Hlavní navigace

Nové ceníky energií jsou o polovinu nižší než loňské „vražedné“ ceny. Vyplatí se delší fixace?

18. 8. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vyplatí se vám kývnout svému dodavateli na nový ceník? Spočítali jsme, kolik ušetříte. A proč jako stávající zákazník, který má smlouvu od loňského podzimu, nemůžete mít i při nových cenách stejnou nabídku jako nový zákazník?

Dodavatelé energií snižují ceny. Ti největší už je nabízejí pod cenovým stropem a upravují ceny svým stávajícím klientům, kteří si sjednali smlouvy v období vypuknutí energetické krize, kdy se lidé snažili ulovit tu nejlepší možnou nabídku na fixovanou cenu ze všech všeobecně rychle stoupajících částek. Ty v roce 2022 skokově narůstaly u všech dodavatelů v řádech tisíců měsíčně i několikrát po sobě, až energetické šílenství zastavil vládní cenový strop.

V letošním roce ceny energií klesají a zároveň končí platnost cenového stropu. Zákazníci dostávají od dodavatelů nové nabídky, které uleví jejich peněženkám. Jaké jsou vaše možnosti ovlivnit své další platby za energie ve chvíli, kdy máte v ruce od svého dodavatele konkrétní nabídku?

Dostal jsem nabídku od společnosti ČEZ s tím, že bych měl od 1. ledna 2024 fixovanou cenu na 2, nebo 3 roky. Doposud mám platnou smlouvu na elektřinu na dobu neurčitou, která bude od ledna bez zastropování státem. Domnívám se, že ceny energií půjdou ještě níže a nechtěl bych se uvázat na delší fixaci. Co je pro mě výhodnější? ptá se nás čtenář Martin.

Dodavatelé energií vydávají nové ceníky. Kolik zaplatíte za plyn a elektřinu? Přečtěte si také:

Dodavatelé energií vydávají nové ceníky. Kolik zaplatíte za plyn a elektřinu?

Na tuto otázku je odpověď vcelku jednoduchá. Pokud by zůstal u své smlouvy na dobu neurčitou, pak odmítnutí nové smlouvy by pro něj znamenalo velkou finanční ztrátu. Jenom s výhradou, že upsat se momentálně na 2 nebo na 3 roky není to pravé řešení a rozumnější by bylo požadovat kratší dobu fixace. Proč, to si vysvětlíme níže v článku.

Příklad

 • Podle ceníku ČEZu platného od 11. října 2022 je původní cena za plyn 5097 Kč/MWh (distribuční území Pražská plynárenská Distribuce). Všechny ceny v textu uvádíme s DPH.
 • Vládní cenový strop ji snížil na 3025 Kč/MWh
 • U silové elektřiny se podle původního ceníku jedná o částku 12 017 Kč za MWh (nejběžnější sazba D02d, distribuční území PRE distribuce),
 • kterou cenový strop „umravnil“ na 6050 Kč/MWh.

Vládní strop nyní k 31. prosinci 2023 skončí a lidem, kteří by chtěli setrvat u původních smluv, by se vrátila nevídaně vysoká cena. Jenom pro představu, například pokud při vytápění menšího rodinného domu spotřebujete ročně cca 25 MWh plynu, pak by se roční faktura vyšplhala na 127 425 Kč.

 • Pokud ČEZ nyní nově nabízí cenu plynu v prvním roce nové fixace za 2408 Kč/MWh a druhý rok za 2287 Kč/MWh
 • pak za 1. rok nové fixace zaplatíte 60 200 Kč
 • ve 2. roce 57 175 Kč.

Fixovaná cena silové elektřiny se současně u ČEZu pohybuje

 • za 1. rok 5433 Kč/MWh,
 • za 2. rok budete platit 5288 Kč/MWh,
 • třetí rok zaplatíte 4804 Kč/MWh.

To znamená, že po skončení vládního stropu od začátku roku 2024 byste zaplatili roční fakturu při spotřebě např. 10 MWh ve výši 120 170 Kč, zatímco při přechodu na nové ceny to bude v 1. roce pouze 54 330 Kč, ve 2. roce se cena sníží na 52 880 Kč a ve třetím 48 040 Kč.

Z výpočtů je patrné, že setrvat na původní smlouvě kvůli domněnce, jestli by se vyplatilo počkat, až ceny půjdou ještě více dolů, je to poslední, co by vás mělo napadnout. Stejným způsobem si můžete spočítat svoji finanční úsporu při porovnání původních nezastropovaných cen a současných, nabízených vašimi dodavateli.

Mohu odejít od svého dodavatele, který mi mění cenu, i když směrem dolů?

Čtenáře serveru Měšec.cz zajímá i otázka, jestli současné změny cen mohou být legitimním důvodem k přechodu k jinému dodavateli, který právě začal nabízet ceny ještě o poznání nižší.

Obecně platí, že máte právo změnit dodavatele v okamžiku, kdy dodavatel jednostranně změní podmínky, z nichž jednou je cena. To však neplatí pro případ, kdy se cena snižuje.

Neregulovaná část ceny energie se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a spotřebitelem. Pokud dodavatel cenu zvyšuje, musí to spotřebiteli oznámit. Spotřebitel však nemusí se změnou souhlasit. Jednostranné zvýšení ceny dává spotřebiteli právo smlouvu s dodavatelem bez sankce ukončit, informuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

V případě snížení ceny komodity se totiž nejedná o změnu, se kterou je spojeno právo zákazníka smlouvu vypovědět ve smyslu § 11a odst. 4 energetického zákona.

„Nemůžeme sloužit.“ Energetický úřad je pod palbou stížností, které nemůže řešit Přečtěte si také:

„Nemůžeme sloužit.“ Energetický úřad je pod palbou stížností, které nemůže řešit

Dle našeho názoru totiž smyslem a účelem uvedeného znění energetického zákona je ochrana zákazníka v postavení spotřebitele. V případě snížení ceny se však nejedná o jednostrannou změnu, která zákazníkovi přitíží, právě naopak, upozorňuje mluvčí PRE Karel Hanzelka. 

Snížení ceny je tedy situace, která se na možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje a vy musíte dodržet původně sjednanou dobu fixace. Dávejte tedy pozor na případné nabídky „energošmejdů“, kteří by vám nabízeli beztrestný přechod k jinému, levnějšímu dodavateli.

Fixace na delší období nedávají smysl

Někteří dodavatelé tedy klientům, kteří mají fixované ceny na určité období, nabízejí uzavření nové smlouvy, a to na období dvou a více let.

Šťastné řešení to není i z toho důvodu, že vláda ČR ještě definitivně nerozhodla o termínu ukončení cenového stropu na energie. Náš názor je takový, že cenový strop, minimálně v komoditě elektřina, by měl pokračovat i v roce 2024, a to i přesto, že se bude týkat řádově maximálně 10 % spotřebitelů, uvedl pro Měšec.cz předseda představenstva společnosti Centropol Jiří Matoušek. Po skončení smluvních závazků, které jsou kryté elektřinou nakoupenou za vysoké ceny energetické krize, bude mít spotřebitel možnost uzavřít smlouvu novou, a dokonce si vybrat i jiného dodavatele.

Pro spotřebitele s fixovanou smlouvou na vysoké ceny to znamená, že nemůže od stávající smlouvy odstoupit jinak než tak, že podepíše smlouvu novou. 

Když nabídku na nový smluvní závazek, např. tříletý, neakceptuje, bude po skončení cenového stropu hradit takovou cenu, kterou sjednal v poslední smlouvě. Pokud nabídku akceptuje, bude hradit cenu nižší, ale tato smlouva nemusí být nutně výhodnější z pohledu celých tří let, upozorňuje Jiří Matoušek. Doporučuje, aby zákazníci ještě chvíli počkali na vyjádření státu, zda cenová regulace v podobě zastropování bude v nějaké formě pokračovat. 

Pokud se vláda nevyjádří, pak by měli počkat na nabídku svého dodavatele. Jestliže se nic z toho nenastane do konce září, tak doporučujeme, aby svého dodavatele aktivně oslovili s žádostí o snížení ceny, říká Matoušek.

Velcí dodavatelé však hlásí, že zákazníků, kteří mají zastropované ceny, není až tak mnoho. Zmíněný ČEZ už v polovině loňského roku přestal víceleté fixace zákazníkům aktivně nabízet.

Doporučovali jsme produkt na dobu neurčitou nebo jednoletou fixaci. Právě z toho důvodu, že jsme věděli, že za tehdejších podmínek nedává smysl pro zákazníka víceleté fixace uzavírat, uvádí mluvčí ČEZu Roman Gazdík. Samozřejmě pokud zákazník o víceletou fixaci stál, tak ji získal, ale jednalo se o rozhodnutí zákazníka, dodává.

Pražská energetika (PRE) má drtivou většinu zákazníků z řad domácností se smlouvami bez fixace ceny. Jde zhruba o 700 tisíc odběrných míst. Všem těmto zákazníkům od září plošně snižuje cenu za dodávku elektřiny o 20 % a plynu o 30 %.

Zákazníků s fixací ceny máme relativně málo. Zmiňované tříleté fixace jsou dnes u nás spíše výjimkou, přičemž jde o ‚historické‘ výhodné smlouvy s cenami z doby před energetickou krizí, říká mluvčí PRE Karel Hanzelka. Fixaci ceny za MWh nad vládním stropem u nás měla pouze malá hrstka zákazníků, které jsme individuálně oslovili s nabídkou fixace nižší ceny za MWh na stejné období. Nyní nabízíme fixaci ceny jen do konce roku 2024. V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že delší fixace by mohla být pro zákazníky nevýhodná, dodává mluvčí.

Proč jsou nové ceny pro stávající zákazníky vyšší než pro ty nové?

Společnost E.ON se chystá nabídky na nové smlouvy s nižšími cenami stávajícím zákazníkům teprve posílat.

U fixovaných kontaktů se řídíme tím, a to je důležité poznamenat, že u E.ONu je fixovaná smlouva opravdu fixovaná smlouva, jelikož jsme již pro zákazníka nakoupili objem na celé fixované období za ceny na trhu při sjednání smlouvy, a tudíž dodržujeme všechny podmínky smlouvy, uvádí mluvčí společnost E.ON Roman Šperňák. Dodává, že výjimku mohou mít jen zákazníci s fixovanými smlouvami nad cenovým stropem, které si sjednávali převážně v minulém roce při extrémně vysokých cenách. 

Pro ně hledáme podstropové řešení a takové budeme oslovovat během podzimu s výhodnější nabídkou, kterou mohou, ale také nemusí využít, říká mluvčí.

Právě nová fixace ceny na delší období (například 2leté) pro stávajícího zákazníka, pro kterého dodavatelé vloni nakoupili energie v době vysokých cen, je důvodem, kdy vaše nová cena pro stávajícího zákazníka je o něco vyšší než cena pro nového zákazníka. Tomu totiž dodavatel nakupuje elektřinu nebo plyn za současných cenových podmínek, vysvětluje důvod rozdílných cen Pavek Grochál z Innogy.

Příkladem může být rozdílný ceník u této společnosti pro stávající klienty se smlouvami na dodávky plynu právě z druhé poloviny roku 2022, kteří dostali nabídku na zajištění nižších cen pod cenovým stropem v ceníku Restart (ceny jsou za odběr energie v rozmezí 15–30 MWh ročně, distribuční území Pražská plynárenská Distribuce).

 • V roce 2023 bude zákazník hradit 2541 Kč/MWh
 • v roce 2024 se cena sníží na 2239 Kč/MWh
 • a v roce 2025 už zákazník zaplatí jen 2057 Kč/MWh.

Pro nové zákazníky má Innogy ceník např. Benefit+, který nabízí cenu 2178 Kč/MWh na dobu neurčitou. Tento ceník však stávající zákazníci, kteří dostali nabídku na Restart, využít nemohou.

Co hrozí v případě, kdy se rozhodnete od svého dodavatele utéct před koncem fixace?

Všichni velcí dodavatelé, kteří vám dodávají energie pro domácnosti, se před porušováním závazků chrání smluvními pokutami. Odejít můžete kdykoli, ale zaplatíte za to.

Například u nás to funguje tak, že násobíme fixní částky počtem měsíců, které zákazník od Innogy plyn či elektřinu neodebírá, ačkoli se k tomu zavázal. Fixní částky dosahují různých výší a jsou vždy uvedeny u zákazníků ve smlouvě, říká Pavel Grochál z Innogy.

skoleni_18_3

Jenom pro bližší představu, autorka tohoto textu má ve své smlouvě na odběr plynu uvedenou částku 800 Kč měsíčně za každý měsíc, který ještě zbývá do konce fixačního období. Utéct třeba rok před koncem fixace by znamenalo sankci ve výši 9600 Kč.

Jiní dodavatelé nevyužívají sankcí v měsíčních částkách, ale v jedné pevné částce. U Centropolu zaplatíte fixní částku za předčasné ukončení smlouvy ve výši 6000 Kč.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).