Hlavní navigace

Čistý zisk Komerční banky vzrost na 8,3 mld. Kč. Připadne akcionářům

Sdílet

Komerční banka Autor: Jan Veselý

Akcionáři Komerční banky (KB) se mohou radovat. Čistý zisk banky, který bude rozdělen mezi akcionáře, za 1. pololetí 2022 meziročně vzrostl o 62,3 % na 8,3 mld. Kč.  K 30. červnu 2022 má Komerčka 64 384 akcionářů, z toho 58 349 jsou fyzické osoby z České republiky, to je o 6203 více než ve stejném období roku 2021.

Celkové výnosy banky vzrostly na 19,2 mld. Kč, čili o 29,5 % oproti stejnému období roku 2021. Výsledek je dán zejména růstem úrokových sazeb a zrušením omezení pandemických opatření. Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 42,2 % na 14,2 mld. Kč, protože bance narůstaly vklady i úvěry a také výnosy z reinvestovaných depozit.

Čisté poplatky a provize dosáhly 3 mld. Kč, polepšily si tedy o 6,3 %.

Čistý výsledek finančních operací se oproti předchozímu roku téměř nezměnil, zůstal ve výši 1,9 mld. Kč.

Provozní náklady dosáhly výše 8,4 mld. Kč, jsou tedy o 7,5 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. Důvodem je 24% zvýšení regulatorního odvodu do Fondu pro řešení krize.

Personální náklady se zvýšily o 3,3 %, ale počet zaměstnanců se snížil o –2,9 %, tedy na současných 7522 osob. Mzdy sice vzrostly o 3 %, ale variabilní odměňování v KB se v 1. pololetí snížilo.

Čistá tvorba opravných položek, které se týkaly zejména klientů s vazbami na ruský trh, činila 0,6 mld. Kč.

Klientské úvěry vzrostly o 8,7 % na 769,4 mld. Kč.

Vklady klientů se zvýšily na 1024,3 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Je to dáno častějším přesunem peněz klientů z běžných účtů na spořící účty a termínované vklady, případně do podílových fondů. Aktiva klientů v podílových fondech, penzijním spoření a v životním pojištění narostla o 408 % na 205,6 mld. Kč.

Kapitálová přiměřenost KB je 20,3 %.

Našli jste v článku chybu?