Hlavní navigace

Česká spořitelna získá úvěrové klienty Sberbank, ale zřejmě jen kvalitní. Neplatičů je přitom 17 %

9. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Jan Vaca
Česká spořitelna odkoupí úvěrové portfolio zkrachovalé Sberbank. Podle všeho však bude mít zájem jen o zdravé úvěry, které klienti splácejí. Klienti s úvěry v delikvenci mohou skončit u nebankovních společností.

V pondělí 7. listopadu 2022 udělala Česká spořitelna spolu s insolvenční správkyní Jiřinou Lužovou první krok k dosud největšímu obchodu na českém bankovním poli. Spořitelna podepsala smlouvu o smlouvě budoucí, podle které chce koupit úvěrové portfolio zkrachovalé Sberbank za cenu 41,053 mld. Kč.

Pevně věřím, že podpis smlouvy je dalším krokem k ukončení nejistoty na straně klientů Sberbank zejména z řad měst a obcí, které mají u Sberbank neuhrazené pohledávky. Právě prostředky, které za Sberbank zaplatíme, budou použity na splacení dosud neuhrazených závazků Sberbank vůči jejím klientům a ostatním věřitelům, říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny. Vnímáme nejistotu klientů Sberbank, které čelí již od dubna. Intenzivně pokračujeme v jednání o koupi, nicméně transakce podléhá schválení celé řady státních orgánů a splnění dalších podmínek. Předpokládáme, že k vypořádání transakce dojde ve druhé polovině roku 2023. Následně okamžitě zahájíme komunikaci přímo s klienty Sberbank a vyjdeme jim maximálně vstříc nejen se samotným přechodem, ale i s řešením jejich finančních potřeb, dodává.

Ještě před samotným podepsáním kupní smlouvy však musí transakci posvětit Česká národní banka (ČNB) a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud budou obě instituce s koupí souhlasit, pak Česká spořitelna převezme podle vlastního vyjádření aktivní úvěrové portfolio Sberbank a následně bude informovat její bývalé klienty o souvisejících změnách.

Klienti dostanou zprávy o dopadech transakce na jejich úvěrovou smlouvu a další instrukce, kromě jiného také o konkrétním načasování jednotlivých kroků. Stane se tak však nejdříve po vypořádání prodeje úvěrového portfolia, což bude nejdříve ve druhé polovině roku 2023.

Aktivní úvěrové portfolio = splácené portfolio

Úvěrové portfolio Sberbank tvoří přibližně 43 tisíc úvěrů, z toho část patří 31 500 dlužníkům z řad fyzických osob (z nichž 13 300 má v bance hypoteční úvěr) a 3800 právnickým osobám.

Ve vyjádření České spořitelny se objevuje výraz „aktivní“ úvěrové portfolio, což naznačuje, že se banka chystá převzít jen zdravé, tedy splácené úvěry. Pro server Měšec.cz to potvrdil zdroj obeznámený s chystanou transakcí, který si však nepřál být jmenován (redakce jeho identitu zná).

Zde může nastat problém, protože podle informací od insolvenční správkyně Jiřiny Lužové po pádu Sberbank úvěry přestalo splácet 17 % dlužníků (informace z června 2022). To je více než jedna šestina z celkového počtu. Je to velmi vysoké číslo, vezmeme-li v potaz, že podle zářijové statistiky ČNB je podíl všech nesplácených (nevýkonných) úvěrů pro domácnosti 1,3 % a pro firmy 3,3 %.

Lidé se zřejmě začali domnívat, že zánikem Sberbank zanikl i jejich dluh, případně že ho nebude nikdo vymáhat, což je velký omyl. Co se tedy stane s nesplácenými úvěry?

Na tuto otázku zatím odpověď nikdo nezná. Pokud je Česká spořitelna odmítne přijmout, pak se je bude insolvenční správkyně snažit prodat někomu jinému. Zbytek úvěrového portfolia, tedy včetně nesplácených úvěrů, a ostatní aktiva Sberbank, která nejsou součástí smlouvy o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia uzavřené s Českou spořitelnou, plánuje Jiřina Lužová nabídnout na začátku roku 2023 ostatním bankám.

Bude však některá z bank stát o nesplácené úvěry? Koupit si nesplácený úvěr znamená koupit si problém. Proto insolvenční správkyně počítá i s možností prodeje nebankovním společnostem.

Někteří věřitelé se bouří a podávají žaloby

A nejde jen o problémy se samotným úvěrovým portfoliem. Jiřina Lužová, která zvládla domluvit jeho prodej s Českou spořitelnou v krátkém čase, bojuje s věřiteli, kteří podle jejího vyjádření prodej napadají a někteří z nich podali odvolání proti jmenování věřitelského výboru k soudu.

Chtěla bych velmi ocenit odpovědný a profesionální přístup ze strany České spořitelny a také podporu řádného věřitelského výboru, který byl zvolen na schůzi věřitelů konané dne 6. 10. 2022. Zároveň ale musím uvést, že úspěšné dokončení celého prodeje v první polovině roku 2023 předpokládá, že proces prodeje nebude žádným věřitelem Sberbank CZ napadán. Každý takový spor značně ohrožuje a oddaluje termín zahájení výplaty všech věřitelů, říká insolvenční správkyně.

Podle jejích odhadů by vypořádání celého prodeje mělo proběhnout v první polovině roku 2023, čímž by se vzápětí, ve druhé polovině roku, uspokojili čekající věřitelé Sberbank. Aby však k prodeji úvěrového portfolia za uvedenou kupní cenu a v daném časovém rámci skutečně došlo, musí být splněno i několik dalších podmínek.

Co ještě může prodej zablokovat?

 • Pokud bude probíhat soudní řízení o odvoláních, která někteří z věřitelů podali proti jmenování věřitelského výboru na schůzi věřitelů dne 6. a 7. října 2022,
 • jestliže bude smlouva, na jejímž základě má dojít k prodeji úvěrového portfolia České spořitelně, napadána žalobami věřitelů, nebo
 • pokud bude ohrožován prodej České spořitelně ještě dalšími soudními návrhy.

Jak jsme již uvedli, Česká spořitelna nabídla za zdravé úvěry cenu 41,053 mld. Kč. Jde o cenu, která nedosahuje nominální hodnoty portfolia, ta činí 47 mld. Kč. Celkový majetek banky je 61,61 mld. Kč, přičemž banka podle červnových údajů dlužila věřitelům 61,76 mld. Kč. Znamená to, že závazky vůči věřitelům v červnu převyšovaly majetek cca o 151 mil. Kč. Tento dluh však stále roste o úroky z prodlení, což bylo na začátku srpna cca 605 mil. Kč.

Co patří do celkového majetku Sberbank?

 • úvěrové portfolio (poskytnuté úvěry),
 • hotovost,
 • prostředky na bankovních účtech,
 • movitý hmotný majetek,
 • nehmotný majetek,
 • nemovitosti, 
 • korporátní dluhopisy,
 • pohledávky z ukončených a neukončených derivátů.

Jiřina Lužová se domnívá, že prodejem úvěrového portfolia i ostatních aktiv banky dojde k téměř 100% uspokojení všech věřitelů Sberbank.

100% náhradu obdrží věřitelé v 1. skupině, tedy Garanční systém finančního trhu (GSFT), rovněž 100% výše se dočkají také věřitelé ve 2. skupině, což jsou fyzické osoby a malé a střední firmy. Věřitelé ze 3. skupiny, tedy kraje, města a obce a velké společnosti, budou uspokojeni z více než 90 %. Pořadí při vypořádání pohledávek určuje zákon.

V GSFT ještě zbývá nevyzvednutých 700 mil. Kč

Garanční systému finančního trhu už k začátku září 2022 vyplatil prostřednictvím Komerční banky na náhradách vkladů klientů Sberbank přes 25 mld. Kč, přičemž celková výše pojištěných vkladů činila 25,878 mld. Kč. Byla to největší výplata, kterou historicky GSFT uskutečnil.

Ještě v září k výplatě zbývalo zhruba 700 milionů korun, na které má nárok 37 tisíc klientů zkrachovalé banky.

Mezi klienty banky, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je velké množství těch, kteří měli ve Sberbank zůstatky v malé výši. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli náhradě v rámci jednotek korun jet na pobočku vyplácející banky, uvedla výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté prostředky zůstávají v Garančnímu systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

Výplata náhrad vkladů ze Sberbank bude probíhat po dobu 3 let od jejího zahájení, tedy až do 10. března 2025. Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si mohou přijít klienti banky na pobočky vyplácející banky, kterou je Komerční banka.