Spočítejte si...

Zavřít

Množství smluv o spotřebitelských úvěrech vykazuje závady

Z výsledků kontrol České obchodní inspekce v roce 2008, které se týkaly náležitostí smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr vyplývá, že u 50 % byly shledány nedostatky, neboť uvedené smlouvy neobsahovaly veškeré zákonem stanovené náležitosti. V reklamách či nabídkách spotřebitelského úvěru bylo shledáno porušení zákona v 18 % případů.

Nejvyšší četnost zjištění porušení byla zaznamenána v souvislosti s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. (smlouva musí obsahovat ukazatel RPSN vypočtený způsobem dle zákona). Porušení tohoto ustanovení bylo zjištěno v případě 71 kontrolovaných smluv. Z toho ve 28 případech byla hodnota RPSN uvedená ve smlouvě vypočtena chybně, dalších 43 smluv pak hodnotu RPSN vůbec neobsahovalo.

EU potřebuje dva úřady pro dohled nad bankami Německá ekonomika poklesla