Hlavní navigace

Na trh vstoupil Verdi Fond Farem. Nabízí možnost investování do zemědělských farem a půdy

Sdílet

Býk, kráva, zvířata, chov, zemědělství Autor: Mendelova univerzita v Brně

Na český investiční trh vstoupil od 1. července 2022 nový Verdi Fond farem, který je zaměřen na nákup, zefektivnění a rozvoj zemědělských farem. Ve skutečnosti se jedná o podfond fondu Verdi SICAV, což znamená, že je účetně a majetkově od tohoto fondu oddělen. Do podfondu (pro zjednodušení dále píšeme fond) mohou vstoupit pouze kvalifikovaní investoři, což znamená, že nejnižší investovaná částka, kterou můžete do fondu vložit, je 1 mil. Kč.

Parametry fondu:

  • ISIN: CZ0008048675
  • Typ fondu: podfond investičního fondu, konkrétně fondu kvalifikovaných investorů Verdi SICAV a.s., ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.
  • Syntetický ukazatel rizik SRI: 6 (na škále 1–7)
  • Investiční horizont: 5 a více let
  • Nákladovost fondu: vstupní poplatek 3 %, výstupní poplatek 30 % (*), průběžné roční náklady 2,5 %, vedlejší náklady 0 %.
  • (*) 30% výstupní poplatek zaplatíte tehdy, pokud z fondu vystoupíte dříve než po uplynutí 60 měsíců od připsání investičních akcií na majetkový účet. Žádost o odkup můžete podat nejdříve po uplynutí 24 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet. V ostatních případech se odkupní srážka neuplatňuje.

Fond založila investorka Kateřina Zychová, která je výkonnou ředitelkou skupiny Verdi Capital. Do portfolia vybíráme zejména malé a střední farmy, které se zabývají rostlinnou a živočišnou výrobu. Při výběru je pro nás důležitý také dopad farmy na životní prostředí. V tuzemsku je mnoho farem, jejichž hospodaření dokážeme díky efektivnímu řízení zlepšit a značně tak navýšit jejich hodnotu. Očekáváme, že celkové čisté zhodnocení fondu bude více než deset procent ročně,  říká Kateřina Zychová.

Fond má za cíl snížit náklady farem prostřednictvím modernizace a zavedením nových technologií. Těmi jsou například využití odpadního tepla nebo instalace solárních panelů.

Mnoho farmářů již dnes nemá kapacitu a čas vyřizovat si dotace, ve kterých je často velmi obtížné se zorientovat. Náš fond disponuje profesionálním managementem se zkušenostmi v zemědělství, v řízení farem i v investičním bankovnictví. Pro naše farmy tak umíme získat dotace jak z národních, tak z evropských rozpočtů, dodává Kateřina Zychová. Do fondu vložila kapitál svých tří farem, dvě z toho jsou v západních Čechách. V následujících letech plánuje přikoupit další farmy s celkovou investicí cca 1 mld. Kč.

Kateřina Zychová, výkonná ředitelka Verdi Capital, 6. 6. 2022

Kateřina Zychová, výkonná ředitelka Verdi Capital, 6. 6. 2022

Autor: Verdi Capital
Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.