Hlavní navigace

Paušální daň 2024: Podnikatelé s nízkými příjmy zaplatí o 15 tisíc více

22. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé v režimu paušální daně si příští rok připlatí. Nejhlouběji do kapsy budou muset sáhnout ti s nejnižšími příjmy, kteří jsou v prvním pásmu. Bude je to stát o více než 15 tisíc korun víc než letos.

Podnikatelé, kteří fungují v režimu paušální daně, si příští rok připlatí. Nejvíce se zvýší platby podnikatelům s nejnižšími příjmy v prvním pásmu.

Na růst odvodů v rámci paušální daně bude mít příští rok vliv výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ a pravděpodobně i konsolidační balíček, který je nyní ve schvalování.

Pásma paušální daně

Paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.

První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu ale hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.

Výdajové paušály jsou ve výši:

  • 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
  • 60 % pro ostatní živnosti,
  • 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,
  • 30 % pro příjmy z pronájmu.

1. pásmo paušální daně

Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.

Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:

  • s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
  • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální daň pro první pásmo sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.

Pro rok 2023 je výše měsíční platby 6208 Kč (2722 Kč na zdravotní pojištění, 3386 Kč na důchodové pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

2. pásmo paušální daně

Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:

  • s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.

Měsíční platba v tomto pásmu je pro rok 2023 ve výši 16 000 Kč (3591 Kč za zdravotní pojištění, 7446 Kč na důchodové pojištění a 4963 Kč na daň z příjmů).

3. pásmo paušální daně

Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.

Ti letos platí měsíčně 26 000 Kč (5292 Kč na zdravotní pojištění, 11 388 Kč na důchodové pojištění a 9320 Kč na daň z příjmů).

O dalších pravidlech pro paušální daň jsme psali v textu Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho?

Minimální zálohy 2024 a konsolidační balíček

Protože platby v prvním pásmu se odvozují od minimálních záloh, na tomto místě je vhodné připomenout, že se v příštím roce tyto minimální platby zvýší.

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ? Přečtěte si také:

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

Zároveň však platbu (nejen) v prvním pásmu ovlivní také konsolidační balíček. Ten počítá s postupným navýšením minimálního vyměřovacího základu pro zálohy na důchodové pojištění. Protože je pravděpodobné, že změny schvalováním úspěšně projdou, můžeme předpokládat, že se příští rok skutečně budou minimální zálohy na důchodové pojištění odvozovat od minimálního vyměřovacího základu ve výši 30 % průměrné mzdy pro daný rok. Tímto tedy bude ovlivněno první pásmo.

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více Přečtěte si také:

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více

Kromě toho ale konsolidační balíček navrhuje i vyšší platby pro ostatní dvě pásma paušální daně. O těchto změnách už jsme vás v minulosti informovali. Přesné dopady však nešly vyčíslit bez znalosti odhadované průměrné mzdy pro rok 2024, kterou však už nyní máme k dispozici.

Podnikatelům s paušální daní se navýší odvody. Nejvíce těm v prvním pásmu Přečtěte si také:

Podnikatelům s paušální daní se navýší odvody. Nejvíce těm v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024

Protože je záloha na důchodové pojištění součástí paušální daně, plánované změny odvodů se odrazí i zde.

Podle předlohy se má § 14 odst. 3) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, změnit tak, že výše měsíčního vyměřovacího základu OSVČ v paušálním režimu bude činit pro:

  • první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu (30 % průměrné mzdy v roce 2024) zvýšeného o 15 % = záloha ve výši 4430 Kč,
  • druhé pásmo paušálního režimu 28 050 Kč = záloha ve výši 8191 Kč,
  • třetí pásmo paušálního režimu 42 900 Kč = záloha ve výši 12 527 Kč.

Část paušální zálohy, která je odváděna v jednotlivých pásmech za daň z příjmů, stanovuje § 38 lk zákona o daních z příjmů. Částka zůstane pro příští rok stejná jako letos. Stejně tak i částka za zdravotní pojištění, kterou stanovuje zase § 3a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Zde opět formou ročního vyměřovacího základu, ze kterého si musíte vypočíst měsíční zálohu na zdravotní pojištění pro dané pásmo paušální daně.

Platba pro první pásmo by se tedy v příštím roce měla zvýšit o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů). Za celý rok si tedy v prvním pásmu paušální daně připlatíte o 15 480 Kč, nejvíce ze všech podnikatelů v režimu paušální daně.

Platba pro druhé pásmo by se měla v příštím roce zvýšit o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů). Za celý rok si ve druhém pásmu připlatíte o 8940 Kč víc, tedy nejméně ze všech pásem v režimu paušální daně.

Platba pro třetí pásmo by se měla v příštím roce zvýšit o 1139 Kč měsíčně na 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů). Ve třetím pásmu si za rok připlatíte o 13 668 Kč víc. Pořád ale méně než podnikatelé v prvním pásmu, kteří mají výrazně nižší příjmy.

Stejně jako u minimálních záloh na důchodové pojištění tedy logicky platí, že nejvíce si připlatí podnikatelé s nižšími příjmy.

Kromě výše zmíněných novinek obsahuje předloha také novinku, která stanovuje, že oznámení o vstupu do paušálního režimu bude formulářovým podáním, takže bude nově povinné využít formulář Finanční správy, jehož podobu bude stanovovat Ministerstvo financí vyhláškou.

Chcete vstoupit do režimu paušální daně?

Byl pro vás článek přínosný?