Hlavní navigace

ŽS Brno obhájilo titul Bezpečný podnik

Dnes skončila informační kampaň „Evropský týden BOZP 2005“. Při této příležitosti na slavnostním setkání v Praze za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka Škromacha a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Jaromíra Elbela převzali zástupci podniků, které splnily podmínky zavedení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), osvědčení „Bezpečný podnik“. Jedním z nich je i akciová společnost ŽS Brno.

Sdílet

Ochrana zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců patří jednoznačně mezi priority naší společnosti, řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel ŽS Brno, a. s. a dodal: Obhajoba tohoto osvědčení je jen potvrzením naší snahy rozvíjet ŽS Brno jako moderní stavební společnost.

Bývalý závod této akciové společnosti – Energetické a ekologické stavitelství – obdržel titul „Bezpečný podnik“ již v roce 2001 jako druhá stavební firma v ČR. Po velmi dobrých zkušenostech v oblasti ochrany a bezpečnosti práce v tomto závodě se vedení ŽS Brno, a. s. rozhodlo rozšířit pravidla „Bezpečného podniku“ i na všechny zbývající závody společnosti. Žádost o vydání osvědčení pro celou společnost ŽS Brno byla podána v červnu 2002 a v říjnu téhož roku firma osvědčení získala. Podle podmínek programu „Bezpečný podnik“ musí každá firma po třech letech od získání svůj titul obhajovat. Prověrka systému bezpečnosti práce potvrdila, že ŽS Brno, a. s. požadavky programu Bezpečný podnik plní, což bylo dokladováno závěrečným protokolem dne 26. 7. 2005.

Program „Bezpečný podnik“ vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996 a jeho cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob, vytvořit podmínky pro zavedení efektivního systému řízení a napomoci podnikatelským subjektům plnit ustanovení české legislativy, vycházející z požadavků směrnic EU. Garantem je Státní úřad inspekce práce (před 1. 7. 2005 Český úřad bezpečnosti práce).

Realizace programu „Bezpečný podnik“ umožňuje organizaci zavést efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí a začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení firmy. Umožňuje zaměstnancům také lépe spolupracovat s vedením při zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Společnost přihlášená do programu získává metodické vedení prostřednictvím orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).