Hlavní navigace

Plaťte výhodněji

3. 11. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Každý z nás čas od času zaplatí nějakou tu složenku. Někdo ji platí stále ještě v hotovosti na poště, jiní využívají přepážek bank, a ti nejpokročilejší využijí výhod elektronického bankovnictví. Který způsob je nejlevnější? Jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých způsobů?

Před patnácti lety, ještě v době hluboké totality, byl mezi obyvatelstvem v podstatě rozšířen jediný způsob platby – složenkou na poště. Postupem času, s rozvojem techniky, vznikaly i další způsoby, jakým bylo možné svoje platby uhradit.

Ke klasickému bankovnímu převodu na přepážce banky se brzy přidala telefonická komunikace s bankéřem, a v poslední době GSM bankovnictví spolu s elektronickou komunikací. Možností na výběr je dnes, jak vidět, nespočet.

Složenkou na poště

Je až s podivem, jaké fronty občanů se složenkou v ruce se ještě dnes tvoří na poštách. Velká konzervativnost převážně starších občanů, neinformovanost nebo neochota měnit zakořeněné zvyky činí tento způsob platby stále rozšířeným.

Nevýhod tohoto způsobu platebního styku (platba složenkou A) je nespočet. Prvním z nich je cena, za kterou je nám služba poskytnuta. Mnohonásobně totiž překračuje výši poplatků v bance za bankovní převod, navíc se stoupající výši platby se cena složenek zvyšuje.

Klasický mezibankovní převod je většinou otázkou 2 až 3 pracovních dnů. V případě platby prostřednictvím poštovní poukázky se musíme spokojit minimálně s 5denním připsáním platby na účet příjemce.

Nevýhoda spočívá i v nutnosti navštívit při každé platbě poštu, a s tím je spojeno i riziko ztráty či odcizení finanční hotovosti.

Výhodou, kterou ocení převážně starší občané, je jednoduchost a prakticky vyloučené riziko chybného připsání platby, jelikož údaje na složence jsou čteny čtecí zónou.

Poplatky za platbu složenkou na poště
do 200 Kč do 1 000 Kč do 5 000 Kč do 50 000 Kč každých dalších 50 000 Kč
složenka A 12 Kč 20 Kč 20 Kč 30 Kč 10 Kč

Banky

Nejrozšířenějším způsobem, jakým jsou dnes hrazeny platby z účtu na účet, je bankovní převod. Ten může mít různé varianty – od provedení platby přímo bankovní úřednicí až po transakci uskutečněnou přes internet třeba ze svého obývacího pokoje. Podívejme se nejprve na klasický převod na přepážce banky.

Převod na přepážce

Převod na přepážce je uskutečňován na obchodních místech banky, výhradně za pomocí bankovní úřednice. Klient zpravidla na tiskopis Příkaz k úhradě předepíše potřebné údaje a předá je pracovníkovi banky. Ten příkaz okamžitě zpracuje.

První nevýhodou je vysoké zpoplatnění tohoto způsobu předávání plateb bance. Za komunikaci se platí a za tu osobní to platí dvojnásob. Typickým příkladem je sporožirový účet České spořitelny, kde transakce provedená na přepážce je o neuvěřitelných 45 Kč dražší, než kdyby byla provedena ve sběrném boxu banky. Tento způsob je i mnohem dražší, než kdyby byla platba prováděna složenkou na poště!

Podobně postupují i jiné banky. Jejich společným cílem je odradit klienty od návštěvy bankovních ústavů a snaha co nejvíce začít využívat elektronické formy komunikace s klientem. Tento systém je pro peněžní ústavy mnohem levnější než provoz drahých kamenných bankovních domů.

Převod na přepážce je opět výhodný pro skupinu klientů, kteří nemají dostatek odvahy sami uskutečňovat bankovní transakce. Výhodou je pro ně jistota, že platba byla řádně odeslána.

Sběrný box

Stále více bankovních ústavů využívá tzv. sběrné samoobslužní boxy. Klient si platební příkaz sám vyplní, orazítkuje a vhodí ho do připraveného boxu. Banka tento příkaz zpravidla ve večerních hodinách zpracuje.

Výhodou je nižší zpoplatnění než u příkazu provedeného na přepážce. Nelze se tedy divit, že stále více klientů, kteří byli zvyklí chodit k přepážce, je nuceno cenovou politikou bank změnit své návyky a využít samoobslužný sběrný box.

Nevýhoda sběrného boxu spočívá v omezené pracovní době bank, jelikož sběrné boxy jsou umístěny přímo v bance, a především absenci kontroly správnosti vyplnění platebního příkazu.

Telefonní bankéř

Systém telefonního bankéře funguje na dvou principech. Nejprve pomocí takzvaného živého operátora. Jde o pracovníka banky, se kterým klient komunikuje přes telefon. Oprávněný pracovník banky tak může klientovi sdělit informace o pohybu na účtu, zůstatku účtu, provést bankovní transakci nebo založit či zrušit trvalý příkaz a provést složitější bankovní operace. Ověřování zde probíhá náhodným dotazováním části hesla.

Podání platebního příkazu probíhá sdělením požadovaných údajů klientem pracovníkovi banky.

Výhodou je zpravidla nepřetržitá možnost komunikace s pracovníkem banky prostřednictvím jakéhokoliv telefonního přístroje.

Nevýhoda spočívá ve vyšším zpoplatnění oproti jiným formám elektronického bankovnictví, možnosti odposlechu hovoru, přeslechu zadávaných údajů a u některých bank i nutnosti platit poplatky za telefonní hovor na linky telefonního bankovnictví.

Druhý systém je podobný, ovšem s tím rozdílem, že klient komunikuje s hlasovým systémem banky prostřednictvím tónové volby svého telefonního přístroje. Zadává tak platební údaje naprosto sám do bankovního systému, který uloženou informaci posléze zpracuje.

Výhoda v tomto případě spočívá zpravidla v nižších poplatcích, než jsou u živého telefonního bankéře. Přístup ke službám je samozřejmě nepřetržitý.

Nevýhodou může být opět zpoplatněné telefonní číslo banky, nižší počet operací, které lze tímto způsobem uskutečnit, a nemožnosti osobně komunikovat s pracovníkem banky.

Všeobecnou nevýhodou plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví může být nastavený celkový denní (týdenní) limit transakcí, které je možné tímto způsobem uskutečnit. Pro upřesnění dodáváme, že je to výhradně z bezpečnostních důvodů.

GSM bankovnictví

GSM bankovnictví je vyspělejší forma elektronického bankovnictví, která využívá mobilní telefon ke komunikaci s vaší bankou. Systém pracuje pomocí zašifrovaných SMS.

Platební příkaz klient podá tím způsobem, že vyplní na displeji mobilu potřebné údaje a odeslané informace se zašifrovaně odešlou bance.

Výhodou je díky mobilu okamžitá dostupnost služby, bezpečnost a nižší poplatky oproti telefonnímu bankéři.

Nevýhoda spočívá ve zpoplatnění odeslání dat do banky. Klient tak při každé platbě zaplatí ještě za odeslanou SMS dle sazebníku svého operátora. Navíc je nutné mít bankovní SIM kartu, která bude tyto služby umožňovat. Jistý problém může ještě spočívat v místech, kde není signál daného operátora.

Internetové bankovnictví

Nejmodernější a čím dál víc rozšiřující se způsob komunikace s bankovním účtem. Přístup k účtu probíhá prostřednictvím internetových stránek banky, kde klient po zadání přihlašovacích údajů může provádět většinu bankovních transakcí s účtem. Platební příkaz klient podává vyplněním formuláře a odesláním dat do banky.

Výhoda spočívá díky internetu ve snadném přístupu kdykoliv z kteréhokoliv „připojeného“ počítače na světě. Na PC je také klientovi zobrazena přehledně historie jeho účtu, včetně aktuálního zůstatku účtu, informace o neprovedených platbách, seznam trvalých plateb atd.

Obecně internetové bankovnictví šetří klientovi čas a cestu do banky, platbu tak může odeslat třeba až ve večerních hodinách.

Hlavní výhoda internetového bankovnictví spočívá v nejnižších bankovních poplatcích, které jsou za službu účtovány.

Nevýhodou internetového bankovnictví může být zpoplatnění připojení k internetu na základě času, jelikož veškerá komunikace s bankou je v režimu on-line.

skoleni_29_6

Kolik za to zaplatíme

Příklady ceny bankovních převodů
Banka Vklad hotovosti Platba – přepážka Platba – telefonní bankéř¸ Platba – telefonní bankovnictví Platba – internetové bankovnictví Platba – trvalým příkazem Příkaz k inkasu SIPO
Poštovní spořitelna 1) 3 Kč 2) 5/7 Kč 2) není v nabídce 2/4 Kč 2/4 Kč 4/6 Kč 4/6 Kč 4 Kč
Česká spořitelna 5 Kč 8/10 Kč 5) 3,50/5,50 Kč 2/4 Kč 2/4 Kč 5/7 Kč 5/7 Kč 5 Kč
Komerční banka zdarma 8/10 Kč 3,90/5,90 Kč není v nabídce 1,90/3,90 Kč 5/7 Kč 5/7 Kč 5 Kč
ČSOB Zdarma 4) 9/9 Kč 8) 6/6 Kč 3/3 Kč 3/3 Kč 6/6 Kč 9) 6/6 Kč 6 Kč
Raifeisenbank 5 Kč 9/9 Kč 10) 3/4 Kč 2/3 Kč 2/3 Kč 5/5 Kč 7/7 Kč 5 Kč
GE Capital Bank 6 Kč 16/16 Kč 3/3 Kč 3/3 Kč 3/3 Kč 6/6 Kč 6/6 Kč 9) 6 Kč
Živnostenská banka zdarma 10/15 Kč, box-nenabízí 2/4 Kč 2/4 Kč 2/4 Kč 2/4 Kč 2/4 Kč 2 Kč
eBanka 3) zdarma 26,10/28,10 Kč 26,10/28,10 Kč 6,10/8,10 Kč 6,10/8,10 Kč 6,10/8,10 Kč 6,10/8,10 Kč 6,10 Kč

1) Platí jen pro programy Klasik, Rodina, Plus a Elektron
2) Platí jen pro operaci realizovaný Maxkartou na poště, pobočce
3) Zálad Zdarma
4) Jen vklad na svůj osobní účet, jinak 30 Kč
5) Sběrný box; přepážka 53/55 Kč
6) 1. až 5. položka; další 16/18 Kč
7) 1. až 5. položka; další 7/9 Kč
8) Sběrný box; přepážka 18/18 Kč
9) Zadaný na přepážce; zadaný elektronicky 3/3 Kč
10) Sběrný box; přepážka 10/20 Kč
Ceny uváděny „v rámci banky/do jiné banky“

Platbu faktury můžeme uskutečnit i v hotovosti u banky příjemce. Tato forma je ale zásadně nevhodná, jelikož bychom museli s hotovostí navštěvovat jednotlivé banky. Navíc třeba u Komerční banky je vklad hotovosti zdarma, ale na některé vybrané účty (Český Telecom, energetické společnosti) je účtován vysoký poplatek. Tím nám dávají tyto společnosti najevo, že o naše drobné hotovostní platby nestojí.

Anketa

Jakým způsobem platíte složenky nejčastěji?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).