klienty. Po celkem náročné a zdlouhavé kompletaci informací o novele jsem vyvodil následující nepropagované důsledky pro klienty.

Novela mimo jiné zvyšuje možnosti odpočtu příspěvku pro zaměstnavatele z 24 tis. Kč/rok na 30 tis. Kč/rok. Sice není jasné, jestli jen pro DPS nebo i pro stará PP (transformované penzijní fondy), ale je to pozitivum, byť kosmetické.

Novela zákona především umožňuje nový typ penze, tzv. předdůchod. Připomínám, že účastník DPS už dle zákona č. 427/2011 Sb. může kombinovat různé penze. Tedy např. část naspořených peněz použít na doživotní penzi a část vybrat jednorázově nejdříve v 60 letech daného účastníka nehledě na jeho datum narození. Nově část peněz může použít i na předdůchody.

Předdůchody jsou klasické již schválené penze s těmito výhodami:

  1. Sociální a zdravotní pojištění za tyto osoby platí stát, tzv. státní pojištěnci.
  2. Tato doba pobírání předdůchodu se na žádost pojištěnce nemusí započítat do výpočtu penze I. pilíře, zahrne se do tzv. vyloučené doby. Ve většině případů by totiž snížila výši penze.
  3. Předdůchody umožňují paralelní výdělečnou činnost, zvláště vhodné pro OSVČ. 

Dle mého výkladu odpadne nutnost platit minimální zdravotní a sociální pojištění, optimisticky doufám dokonce s možností malého vůbec nezdaněného zisku.

Předdůchody stanovují tyto podmínky:

  1. Splátka koupené penze se musí vyplácet měsíčně, ve výši min. 30 % aktuální průměrné mzdy a to v neklesající výši.
  2. Výplata bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Současný zákon umožňoval výplatu penzí včetně jednorázového vyrovnání v 60 letech. Současná novela toto mění a rozlišuje. Předdůchody i „obyčejné“ penze mají podmínku, že nárok na ně vznikne až dosažením věku účastníka, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, tzv. důchodový věk [MPSV]. Jednorázové vyrovnání je k dispozici až/již v důchodovém věku [MPSV, MF].

Zavádí se diskriminační pravidlo dle věku, které panuje již v I. pilíři [1]. Tj. ve smlouvě nebude jednoduchý údaj 60 let, ale pravděpodobně odkaz na zákon, který se mimochodem téměř kdykoliv může změnit.

Vzhledem k tomu, že starobním důchodem je i předčasný starobní důchod, bude záležet na přesném textu novely, jestli minimální doba vyplácení předdůchodu bude pět let nebo dva roky. (Protože nárok na předčasný starobní důchod je 3 roky před důchodovým věkem.)

V současné době odchází do starobního důchodu např. ženy ročníku 1955 s 5 a více dětmi (57 let 4 měsíce). Tedy přechodem na DPS si budou moci vybrat jednorázové vyrovnání hned v lednu 2013 ve věku 57 let. Muži 1954 (62 let 6 měsíců) odchází do důchodu za 5 let, tj. v lednu 2013 si  budou moci vybrat DPS ve formě pravidelné penze. Tito účastníci si polepší novelou.

Ale DPS bylo především cíleno pro mladé, že? Takže muž ročník 1995, čerstvě plnoletý, si založí DPS. Důchodový věk je pro něj 70 let. Jednorázově vybrat své dobrovolně uložené peníze bude moci v 70 letech, v roce 2065. V 65 letech si bude moci vybrat pravidelně vyplácený předdůchod a do svých 70 let nebude „již“ muset platit zdravotní pojištění nebo si bude moci vybrat „obyčejnou“ penzi.

Co znamená toto další prodloužení, kdy se ke svým penězům dostane tento mladý jinoch? 60 let se muži ročníku 1995 dožijí s 78% pravděpodobností (ČSÚ UT1995M [2] Lx[3]), věku 65 let s 68%, věku 70 s 56%. Tedy o 20 procentních bodů méně pravděpodobně si peníze z DPS neužije on, ale dědicové. A dědicové, pokud účastník nesplnil podmínky pro výplatu penze či jednorázového vyrovnání, nezískají státní podporu. Vyplatí se mu za takových podmínek vstup do III. pilíře?

Tak krásně oslavovaná možnost předdůchodu úplně zastínila další změny III. pilíře. Pro mě je sice krásné, že konečně budu moci investovat se státní podporou agresivněji a se zákonem danými limity na poplatky, které jsou zhruba poloviční než víceméně skrytě účtované poplatky současného PP. Ale posunout možnost výplaty jednorázového vyrovnání na důchodový věk a penzi 5 let před tímto datem je výrazně omezující. Zvláště přihlédneme-li k úmrtnostním tabulkám a k tomu, že na konci jsou nám výnosy zdaněny 15 %. Tato daň bude dosahovat desítek až stovek tisíc korun. Vyplatí se za těchto podmínek přestoupit na nové podmínky? Nebo dokonce vstoupit nově do III. pilíře?

Zdroje:

[1] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm

[2] http://www.czso.cz/csu/re­dakce.nsf/i/umrtnostni_ta­bulky_za_cr_od_roku_1920/$Fi­le/cr_ut_1920_2011.zip

[3] http://www.czso.cz/csu/re­dakce.nsf/i/umrtnostni_ta­bulky_metodika

[MF] http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xs­l/mf_zamestnanci_mf_mediich_69825­.html

skoleni_20_9

[MPSV] http://www.mpsv.cz/cs/13226

[ČSSZ]: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/predduchody_%E2%80%93_dav­ky_ze_iii._pilire.htm 

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).