Hlavní navigace

Jak vymáhat výživné, aby vás to nestálo žádné peníze?

8. 11. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Rodiče samoživitelé, kterým jejich protějšek dluží na výživném, situaci skoro v polovině případů neřeší. Neví totiž jak. A úřady často poradit neumí. Jak na to?

V ČR je zhruba půl milionu dětí z neúplných rodin, přičemž jedna třetina z nich žije podle průzkumů na hranici chudoby. Přispívá k tomu i fakt, že více než třetina povinných dlouhodobě neplatí alimenty.

Celkový dluh na výživném se vyšplhal na „krásných“ 13 miliard korun, přičemž v drtivé většině na něj doplácí matky dítěte. Rodiče-samoživitelé přitom o dlužné výživné až v polovině případů nebojují. Podle průzkumů Asociace neúplných rodin dvě třetiny z nich neví jak a pro čtyři pětiny z nich je překážkou i nedostatek prostředků např. na platbu zálohy pro advokáta či exekutora.

Neví rodiče, ale ani úřady

Současný právní stav většinu odpovědnosti deleguje na rodiče samoživitele, kterým, jak vyplývá z průzkumů, chybí informace. Snaží se je tedy přirozeně získat na úřadech. Ty si paradoxně často nevědí rady úplně stejně, jako sami rodiče.

Denně jsme svědky paradoxních rozhodnutí, kdy státní úřady a instituce předají problém rodiče samoživitele (často s v dluhové spirále, kam se dostal vinou neplacených alimentů ze strany partnera) Policii ČR. Ta však nemá jak účinně pomoci – v její kompetenci je potrestat viníka, nikoli však zajistit, aby splnil svou povinnost a výživné zaplatil, zdůraznila poslankyně Radka Maxová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Informační leták má pomoci úřadům i samoživitelům
Autor: VašeVýživné.cz

Informační leták má pomoci úřadům i samoživitelům

Místo policie exekutor?

V případě, že budete situaci s dlužným výživným řešit opakovaně přes Policii ČR (a budete mít štěstí), můžete dosáhnout i toho, že soud nařídí výživné zaplatit (v drtivé většině soudy dávají jen podmínky, pokud případ před tím rovnou policie nesmete ze stolu). Pokud ho povinný nezaplatí celé, může se (nejčastěji jako recidivista) dostat do výkonu trestu. Zde ale často není zajištěna pracovní činnost, ze které by mohl výživné platit, a soud prostředky nijak vymoci nemůže. K vymáhání slouží exekuční řízení a soudní výkon rozhodnutí.

Podle Vladimíra Plášila z Exekutorské komory ČR by mohla pomoci mediace. Tu na státní úrovni vykonává Česká obchodní inspekce, nicméně ta zatím touto cestou řeší spory jiného druhu.

Co tedy zbývá? Cesta přes soukromé exekutory. Ti však vyžadují zálohu, kterou si samoživitelé postrádající výživné často nemohou dovolit.

Vymáhejte výživné zadarmo

Alespoň některým samoživitelům by v této situaci mohlo pomoci asistované vymáhání výživného, kterým se v poslední době zabývají projekty Alimenty dětem a VašeVýživné.cz. V principu jde o totéž. Jedná se o programy, které pomáhají rodičům s vymáháním výživného a dělají to bezplatně. Od vás se čeká, že dodáte potřebné dokumenty, proces vymáhání už zařizují tyto organizace.

Náklady na vymáhání platí povinný spolu s dlužnými alimenty. Pokud není vymáhání úspěšné, neplatíte nic. V případě, že je úspěšné částečně, přístupy obou projektů k uspokojování pohledávek se různí. VašeVýživné rozděluje částečně vymožené peníze tak, že z poloviny se uspokojí vaše pohledávka a druhá půlka jde na náklady vymáhání (při běžném vymáhání se uspokojuje nejdříve odměna exekutora či advokáta). Společnost provozující Alimenty dětem se řídí zákonem, podle něhož se nejdříve uspokojuje exekutor a advokát. Podle Alžběty Kokešové z projektu Alimenty dětem to ale nemusí být pravidlem. Přibližně u 1/3 případů jdou prostředky nejdříve oprávněnému a až následně jsou uspokojovány odměny exekutorů, uvedla na příkladu. 

Jednoduché schéma radí, jak postupovat
Autor: VašeVýživné.cz

Jednoduché schéma radí, jak postupovat

Jak to funguje?

Vlastní provoz projekty financují z dotace, nadačních příspěvků a sponzorských darů v případě neziskové organizace VašeVýživné.cz. V případě projektu Alimenty dětem je to zase z jiných projektů společnosti Český spotřebitel s.r.o., pod který spadá například také projekt Exekutor má smůlu nebo Hromadné žaloby.cz.

Spolupracující advokáti a exekutoři se odměňují z vymožené částky. Pokud pro oprávněného žádné peníze nezískají, odměnu nedostanou. Přesto se nedá říci, že by pro ně spolupráce s těmito projekty nebyla výhodná. Je to cesta, jak získat další klienty.

Jednání o spolupráci s jednotlivými exekutorskými úřady probíhala na počátku plánování projektu. Samozřejmě se jim fakt, že by v případě neúspěchu (2/3 případů v běžném exekučními řízení, 1/3 případů v případě výživného, které je přednostní pohledávkou) dělali zadarmo, úplně nelíbil. Když jsme ale společně kvantifikovali problém, který v ČR s neplacením výživného je, s tím, že v prvním roce fungování projektu očekáváme až 2 tisíce oprávněných, kteří se na nás se svým dluhem obrátí a následně podají prostřednictvím svého advokáta, který pro ně pracuje taktéž bezplatně, návrh na nařízení exekuce, měli jsme okamžitě lepší vyjednávací podmínky, vysvětlil serveru Měšec.cz Filip Sýkora, místopředseda Asociace neúplných rodin, která provozuje projekt VašeVýživné.cz, podle kterého při vyjednávání hrála roli i propíraná teritorialita exekutorů a plánované snížení zákonné odměny.

Ani exekuce není všemocná

Nutno dodat, že ani tato cesta nemusí znamenat úspěch. To kvůli vynalézavosti povinných, kteří před exekutory skrývají své příjmy na anonymních platebních kartách nebo účtech v zahraničí (tím se proces vymáhání podstatně prodlužuje). Situaci extrémně ztěžuje i práce načerno. Soudy by sice měly při stanovení výživného přihlížet k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného, často ale vychází primárně z jeho oficiálních příjmů, nastínila serveru praxi Alžběta Kokešová z projektu Alimenty dětem.

Kromě toho někteří umně využívají znění zákona ve svůj prospěch. Podle trestního zákoníku totiž dluh na výživném dostane nálepku trestného činu až po 4 měsících neplacení.

Až příliš často stává, že dlužník pošle jednou za čtyři měsíce symbolickou částku (např. 100 Kč). Zkušenosti mnoha našich klientů byly takové, že se Policie takovým případem nezabývala s odůvodněním, že rodič projevuje snahu vyživovací povinnost plnit, a tedy nebyl spáchán trestný čin, uvedla Kokešová a zdůraznila, že policie by i přesto měla zahájit prověřování, protože pokud dlužník platí takto účelově, je možné naplnit skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinné výživy, a policie se tak případem musí zabývat. Aby se takový rodič vyhnul trestnímu stíhání nebo případnému odsouzení, musela by být naplněna tzv. účinná lítost. To ale znamená, že by musel uhradit dluh do doby, než jej soud za tento trestný čin odsoudí, dodala Kokešová.

skoleni9_11

Proč do toho jít, i když se vám zdá, že to nemá cenu?

I přes to, že jste v situaci, kdy váš protějšek manévruje tak šikovně, že si z něj nemáte co vzít, měli byste asistované vymáhání výživného přece jen zkusit (a nebrat později návrh zpět, protože následně ztratíte pořadí). Výživné je totiž při vymáhání přednostní pohledávkou. Kromě toho stále existuje alespoň malá šance, že povinný, který vám dluží na výživném, něco zdědí (případně dostane darem).

Právní úprava výživného je ze 60. let a tomu odpovídá i realita. Problém by mohlo řešit tzv. zálohové výživné, které by samoživiteli vyplácel stát. Ten by se poté pokusil peníze vymoci po povinném (pokud by ovšem překonal personální nedostatečnost soudních exekutorů). Záloha by podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové neměla přesáhnout 2500 Kč měsíčně. Řešení se nezdá systémové a je jen záplatou na bezmocnou legislativu, podle které například běžné výživné po třech letech podléhá institutu promlčení. Nicméně by mohlo pomoci lidem, kteří kvůli dlužnému výživnému musí vyžít třeba ze životního minima. Zatím ale nad touto otázkou nepanuje politická shoda. Uvidíme, co zmůže volební horečka.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).