Hlavní navigace

Co je to ePoukaz a kdy vám ho může lékař předepsat?

Sdílet

zdraví, nemoc,zdravotní pojištění, zdravotnictví,lékař, prevence Autor: Depositphotos

ePoukaz je nová funkcionalita eReceptu, kterou letos v květnu spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jedná se elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Do elektronické podoby přecházejí všechny typy poukazů, které se předepisovaly v listinné podobě.

ePoukaz je platný 30 dnů, stejně jako jeho papírová obdoba. Ve výjimečných případech může lékař prodloužit platnost až na jeden rok. Elektronický poukaz obsahuje devítimístný identifikátor, který se ukládá do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů (součást informačního systému eRecept).

Lékař vám může zmíněný identifikátor ePoukazu předat:

  • vystavením papírové průvodky, na kterou může kromě identifikátoru doplnit i další údaje, které potřebujete znát,
  • zasláním zprávy na vaši e-mailovou adresu (i v tomto případě je možné doplnit další údaje),
  • předáním ePoukazu přes mobilní aplikaci v telefonu nebo jiném elektronickém zařízení,
  • zasláním SMS na váš mobilní telefon.

Poté, co vám lékař tedy vystaví ePoukaz a předá vám identifikátor jedním z výše zmíněných způsobů, vy s ním zajdete do lékárny či výdejny zdravotnických prostředků a předložíte ho zde. Pracovníci na základě identifikátoru načtou ePoukaz a vydají vám pomůcku (nebo ji zadají do výroby). Vy následně zaplatíte případný doplatek. V případě, že by nebylo možné ji vydat obratem, mohou vám ho zarezervovat. Pak ale nepůjde na tento poukaz daná pomůcka získat v jiné lékárně/výdejně.

Pro zajištění zásilkového výdeje (výdej zdravotnických prostředků na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem) bude k dispozici služba pro stažení obsahu ePoukazu bez osobních údajů (nebude tedy vázána na přístup konkrétní osoby výdejce). Další komunikace s objednavatelem bude probíhat mimo systém eRecept, do něj bude zaznamenán až provedený výdej zdravotnického prostředku, vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Obvykle se na ePoukaz předepisuje vždy jeden zdravotnický prostředek, resp. jedna položka (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. Může nastat situace, kdy bude pacient potřebovat předepsat na jeden poukaz více položek – např. sluchadlo + příslušenství, vozík + příslušenství. V tomto specifickém případě má lékař povoleno pacientovi předepsat více položek, které jsou na sebe vázané, informovala Plívová. V případě více různých spolu nesouvisejících zdravotnických prostředků toto však neplatí, ty vám lékař na jeden ePoukaz nemůže předepsat – např. brýle a kontaktní čočky, inkontinenční vložky a podložku, dodala mluvčí VZP.

SÚKL na webu zveřejňuje seznam lékáren a výdejen, kde je možné ePoukaz uplatnit.

Doporučila zároveň nejdříve ověřit, zda váš lékař ePoukaz vystavuje a zda vaše vybraná výdejna zdravotnických prostředků nebo lékárna elektronický poukaz přijímá. V současnosti je totiž zapojení do tohoto projektu dobrovolné.

Na ePoukaz je možné předepsat například:

  • inkontinentním pacientům – vložky, kalhotky nebo podložky
  • pacientům s oční vadou – brýle s dioptrickými čočkami
  • pacientům s vadou sluchu – sluchadla
  • imobilním pacientům – invalidní vozík či berle
  • diabetikům – diagnostické proužky do glukometru.

Pokud by se vám stalo, že zapomenete, co přesně máte předepsané, můžete si informace zobrazit ve svém lékovém záznamu. Můžete se do něj přihlásit přes bankovní identitu nebo Portál občana. Najdete tu i své předepsané léky.

Pokud preskripce zdravotnických prostředků vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou, může vám předat lékař identifikátor ePoukazu právě až po schválení preskripce.

Našli jste v článku chybu?