Hlavní navigace

Jaká jsou práva cestujících při zpoždění v železniční dopravě?

11. 4. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: fiftynightshades (flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Stalo se vám, že nepřijel vlak včas? Jindy zase spoj včas přijel, ale do cíle včas nedojel? Můžete v takových případech žádat nějaké odškodnění?

Každý z nás už asi někdy postával na nástupišti vlakového nádraží, koukal do dáli a napjatě vyhlížel svůj vlak. A ten pořád ne a ne přijet. Jindy sice náš spoj přijel včas, ale do cíle včas nedojel. V takových případech jistě neprobíhá přeprava tak, jak bychom si přáli a koneckonců, jak jsme si zaplatili. Můžeme tedy žádat nějaké odškodnění? A pokud ano, tak v jaké výši? To vše se dozvíte v tomto článku.

Použitelné i nepoužitelné Nařízení č. 1371/2007 

Nařízení ES č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě  bylo schváleno v roce 2007 a platit začalo dva roky poté. Člověk by řekl, že to je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby si dopravci „zvykli“. Jenže to je omyl. Nařízení č. 1371/2007 dalo členským státům prostor k výjimkám, který byl bleskově využit (i když v případě Slovinska, Dánska, Itálie a dalších nikoli). Výjimky se u České republiky týkají pouze některých článků Nařízení ve vnitrostátní přepravě a to mj. některých případů, kdy mají dopravci poskytnout pomoc svým cestujícím. Výjimka byla sjednána na 5 let.

Odškodnění při zpoždění

Pokud lze důvodně očekávat, že spoj dorazí do cílového místa se zpožděním delším než 60 minut, má podle čl. 16 Nařízení cestující ihned, jakmile se to stane zjevné, na výběr mezi několika možnostmi. První z nich představuje nárok na uhrazení plné ceny dokladu za podmínek, za nichž byl zakoupen, a to za část cesty, která se ještě neuskutečnila, nebo dokonce za celou cestu, pokud již cesta vzhledem ke zpoždění nemá pro cestujícího smysl. Spolu s tím má cestující právo na zpáteční přepravu do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti. Druhou možností je pokračování nebo přesměrování do cílové stanice, a to buď při nejbližší příležitosti, nebo později podle přání cestujícího, vždy však za stejných podmínek přepravy.

Vyplacení odškodného v případě zpoždění může být ale v některých situacích málo platné. Podle čl. 18 odst. 1 Nařízení č. 1371/2007 musí být cestující navíc průběžně informován o situaci a čase odjezdu, jakmile má dopravce nebo provozovatel stanice tuto informaci k dispozici. Je-li zpoždění delší něž 60 minut, má cestující právo na přepravu z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na trati do náhradní výchozí stanice nebo cílové stanice spoje, pokud je to uskutečnitelné.

Spoustu dalších vymožeností, které Nařízení č. 1371/2007 přináší, je však ve vnitrostátní přepravě třeba stále ještě oželet, jelikož § 36a zákona č. 266/1994 o drahách říká, že:

Do dne 3. prosince 2014 se na provozování vnitrostátní veřejné drážní osobní dopravy čl. 8, 10, 17, čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, dále čl. 7 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 24 odst. 3 písm. b) a čl. 32 přílohy č. 1 a příloha č. 2 k tomuto nařízení nepoužijí.

Co bude platit od 4.12.2014

Pokud po tomto datu (za předpokladu, že výjimka nebude prodloužena) cestující příjme zpoždění jako fakt, cestu i se zpožděním vykoná, nebo se bude chystat vykonat, bude mít právo na náhradu části jízdného (nikoli však v již uvedeném případě, kdy si nechal proplatit část neuskutečněné cesty nebo celou cestu, která pozbyla významu). Náhrada za zpoždění bude činit:

 • alespoň 25 % z ceny přepravního dokladu, pokud zpoždění dosáhlo 60 až 119 minut
 • alespoň 50 % z ceny přepravního dokladu v případě zpoždění delšího než 120 minut

V případě zpáteční jízdenky se bude částka pro návrat počítat z poloviny ceny přepravního dokladu. Pro výpočet doby zpoždění se nebude brát v úvahu to zpoždění, ke kterému došlo mimo EU. Prokázat tuto skutečnost ale musí podle Nařízení dopravce. Nařízení tedy předpokládá, že zpoždění vzniklo v rámci EU a že dopravce má odškodnění vyplatit. Cestující rovněž nebude mít nárok na odškodné v případě, že si koupí jízdní doklad v době, kdy už byl o zpoždění informován. Pokud bude mít cestující na odškodné právo, uhradí se toto do jednoho měsíce od podání žádosti. V penězích bude hrazeno na žádost cestujícího.

Pomoc při zpoždění

Bude-li zpoždění delší než 60 minut, bude mít cestující právo na:

 • Jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve stanici nebo ve vlaku jídlo a občerstvení k dispozici nebo pokud může být dodáno.
 • Hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi nádražím a tímto ubytováním, pokud je třeba zůstat přes noc (nebo více nocí).

Pokud nebude nadále možné pokračovat železničním spojem, vypraví železniční podnik pro cestující co nejdříve náhradní dopravní spoje.

Čeští železniční dopravci odškodňují nad rámec Nařízení č. 1371/2007 

Zatímco ve vnitrostátní přepravě stále ještě platí sjednaná pětiletá výjimka, konkurence na železnici nutí železniční dopravce jít za rámec požadavků, které pro ně stanoví Nařízení č. 1371/2007, především v otázce komfortu cestujících. Co se týče limitů odškodnění v případě zpoždění podle čl. 17 Nařízení, ty plní dopravci v podstatě už dnes.

RegioJet

Kromě kompenzace za zpoždění shodné s úpravou podle čl. 17 Nařízení společnost Regiojet už dnes odškodní navíc své cestující velkoryseji, pokud bude zpoždění vyvoláno technickou závadou na vlakové soupravě. V takovém případě platí kompenzace ve výši:

 • 10 % z ceny jízdenky při zpoždění v rozsahu 30–59 minut.
 • 50 % z ceny jízdenky při zpoždění nad 60 minut.

Společnost Regiojet vás také odškodní v dalších případech, kdy není schopná zajistit vám dostatečný komfort v cestování, a to konkrétně v případech, kdy:

 • Nefungovalo topení nebo klimatizace a cestující nebylo možno přesunout do jiného vozu (50 % jízdného).
 • Nebude ve vlaku zařazen jeho vůz a cestujícího nepůjde posadit jinam. V takovém případě bude cestujícímu vráceno celé jízdné a cestující bude přepraven jako stojící nebo dalším spojem, pokud v něm bude místo.
 • Pokud bude cestující přesazen do některé levnější třídy, náleží mu 50 % ceny jeho jízdného

Pozn.: Podrobnosti v přepravním řádu zde

Leo Express

I další soukromý dopravce odškodňuje za zpoždění již dnes v intencích daných Nařízením č. 1371/2007. K tomu přidává i odškodnění v případě nedostatků ohledně slíbeného komfortu. Jde především o případy, kdy cestující nemá možnost využít jízdenku ve vozové třídě, kterou si zakoupil. Podrobnosti v přepravním řádu zde.

České dráhy

Státní dopravce pak za zpoždění odškodňuje podle následujících pravidel:

 • 25 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 400 Kč* při zpoždění 60 až 119 minut,
 • 50 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 200 Kč* při zpoždění 120 a více minut.

Pozn.: Stanovit limity přibližně v této výši umožňuje Nařízení č. 1371/2007 ve svém (stále neúčinném) článku 17 odst. 3, kde se praví, že dopravce může stanovit, že nevyplatí náhradu nižší než 4 Eura. ČD se rozhodly pro srozumitelnější vyjádření a stanoví cenu jízdenky, ze které výše náhrady již přesáhne ona 4 Eura. 

Rovněž se České dráhy rozhodly kompenzovat další nedostatky v komfortu cestování ve vlacích kategorie R, Ex, IC, EC, SC. V případech, kdy v těchto vlacích:

 • nebyl řazen vůz první třídy a cestující se prokazuje dokladem do první třídy,
 • ve voze, který byl řazen podle plánu a do kterého měl cestující zakoupenu místenku, chyběly garantované elektrické přípojky na 230 V,
 • ve voze nefungovalo topení nebo klimatizace a cestujícího nebylo v rámci vlaku možno přesunout,

má cestující nárok na vydání dobropisu od průvodčího ve výši 30 Kč.

skoleni_7_4

Podrobnosti na stránkách dopravce zde

Závěrem nezbývá než nám všem popřát, abychom s využitím českých dopravců dojeli vždy včas a ve slíbeném komfortu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).