Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA V - ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA V

ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Díl 1

Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

§ 46

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

§ 47

Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

(1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení příslušného orgánu dohledu o jeho zápisu do registru vedeného v jeho domovském členském státě.

(2) Zahraniční zprostředkovatel je oprávněn zahájit svoji činnost na území České republiky po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance.

§ 48

Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

(1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 týkající se spotřebitelských úvěrů na bydlení a důvěryhodnosti podle § 72.

(2) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice jinak než prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 odst. 3 a odst. 4 písm. c) bodů 2, 3, 5, 9 a 11 a důvěryhodnosti podle § 72.

(3) Zahraniční zprostředkovatel může v České republice zprostředkovávat pouze spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které jsou na území České republiky tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

§ 49

Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká,

a) jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice, nebo

b) jestliže takový zprostředkovatel pozbyl oprávnění k činnosti ve svém domovském členském státě.

Díl 2

Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

§ 50

Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce poskytovatele, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, zapsaní do registru v České republice, mohou na území jiného členského státu zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v České republice, po splnění podmínek stanovených v § 51, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

(2) Zprostředkovatel podle odstavce 1 může zahájit svoji činnost na území jiného členského státu uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění informační povinnosti podle § 51 odst. 3.

§ 51

Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Zprostředkovatel podle § 50 odst. 1, který hodlá zahájit svoji činnost na území jiného členského státu, oznámí tento úmysl České národní bance; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí zastoupený.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu včetně identifikačních údajů zprostředkovatele podle § 49 odst. 1. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce poskytovatele též údaj o osobě zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. Česká národní banka současně informuje o tomto sdělení zprostředkovatele podle § 49 odst. 1; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci.

§ 52

Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

Pokud zaniklo oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle § 50 odst. 1, jehož územní rozsah činnosti přesahoval hranice České republiky, informuje Česká národní banka o tomto zániku a jeho důvodech do 14 dnů příslušné orgány dohledu ostatních členských států, kde byla činnost zprostředkovatele podle § 50 odst. 1 provozována.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).