Hlavní navigace

Jak na sirotčí důchod

12. 3. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Úmrtí rodiče je pro nezaopatřené dítě velké neštěstí. Dle současné právní úpravy však dítě nezůstane bez prostředků a má nárok na sirotčí důchod. Jaká je jeho výše a jaké musí být splněny podmínky pro jeho výplatu?

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemře-li jeho rodič nebo osvojitel, jestliže byli poživateli starobního, plně invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni úmrtí splnili podmínku na plně invalidní důchod nebo podmínky na starobní důchod. Nárok na sirotčí důchod však nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Za nezaopatřené dítě dle § 20 z. č. 155/1995 Sb. v platném znění se rozumí dítě vlastní, osvojené, převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Dítě je nezaopatřené do skončení povinné školní docházky, a dále, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26. roku věku.

Žádost o sirotčí důchod uplatňuje pro nezletilé dítě žijící rodič nebo opatrovník dítěte – sirotka. Zletilé dítě uplatní žádost samo. Žádost se sepisuje na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Osiřelé nezaopatřené dítě má nárok za splnění podmínek na sirotčí důchod po každém z rodičů.

Výše sirotčího důchodu

Výše sirotčího důchodu je 40 % procentní výměry zemřelého rodiče + základní výměra. Pokud se jedná o oboustranně osiřelé dítě má po každém rodiči nárok na 40 % procentní výměry, základní výměra se přiznává pouze jednou.

Příklad

Při autonehodě zemřeli oba rodiče, kteří byli zaměstnáni a splnili podmínku pojištění pro nárok na plně invalidní důchod (rodiče byli staří 28 let a byli pojištění v posledních 10 letech 5 let). Zůstaly dvě děti. Jedno dítě je žákem ZŠ a druhé, již zletilé, studentem. Zletilé dítě uplatní žádost samo a bude potřebovat tyto doklady:

 • svůj občanský průkaz
 • svůj rodný list + rodný list sourozence
 • potvrzení o studiu
 • úmrtní listy rodičů
 • doklady o studiu rodičů
 • vojenskou knížku otce (pokud byl na vojně)
 • musí znát, kde byli rodiče zaměstnáni od 1. vstupu do zaměstnání (od kdy do kdy)

Vypočítá se plně invalidní důchod, na jaký by měli nárok rodiče. Otec by měl např. procentní část důchodu 9000 Kč a matka 8000 Kč:

 • Po otci sirotčí důchod bude 40 % z 9000 Kč = 3600 Kč
 • Po matce sirotčí důchod bude 40 % z 8000 Kč = 3200 Kč
 • Základní výměra = 1700 Kč
 • Celkem 8500 Kč

Nezletilé dítě bude mít stejnou výši sirotčího důchodu, ale žádost za něho musí sepsat opatrovník. V případě, že by vznikl nárok na plně invalidní důchod např. jen otci, protože matka byla v domácnosti a nesplnila podmínku pojištění, budou mít sirotci jen jeden sirotčí důchod (3600 + 1700 = 5300 Kč).

Tip do článku - účto fakturace duben

Nárok na sirotčí důchod není automatický

Není žádný nejnižší sirotčí důchod. Pokud by ani jeden z rodičů nesplnil podmínky nároku na starobní důchod (věk + dobu pojištění) nebo podmínku na plně invalidní důchod (v posledních deset letech stanovenou dobu pojištění), nevznikl by sirotkům nárok na sirotčí důchod.

Pramen: zákon č. 155/1995 Sb. v platném znění

Anketa

Je sirotčí důchod dostatečně vysoký?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).