Hlavní navigace

Česko chudne a lidé mají hlouběji do kapsy. Lidem chybí přes 3 tisíce měsíčně

1. 12. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Reálná průměrná mzda v roce 2022 prudce klesla. Úbytek peněz, který začnou Češi pociťovat, se nejspíš promítne do mnoha ukazatelů kvality života, jako je počet krádeží, rozvodovost, spotřeba alkoholu a dalších. Co se nejspíš v nejbližších dvou letech změní?

Lidé v České republice začali chudnout. Nejedná se o nějakou drobnou, dalo by se říct kosmetickou změnu, ale jde o skokový pokles životní úrovně, na který nejsme zvyklí. Aktuálně Česko prochází nejprudším propadem reálných mezd v rámci zemí OECD i své vlastní samostatné historie. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala investiční společnost CYRRUS.

Aby si Češi udrželi svůj životní standard z roku 2021, potřebovali by vydělat přibližně o 170 mld. Kč navíc. Pokud se tato částka rozpočítá, znamená to cca 40 000 Kč ročně na každého zaměstnaného člověka pracujícího na plný úvazek, tedy asi 3300 Kč měsíčně.

Ačkoli Čechům ve 2. čtvrtletí 2022 podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla v porovnání se stejným obdobím roku 2021 průměrná hrubá mzda o 4,4 %, jejich reálná mzda klesla za stejné období o 9,8 %. Podle analýzy společnosti CYRRUS bude propad reálné mzdy za rok 2022 8,3 %, což je nejhorší výsledek mezi státy OECD.

Pro Čechy je to nezvyklá a nečekaná situace. Zle bylo jen období post-socialistické transformace a dále pak roky 1998 (−1,4 %), 2012 (−0,8 %) a 2013 (−1,5 %). Od té doby jsme zažívali příjemný růst reálných mezd o 3,3 % ročně, než přišel covid-19 a následující události, které poslaly reálnou mzdu prudce dolů.

Na skutečnost, že Češi začínají pozorovat reálné snížení svého příjmu a určitou „díru“ v domácím rozpočtu, ukazuje také říjnová statistika Raiffeisenbank. 

Lidé začínají odčerpávat úspory, berou si více úvěrů

„Nadvklady domácností už pomalu klesají a ve srovnání se svým maximem, kterého dosahovaly v dubnu 2021, jsou o 58 mld. Kč chudší. Naopak nové spotřebitelské úvěry v hodnotě necelých 78 mld. Kč letos dosahují nejvyššího objemu za posledních pět let a ve srovnání s loňským rokem jsou vyšší o 2 %,“ uvedla na svém twitterovém účtu hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská

Analytici CYRRUSu očekávají, že se nyní kupní síla průměrné mzdy vrátí do roku 2018, v individuálních případech ještě dále.

Reálná mzda v České republice 2022

Reálná mzda v České republice 2022

Autor: CYRRUS, a.s.

Na grafu níže je vidět, že reálné mzdy poklesly ve všech zemích kromě Maďarska, kde mzda naopak vzrostla. To je dáno vysokým růstem nominálních mezd (v červnu 2022 o 15,4 %), který byl rychlejší než inflace (11,7 %). Reálná mzda v Maďarsku se tak zvýšila o 3,3 %.

Reálné mzdy v zemích OECD, 3. čtvrtletí 2022

Reálné mzdy v zemích OECD, 3. čtvrtletí 2022

Autor: CYRRUS, a.s.

Při pandemii covidu-19 docházelo k omezení výrobních a přepravních kapacit, což zapříčinilo globální snížení nabídky. Vláda a banky lidem nabídly štědré podpůrné programy a snadný přístup k úvěrům. To vše udrželo zvýšenou cenovou poptávku, která ale narazila na omezenou nabídku, což způsobilo růst cen.

Další roli zde samozřejmě sehrála rusko-ukrajinská válka a následný geopolitický konflikt mezi Západem a Ruskem. Ten měl za důsledek omezení dodávek ruských fosilních paliv do Evropy a následný prudký růst jejich ceny.

Pokles životní úrovně zřejmě bude mít i společenské důsledky

Utahování opasků v podobě odpírání si statků, které si lidé nebudou moci najednou dovolit, nejspíš přinese i další následky i v ostatním životě. CYRRUS vypracoval odhad, jaký vliv může mít snížení reálné mzdy na další život lidí v České republice.

Ekonometrie, tedy vědecká disciplína zaměřená na statistické vyhodnocení ekonomických procesů, pro podobné účely nabízí několik nástrojů, přičemž každý z nich má své klady a zápory. My v této analýze volíme techniku známou jako Fixed Effect Model, popisuje práci hlavní ekonom společnosti CYRRUS Vít Hradil.

Tento model využívá panelová data, což znamená, že sleduje sadu stále stejných pozorovaných subjektů – v našem případě států. Výhoda spočívá v tom, že poměrně dobře dokáže vzít v patrnost, že se jednotlivé státy EU od sebe odlišují v mnoha různých ohledech a zároveň že celé evropské společenství prochází v jednotlivých letech vývojem, který je všem členským zemím do určitě míry společný, dodává.

CYRRUS na vzorku všech členských zemí Evropské unie v období od roku 1995 odhaduje, jak citlivě indikátory životní úrovně v těchto státech reagují na změny v jejich reálné průměrné mzdě. Poté tento efekt aplikuje na jím očekávaný pokles reálné průměrné mzdy v ČR. Posledním krokem je přepočítání tohoto efektu na skutečné hodnoty vykazované Českou republikou a výsledkem je odhad ve změnách v konkrétních oblastech v nejbližších třech letech (počítáme-li i rok 2022).

Pro analýzu společnost zvolila tyto indikátory: 

  • Krádeže
  • Spotřeba alkoholu
  • Rozvody
  • Subjektivně vnímaný zdravotní stav
  • Sebevraždy
  • Mladiství mimo školu i zaměstnání
  • Důvěra ve vládu
  • Úmrtnost novorozenců
  • Naděje dožití
  • Vraždy

Krádeže

Jde o roční četnost krádeží podle dat Eurostatu. Poslední známý údaj je z roku 2020, kdy bylo v ČR evidováno 427 krádeží na 100 tisíc obyvatel.

Nárůst četnosti krádeží 2022 - 2024, analýza společnosti CYRRUS

Nárůst četnosti krádeží 2022–2024, analýza společnosti CYRRUS

Autor: CYRRUS, a.s.

Nárůst četnosti krádeží by mohl být celkem 69,4 na 100 tisíc obyvatel, tedy celkem o 7425 krádeží v letech 2022–2024. Četnost krádeží narůstá nejvíce v prvním roce, zvýšená zůstává i ve druhém, k normálu se vrací ve třetím roce od poklesu reálných mezd.

Spotřeba alkoholu

Spotřeba alkoholu 2022 - 2024, důsledek poklesu reálných mezd. Analýza spol. CYRRUS

Spotřeba alkoholu 2022–2024, důsledek poklesu reálných mezd. Analýza spol. CYRRUS

Autor: CYRRUS, a.s.

Jaká bude roční spotřeba čistého alkoholu na osoby starší 15 let v litrech? Zdroj dat je OECD, poslední známý údaj v České republice je 16,3 l v roce 2020.

Odhad vychází na nárůst roční spotřeby o 0,35 l na osobu v letech 2022–24. K nárůstu dochází v prvním roce po poklesu reálných mezd, následně naopak spotřeba klesne v roce druhém a k normálu se vrátí v roce třetím.

Rozvody

Jaký vliv bude mít nižší reálná mzda v nejbližších dvou letech na rozvodovost? Poslední známý údaj v ČR jsou 2 rozvody na 1000 obyvatel v roce 2020.

Odhadovaný počet rozvodů v letech 2022 - 2024 v důsledku snížení reálné mzdy v ČR

Odhadovaný počet rozvodů v letech 2022–2024 v důsledku snížení reálné mzdy v ČR

Autor: CYRRUS, a.s.

Podle odhadu se četnost rozvodů zvýší celkem o 0,2 na 1000 obyvatel, tedy o 2140 rozvodů v letech 2022–2024. V prvním roce po poklesu reálných mezd rozvodovost naopak klesá, poté strmě narůstá v roce druhém a ve třetím roce opět poklesne.

Subjektivně vnímaný zdravotní stav

Podíl respondentů ve věku 16+, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako „velmi dobrý“, či „dobrý“, byl podle údajů z roku 2021 v ČR ve výši 63 %.

Subjektivně vnímaný zdravotní stav 2022 - 2024 jako důsledek snížení reálných mezd

Subjektivně vnímaný zdravotní stav 2022–2024 jako důsledek snížení reálných mezd

Autor: CYRRUS, a.s.

Podle odhadu poklesne podíl respondentů, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako „velmi dobrý“, či „dobrý“, o přibližně 3 % v prvním roce po poklesu reálné mzdy a přibližně 3,5 % v roce druhém. I ve třetím roce zůstává tento podíl mírně snížený, zhruba o 1 % oproti předchozímu normálu.

Sebevraždy

Počet sebevražd v letech 2022 - 2024 jako důsledek snížení reálné mzdy

Počet sebevražd v letech 2022–2024 jako důsledek snížení reálné mzdy

Autor: CYRRUS, a.s.

Nárůst četnosti sebevražd může činit celkem 0,5 na 100 tisíc obyvatel, tedy 54 sebevražd. Četnost narůstá v prvním roce po poklesu reálné mzdy, dále roste v roce druhém, a naopak klesá v roce třetím.

Mladiství mimo školu a zaměstnání

Odhad ukazuje podíl mladistvých ve věku od 15 do 24 let, kteří nestudují ani nejsou v pracovním poměru. V roce 2021 jich bylo 6,5 procentního bodu.

Nárůst počtu mladistvých mimo školu i zaměstnání v důsledku poklesu reálné mzdy v letech 2022 - 2024

Nárůst počtu mladistvých mimo školu i zaměstnání v důsledku poklesu reálné mzdy v letech 2022–2024

Autor: CYRRUS, a.s.

Nárůst podílu mladistvých mimo školu i zaměstnání se odhaduje celkem na 1,6 procentního bodu, tedy o 15 337 mladistvých, v prvním roce po poklesu reálných mezd. Podíl zůstává zvýšený i v druhém a třetím roce.

Důvěra ve vládu

Zde se jedná o podíl respondentů, kteří odpoví „ano“ na otázku „Máte důvěru ve vládu této země?“

Důvěra v českou vládu v letech 2022-2024 v závislosti na poklesu reálné mzdy

Důvěra v českou vládu v letech 2022–2024 v závislosti na poklesu reálné mzdy

Autor: CYRRUS, a.s.

Podle odhadu důvěra ve vládu poklesne o 12,4 procentního bodu v prvním roce poklesu reálné mzdy, zůstane snížená i v roce druhém, k normálu se vrací ve třetím roce.

U posledních tří sledovaných indikátorů, tedy úmrtnosti novorozenců, naděje na dožití a vražd, nebyl v analýze nalezen efekt způsobený poklesem reálné mzdy.