Hlavní navigace

Bohatým bude stát moci vzít všechno. Bude na to zákon

9. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Zatímco vládní koalice si od připravovaného zákona slibuje snížení korupce, podle kritiků je zákon retroaktivní a umožní šikanu bohatých daňových poplatníků.

Pokud jste bohatí a nedokážete prokázat, jak jste si pořídili vlastní majetek, pak vás můžou zdanit vysokou sazbou – která může znamenat i propadnutí vašeho majetku. Návrh zákona v současné podobě by umožnil správci daně, aby vyzval poplatníka daně z příjmů k tomu, aby se prokázal v případě, že existuje významný rozdíl mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním (zákon stanoví hranici alespoň 10 mil. Kč) a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání: Správce daně ve výzvě popíše důvody, které jej vedou k závěru o výrazné disproporci mezi nárůstem jmění poplatníka (resp. jeho spotřebou nebo jiným vydáním) a jeho příjmy, a uvede své další pochybnosti. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají, uvádí se v předkládací zprávě k návrhu zákona. Je nutné připomenout, že postiženy budou moci být nejen fyzické, ale i právnické osoby.

Poplatníci se prý totiž vymlouvají: Častou výmluvou poplatníků bylo, že majetek získali před mnoha lety, například darem od babičky, a že tedy daň za dané období již nelze doměřit, říká Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí ČR pro oblast daní a cel. Nyní bude posílena pravomoc správce daně požadovat prokázání takového tvrzení, dodává náměstkyně ministra financí. Pokud poplatník své tvrzení nedoloží, uplatní se fikce nabytí tohoto majetku v posledním zdaňovacím období.

Jak to bude fungovat?

Fungování zákona se složitě nejeví: Správce daně vás nejdříve vyzve k prokázání vzniku a původu příjmů. Pokud to nezvládnete, pak vám budou penále vyměřeny zvláštním způsobem – v případě, že budete se správcem daně spolupracovat, pak budou ve výši 50 %, jinak můžou dosáhnout 100 %. Bát se toho můžou ale především bohatí: Možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmů bude dále omezena na případy, kdy diskrepance mezi deklarovanými příjmy a skutečným příjmem bude na základě předběžného posouzení správce daně přesahovat určitý limit. Tento limit je navržen ve výši 10 mil. Kč, uvádí se v důvodové zprávě k zákonu.

V důvodové zprávě je také přehledná grafika, která vysvětluje fungování zákona: 

Proces prokazování příjmů a zvláštních pomůcek
Autor: Ministerstvo financí ČR

Proces prokazování příjmů a zvláštních pomůcek

V zákonu se objevuje sousloví „spotřeba poplatníka“, pokud vás tedy někdo udá, že užíváte luxusní apartmány, jachty či luxusní dovolené, a finanční úřad zjistí, že vaše přiznávané příjmy tomu neodpovídají, pak můžete mít problém – přijdete o 50 až 100 % vašeho nepřiznaného majetku.

Kritika návrhu zákona je obrovská

Je pochopitelné, že zákon vzbudil hlasitou kritiku, nejhlasitěji je slyšet bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Vadí mu především, že důkazní břemeno přejde na podezřelého, dojde tak k zneplatnění presumpce neviny: Pokud řekneme, že důkazní břemeno je na straně podezřelého, a necháme státní moc, aby libovolně nasvítila reflektor na toho, kdo se jí líbí, nebo nelíbí, tak končí demokracie, uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Své argumenty také zopakoval v DVTV, kde podle něj bude muset řada lidí pečlivě uschovávat veškeré doklady. Pokud jste něco provedl, tak já vám musím něco dokázat. U návrhu, který předkládá MF, se tento princip otáčí. Všichni nad 5 mil. Kč se stávají sprostými podezřelými a budou muset dokázat, že peníze byly čisté a že byly zdaněny. Oni to musí dokázat, nikoliv stát. Přenesení důkazního břemene je obrovský průlom, uvedl Kalousek v DVTV.

Kritici také upozorňují, že se zavádějí represivní opatření ohledně něčeho, kde finanční úřad už má dostatečné pravomoce: Je na škodu již zavedeného systému vytvoření duplicitních instrumentů, které jsou již založeny daňovým řádem (penále, způsob stanovení daně pomocí pomůcek), uvádí se v připomínkách k návrhu zákona.  

Hospodářská komora kritizuje, že prokazovat majetek budou muset lidé, kteří svůj majetek rozmnožují – podle nich je to principem kapitalismu a podnikání. Za potenciální kandidáty osob zatajujících své příjmy jsou považováni výhradně ti, kdo zhojňují své jmění. Z hlediska Hospodářské komory ČR je tento selektivní přístup zvláště neakceptovatelný, neboť dlouhodobě udržitelný rozvoj podnikání není myslitelný bez kumulace kapitálu, upozorňuje v připomínkách k zákonu Hospodářská komora ČR. V selektivní problematizaci a případné penalizaci a možné kriminalizaci právě a jenom tvořivého ekonomického chování vidíme hlavní slabinu návrhu, uvádí také HK.

Budou velké ryby v bezpečí?

Existuje také obava, že velké ryby svůj majetek odkloní. Zákon proto kritizuje například podnikatel a poslanec ANO Ivan Pilný, který je však mezi členy svého hnutí jen osamocenou rybou: Nemyslím si, že je nutné diskutovat o dalším novém zákoně… Velké ryby si stejně opatří papíry, které potřebují. Doteď to tak bylo a nikdo s tím nehnul. Naopak určité množství lidí, kteří si peníze vydělali regulérně, budou muset vykonávat část další administrativy a dokazovat něco často pro vůli a zvůli nějakého úředníka, prohlásil v Událostech, komentářích Pilný.

Kritici zdůrazňují, že budou postiženy také právnické osoby. Existuje totiž obava, že své firmy raději přesunou do daňových rájů, aby se vyhnuly šikaně ze strany finančního úřadu. Pro státní rozpočet by to mohlo znamenat, že by mohl přijít o podstatné daňové příjmy. Vytváří se také nespravedlivé prostředí – zatímco malým firmám se nevyplatí přesunout se do zahraničí a můžou tak být ze strany finančního úřadu šikanovány, velké ryby můžou své příjmy zdaňovat v některých zemích, kde může být i nulová daň z příjmů právnických osob.

Je také otázka, jak skutečně zákon dopadne na velmi bohaté fyzické osoby. Čeští podnikatelé jsou při přiznávání svých příjmů velmi kreativní. Jako příklad si lze uvést jednoho z nejbohatších Čechů – Radovana Vítka, který při rozvodu převedl svůj majetek na matku, ze které se stala miliardářka, a u soudu tvrdil, že si jako advokátní koncipient vydělá 25 000 Kč měsíčně. Čtěte více: Jak „odklánět“ peníze?

FIN21

Je zákon retroaktivní?

Zákon se také setkává s kritikou, že je retroaktivní. Svou připomínku mají také družstevní asociace: Předložený návrh zákona nepovažujeme za „významný preventivní nástroj k omezení daňových úniků“. Složitost této problematiky se odráží v historii neúspěšných projednávání zákonů, které se snažily danou problematiku řešit již od roku 1993. Navíc účinnost zákona má být od roku 2016 a vzhledem k nepřípustné retroaktivitě by měla dopadnout pouze na prokázání příjmů, které by podle posouzení správců neodpovídaly zdaněným příjmům maximálně do lhůty pro promlčení doměření daně z příjmů, uvádějí družstevní asociace, kterým se také nelíbí nereálně krátká lhůta pro prokázání přírůstku majetku ze zdaněných příjmů na výzvu správce daně (60 dnů). Navrhovatelé zákona však této připomínce nevyhověli, považují lhůtu 60 dnů za velkorysou.

Kritikem retroaktivity byl také Kalousek. Upozorňuje, že poplatníkovi může být doměřena daň tři roky dozadu. Má obavy před následující situací, kdyby musel poplatník prokazovat příjmy, které vznikly před 7–8 lety. Jak to mohu prokázat, když k tomu žádné doklady nemám a neexistuje žádná zákonná povinnost, abych doklady měl? položil řečnickou otázku Kalousek v DVTV. Podle něj by zákon mohl platit do budoucnosti, ale nikoliv retroaktivně zasahovat do minulosti. 

Anketa

Souhlasíte se zákonem o prokazování původu majetku?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).