Hlavní navigace

Nechodíte k soudu? Nestojí to za to!

Dovolává se vás někdo jako svědka v přestupkovém, trestním nebo občanskoprávním řízení? Kašlete na předvolání, ať vám dá každý pokoj? Připomenutím příslušných paragrafů byste své furiantnství měli změnit. Sakramentsky se to totiž nemusí vyplatit!
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Poskytnout svědeckou výpověď je podle našeho právního řádu občanskou povinností, a to bez ohledu na to, vyžaduje-li si vás jako svědka policie, státní zástupce nebo hašteřivá sousedka.

Právní řád zná pouze možnost odmítnout svědectví, a to zejména v případě, pokud byste tím, že budete v příslušném řízení vypovídat, přivodili své trestní nebo přestupkové stíhání. Odmítnout vypovídat můžete i v případě svědectví, které by se dotýkalo vašich příbuzných a blízkých. V podrobnostech takového úkonu musíte být v příslušném řízení náležitě poučeni.

K výslechu, při kterém se uvedené poučení a vaše vyjádření k němu zaprotokoluje, se ale dostavit musíte. V žádném případě neuspějete, kdybyste se s vědomím, že právo odmítnout výpověď máte, před příslušný orgán nedostavili a na jeho předvolání kašlali.

Podání vysvětlení v přestupkovém řízení

V zákoně o přestupcích je stanoveno, že každý je povinen podat před správním úřadem nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku, samozřejmě s již vzpomínanou výhradou odepření vysvětlení.

Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu k takovému orgánu nebo kdo podání takového vysvětlení bezdůvodně odmítá, může být uložena pořádková pokuta až do výše 1000 Kč.

V trestním řízení jde již do tuhého

Pokud by někdo v trestním řízení neuposlechl výzvy k dostavení se k výslechu nebo poskytnutí dalších v zákoně uvedených povinností, může mu být předsedou senátu a v přípravním řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč.

Pokuta stejné výše čeká i toho, kdo by přes předchozí napomenutí rušil řízení nebo kdo by se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu choval urážlivě.

V občanském soudním řízení jsou sankce stejné

Uvedená pokuta v maximální výši 50 000 Kč by z rozhodnutí soudu čekala i toho, kdo by hrubě ztěžoval postup soudního řízení zejména tím, že by se nedostavil bez vážného důvodu k soudu nebo neposlechl jiný zákonný příkaz soudu. Stejně může být postižen i ten, kdo by rušil pořádek jednání soudu nebo učinil vůči němu hrubě urážlivé podání.

Pokuta může postihnout i zaměstnavatele či jiného plátce mzdy v případě nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, kdyby nesplnil svou zákonnou oznamovací povinnost vůči soudu v případě ukončení pracovního poměru povinného a v dalších v zákoně stanovených případech.

Náhrada ušlé mzdy

Je samozřejmé, že v případě, kdy občan někam „musí“, náleží mu za to odpovídající náhrada. Nejde jen o náhradu ušlé mzdy, ale i o další náležitosti. Proto se musí tomu, kdo byl předvolán k příslušnému orgánu jako svědek – nikoliv pachatel přestupku nebo trestného činu -, dostat odpovídající náhrady. O tom však až příště, v připravovaném příspěvku na toto téma.

Anketa

Byl/a jste u výslechu/u soudu?

40 %
9 %
6 %
17 %
28 %
Odpovědělo 151 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).