Hlavní navigace

Nechodíte k soudu? Nestojí to za to!

15. 2. 2005
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dovolává se vás někdo jako svědka v přestupkovém, trestním nebo občanskoprávním řízení? Kašlete na předvolání, ať vám dá každý pokoj? Připomenutím příslušných paragrafů byste své furiantnství měli změnit. Sakramentsky se to totiž nemusí vyplatit!

Poskytnout svědeckou výpověď je podle našeho právního řádu občanskou povinností, a to bez ohledu na to, vyžaduje-li si vás jako svědka policie, státní zástupce nebo hašteřivá sousedka.

Právní řád zná pouze možnost odmítnout svědectví, a to zejména v případě, pokud byste tím, že budete v příslušném řízení vypovídat, přivodili své trestní nebo přestupkové stíhání. Odmítnout vypovídat můžete i v případě svědectví, které by se dotýkalo vašich příbuzných a blízkých. V podrobnostech takového úkonu musíte být v příslušném řízení náležitě poučeni.

K výslechu, při kterém se uvedené poučení a vaše vyjádření k němu zaprotokoluje, se ale dostavit musíte. V žádném případě neuspějete, kdybyste se s vědomím, že právo odmítnout výpověď máte, před příslušný orgán nedostavili a na jeho předvolání kašlali.

Podání vysvětlení v přestupkovém řízení

V zákoně o přestupcích je stanoveno, že každý je povinen podat před správním úřadem nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku, samozřejmě s již vzpomínanou výhradou odepření vysvětlení.

Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu k takovému orgánu nebo kdo podání takového vysvětlení bezdůvodně odmítá, může být uložena pořádková pokuta až do výše 1000 Kč.

V trestním řízení jde již do tuhého

Pokud by někdo v trestním řízení neuposlechl výzvy k dostavení se k výslechu nebo poskytnutí dalších v zákoně uvedených povinností, může mu být předsedou senátu a v přípravním řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč.

Pokuta stejné výše čeká i toho, kdo by přes předchozí napomenutí rušil řízení nebo kdo by se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu choval urážlivě.

V občanském soudním řízení jsou sankce stejné

Uvedená pokuta v maximální výši 50 000 Kč by z rozhodnutí soudu čekala i toho, kdo by hrubě ztěžoval postup soudního řízení zejména tím, že by se nedostavil bez vážného důvodu k soudu nebo neposlechl jiný zákonný příkaz soudu. Stejně může být postižen i ten, kdo by rušil pořádek jednání soudu nebo učinil vůči němu hrubě urážlivé podání.

dan_z_prijmu

Pokuta může postihnout i zaměstnavatele či jiného plátce mzdy v případě nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, kdyby nesplnil svou zákonnou oznamovací povinnost vůči soudu v případě ukončení pracovního poměru povinného a v dalších v zákoně stanovených případech.

Náhrada ušlé mzdy

Je samozřejmé, že v případě, kdy občan někam „musí“, náleží mu za to odpovídající náhrada. Nejde jen o náhradu ušlé mzdy, ale i o další náležitosti. Proto se musí tomu, kdo byl předvolán k příslušnému orgánu jako svědek – nikoliv pachatel přestupku nebo trestného činu -, dostat odpovídající náhrady. O tom však až příště, v připravovaném příspěvku na toto téma.

Anketa

Byl/a jste u výslechu/u soudu?

40 %
8 %
7 %
16 %
28 %
Odpovědělo 154 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).