Hlavní navigace

Kompenzace pro OSVČ = kontrola? Interní šeptanda nyní říká, že ne

8. 6. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ačkoli se podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu výrazně zjednodušily, stále si OSVČ kladou řadu otázek například ohledně výše žádaného příspěvku nebo případné kontroly ze strany finančního úřadu.

Zákon o kompenzačním bonusu, který příspěvek upravuje, už nějakou dobu platí. Přesto otázky některých OSVČ přetrvávají. Často se týkají toho, zda při snížení příjmů v daném měsíci požádat o plnou výši příspěvku za dané období, nebo se snažit počtem dnů zohlednit i výši ušlých příjmů. OSVČ mají také obavy z toho, že čerpání kompenzačního bonusu znamená jistou kontrolu ze strany správce daně. Zejména proto, že si nejsou mnohdy jisté, jak přesně by se měl nárok na čerpání příspěvku prokazovat.

Jak stanovit výši bonusu?

V § 3 zákona o kompenzačním bonusu je uvedeno, že předmětem kompenzace je výkon samostatné výdělečné činnosti v měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jste nemohli tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Jako důvody zákon uvádí zejména:

  • nutnost uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
  • karanténu vaši nebo vašeho zaměstnance,
  • péči o dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě vašeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech vaší činnosti,
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Kdo může čerpat kompenzační příspěvek? Přečtěte si pravidla a podmínky pro nárok na kompenzační bonus.

Výše příspěvku činí 500 Kč na kalendářní den bonusového období. První bonusové období trvalo od 12. března do 30. dubna, druhé běží od 1. května a potrvá do 8. června 2020.

Bez debat je omezení provozoven, karanténa, péče o dítě. Ale v případě omezení poptávky po výrobcích či službách a omezení dodávek či služeb pro výkon činnosti už mohou vznikat otázky. Právní úprava totiž nikde blíže nespecifikuje, co přesně znamená, že OSVČ nemohla vykonávat činnost zcela nebo zčásti nad míru obvyklou, a nestanovuje, jak velká už musí být újma, aby nárok na bonus vznikl.

Stačí pro nárok na celý měsíční příspěvek jakýkoli pokles příjmů pod běžnou úroveň? Nebo by měly OSVČ nějak zohledňovat odhadovanou výši výpadku příjmů a podle toho žádat za takový počet dní, aby mu výsledná částka bonusu přibližně odpovídala? Dá se za újmu považovat i nemožnost realizace činnosti, která byla teprve v plánu, ale ještě ne v procesu?

Důvodová zpráva (sněmovní tisk 808) uvádí, že cílem je zmírnit dopady na OSVČ, jejichž činnost byla úplně nebo částečně utlumena a došlo k zásadnímu nebo výrazně negativnímu zásahu do jejich podnikání. OK, už jsme blíž, ale opět nic konkrétního.

Co nám řekly oficiální zdroje?

Máte stále otázky? Pomoci vám mohou Otázky a odpovědi k bonusu na webu Ministerstva financí nebo informace na webu Finanční správy.

Na stanovení výše bonusu a to, zda nějak zohledňovat počtem dnů výši předpokládané újmy, jsme se zeptali na Generálním finančním ředitelství a Ministerstvu financí. Pomohli jsme si příkladem:

OSVČ nemohla v dubnu vykonávat v obvyklé míře svou činnost, splňuje všechny podmínky. Může si tedy požádat za celý duben a získá 15 000 Kč, nebo by měla nějak zohlednit fakt, že sice měla méně zakázek, ale o celých 15 tis. Kč se vší pravděpodobností ve skutečnosti nepřišla? Zda tedy ponížit v žádosti i počet dnů za duben tak, aby počet dnů krát 500 Kč zhruba odpovídalo odhadu ušlé částky za duben, nebo má nárok na celých 15 000 Kč, protože v dubnu byla okolnostmi nucena vykonávat méně práce bez ohledu na to, o kolik příjmů v tento měsíc asi přišla?

Pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají, řekl serveru Měšec.cz Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství s tím, že tedy vznikne nárok na bonus za celý měsíc.

OSVČ žádá o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za ty dny, kdy byla negativně poškozena v důsledku koronaviru. Toto dokládá čestným prohlášením. Úvaha o korekci požadované výše kompenzačního bonusu předpokládaným úhrnem ušlých tržeb proto není na místě, odpověděl Michal Žurovec z Tiskového oddělení Ministerstva financí.

I když znění zákona vlastně připouští žádat o celý příspěvek bez ohledu na to, jak moc příjmy klesly, možná je na místě zapojit selský rozum a zvolit poctivý přístup. Sami zhodnoťte, jak vypadá, pokud máte zisk 100 000 Kč měsíčně, oproti normálu jste přišli o tři tisíce a požádáte o 15 000 Kč za měsíc v porovnání s drobným podnikatelem, který si měsíčně vydělá 20 000 Kč a příjem mu klesl o polovinu.

Bonus = finanční kontrola?

Poměrně velká skupina OSVČ se také obává o bonus požádat kvůli obavám z následné finanční kontroly. Žurovec z Ministerstva financí zdůraznil, že Finanční správa plošné kontroly příjemců Pětadvacítky provádět nebude. Případné kontroly se budou týkat pouze zcela výjimečných případů. Lze předpokládat, že půjde o případy, kde bude mít Finanční správa závažné podezření, že u subjektu naopak došlo meziročně k významnému nárůstu tržeb, a to například právě díky koronaviru, dodal.

Jeho slova potvrdil serveru pod příslibem anonymity i zaměstnanec finančního úřadu, podle kterého na plošné daňové kontroly všech příjemců bonusu nejsou ani personální kapacity.

Pokyn, který podle něj zdejší pracovníci k bonusu dostávali, zněl, aby zpracování žádostí a vyplácení bonusu bylo hlavně rychlé. Některé případné nesrovnalosti v plnění formálních podmínek pro vznik nároku na příspěvek pomáhá už při zadávání žádosti podchytit elektronický systém správce daně, s jinými pomohou náhledy na informace z České správy sociálního zabezpečení (případně zaměstnání žadatele).

V oblasti kontrol se nyní uvažuje pouze o zpětné kontrole nároku na bonus, případně o prokazování splnění podmínky skutečného dopadu epidemie na podnikání (např. pokles příjmů v dalším daňovém přiznání oproti tomu předchozímu) nebo o kontrole poplatníků, kteří začali podnikat až po 12. březnu 2020.

Komunikace až od úplného vrchu byla ve smyslu: nechceme nikoho topit, trestat zbytečně, jen nechceme vyplácet peníze těm, kdo na to nemají nárok, uvedl zaměstnanec finančního úřadu, který zároveň potvrdil, že už se v praxi setkal s řadou pokusů o zneužití kompenzačního bonusu.

Důkazní břemeno nesete vy

Ačkoli nyní běží už druhé bonusové období, ve kterém se žádá o příspěvek od 1. května do 8. června, požádat si stále můžete i o příspěvek za celé období najednou, tedy už od 12. března. Více: Stahujte: Žádost a formulář pro OSVČ na kompenzační bonus za květen a červen 2020

I přes to, že se plošné kontroly pravděpodobně konat nebudou, měli byste mít (už kvůli vlastnímu klidu) jasno v tom, jak svůj nárok prokážete. Běžné kontroly finančních úřadů se přece jen nijak neomezují, a pokud se jí dočkáte do tří let od vyplacení bonusu, zkontroluje správce daně pravděpodobně oprávněnost jeho čerpání. Je proto žádoucí si už nyní archivovat např. všechna oficiální potvrzení, vaši evidenci tržeb, faktury a komunikaci se zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery (rušení akcí, objednávek, projektů, schůzek apod.). Prostě cokoli, co dokazuje, že se epidemie dotkla vašeho podnikání.

Druh a forma důkazního prostředku není nijak omezená. Množinu přípustných důkazů nemůže správce daně zužovat, záleží tedy na daňovém subjektu, jaké důkazní prostředky předloží, neboť volba důkazních prostředků je naprosto na jeho úvaze, řekl serveru Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

Pokud by správce daně zjistil, že jste o bonus žádali neoprávněně nebo jste žádali např. i za měsíce, kdy se epidemie vašeho podnikání nijak negativně nedotkla, musíte příslušný rozdíl vrátit (formou doměření daně). Penále Finanční správa požadovat nebude, ale pravděpodobně by v takové situaci byl na neoprávněně čerpanou částku vyměřen úrok z prodlení (odpovídá roční výši repo sazby platné pro příslušné pololetí, zvýšené o 14 procentních bodů).

Až osmileté vězení za podvod, o kterém se Heřtus zmiňoval pro server Echo24.cz, není podle vyjádření právníků pro náš sesterský server Podnikatel.cz na pořadu dne. Ačkoli sdělení Generálního finančního ředitelství možná spíše směřovalo ke křiklavým pokusům o zneužití bonusu, kdy se neoprávnění žadatelé snaží získat bonus za cizí osoby. V souvislosti s těmito případy už padla první dvě trestní oznámení.

Byl pro vás článek přínosný?