Hlavní navigace

Systém Sledování Vazeb 5.0 integruje nově data nejen z Katastru nemovitostí

[Tisková zpráva] Společnost Creditinfo Solutions, s.r.o. uvolnila novou verzi Systému Sledování Vazeb, jejíž zásadní novinkou je přístup k datům katastru nemovitostí, dále detailní finanční analýza pro všechny ekonomicky aktivních subjekty, a v neposlední řadě též aktualizovaná evidence stavů insolvenčních řízení dle nového Insolvenčního rejstříku.

Sdílet

Systém sledování vazeb (SSV) je unikátní nástroj pro efektivní zobrazení vztahů a vazeb mezi společnostmi, statutárními zástupci a dalšími ekonomicky aktivními subjekty jako jsou živnostníci, správcové konkurzní podstaty, apod. Systém zároveň sleduje, zda není daný či jiný subjekt z jeho okolí v konkurzu, návrhu na konkurz, likvidaci, exekuci nebo vyrovnání, případně zda není evidován v některé z dlužnických databází a nyní nově i v Insolvenčním rejstříku. SSV aktuálně obsahuje informace z více než 40 zdrojů o cca 624 000 právnických osobách, cca 2 640 000 fyzických osobách podnikatelích, cca 420 000 finančních závěrkách a 425 000 dlužnících.

„Nová verze SSV přináší nové vazby, nová data i nové funkce. Díky tomu je SSV schopno ještě lépe vyhovět potřebám svých uživatelů a efektivněji ochránit rizika při spolupráci s jejich partnery,“ říká Zdeněk Honek, obchodní ředitel Creditinfo Solutions. “Navíc pravidelný monitoring, který si uživatelé mohou sami definovat, zasílá informace o změnách emailem, a poskytuje tak výhodu pro rychlé rozhodnutí. V závislosti na typu změny lze například zrušit platby na fakturu, případně se přihlásit o pohledávky mezi prvními,“ dodává Z. Honek.

V SSV 5.0 lze nově získat a zobrazit informace z Katastru nemovitostí ve stejné struktuře a obsahu (liší se pouze absencí úředního razítka). U hledaného subjektu je nejprve vyhledán Přehled vlastnictví a po jeho otevření jsou zobrazeny jednotlivé Listy vlastnictví v PDF. Výhodou je, že ceny zákazník může získat informace v místě a čase, které sám vyžaduje.

Finanční analýzy je možné vytvořit od verze 5.0 u všech právnických osob, které poskytují své finanční uzávěrky do Sbírky listin. Výsledkem je přehled obsahující informace o společnosti, personálních údajích, vlastnících a podílech, rozvaze, výsledovce, ukazatelích finančního zdraví, dále SPYDER analýzu, poměrové ukazatele, a grafy vývoje položek rozvahy a výsledovky, meziročních změn ukazatelů a graf finančního zdraví. Finanční analýza zobrazuje informace z dostupných údajů za poslední tři roky.

Kromě uvedených změn SSV poskytuje i nové typy vazeb, kterými jsou Geografická – tedy propojení subjektů na základě společné adresy, a Příbuzenská – vazba na základě společného příjmení a adresy subjektů. SSV je také nově připraveno k rozšíření zdrojů o subjekty obchodované na Burze cenných papírů a RMS, a o informace o valných hromadách či dalších vazbách z výročních zpráv.

Ke změnám došlo též v uživatelském prostředí, kde je nyní možnost zobrazování vazeb obsahujících pouze negativní statusy, což významně usnadňuje přehlednost. SSV 5.0 dále umožňuje hledání podle adresy, hledání v historii subjektů či vytváření matice historických i součastných vztahů. Uživatele pak potěší i grafické zobrazení závazků daného subjektu a jeho platební kázně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).