Hlavní navigace

Pololetní výsledky ING Group (2Q 2006)

Základní čistý zisk ING se v druhém čtvrtletí zvedl o 38,8 procenta na 2,023 miliardy eur.

Sdílet

 • Celkový čistý zisk ve druhém čtvrtletí se zvedl o 29,9 % na 2,014 miliardy eur
  • Výnos na akcii se zvýšil o 29,2 % z 72 eurocentů v druhém čtvrtletí roku 2005 na dnešních 93 eurocentů
  • Základní čistý zisk za první pololetí se zvedl o 33,2 % na čtyři miliardy eur
  • Prozatímní dividenda stoupla za 54 eurocentů na 59 eurocentů za akcii, tedy na polovinu celkové dividendy z roku 2005
 • Zaměření na vytváření hodnoty a cenovou disciplínu vede ke zdravým výnosům
  • Rizikově upravená výnosnost kapitálu po zdanění v bankovnictví stoupla v první polovině roku na 21,9 %
  • Vnitřní míra výnosu (IRR) na nově uzavřených životních pojistkách se v prvním pololetí zvýšila na 13,9 %
  • Hodnota nově uzavřených životních pojistek se v druhém čtvrtletí zvedla o 18,7 % na 229 miliónů eur
 • Ustavičné soustředění na realizaci a kontrolu nákladů vede ke zvýšení výkonnosti
  • poměr nákladů a výnosů bankovních operací se ze 67,1 procenta zlepšil ve druhém čtvrtletí na 62,3 %
  • Ukazatel náklady/vybrané pojistné u životního pojištění se v prvním pololetí zlepšil na 12,57 %, ukazatel náklady/spravovaná aktiva se zlepšil na 0,77 %
  • Restrukturalizace v Nationale-Nederlanden vede k 3,2% poklesu nákladů v holandském pojišťovnictví

Vyjádření generálního ředitele

„V posledních dvou letech jsme pracovali na změně strategie ING, jejímž cílem bylo zvyšovat hodnotu akcií vyvažováním růstu tržeb s růstem výnosnosti. Zároveň jsme usilovali o vylepšení realizace, včetně zákaznické spokojenosti a kontroly nákladů. Naše úsilí přineslo konkrétní výsledky, které potvrzují pozitivní trendy zaznamenané za několik posledních čtvrtletí. ING se podařilo jak zvýšit výnos, tak udržet růst, čímž posílila svou ziskovou pozici. V druhém čtvrtletí se základní čistý zisk zvedl o 38,8 procenta na rekordní 2,023 miliardy eur, neboť se podařilo udržet tempo prvního čtvrtletí,“ uvedl Michel Tilmant, generální ředitel ING Group.

“Výborných výsledků jsme dosáhli i přes náročné tržní podmínky, k nimž patří turbulentní akciové trhy, nárůst úrokových měr a zplošťující se výnosové křivky. Kvalita našeho úvěrového portfolia zůstává na výtečné úrovni a na tržbách se pozitivně odrazil realizovaný zisk a revalvace. Růst tržeb zůstal na solidní úrovni a provozní náklady jsou pod kontrolou. Poměr nákladů a výnosů bankovních operací se zlepšil na 62,3 procenta a po restrukturalizaci klesly náklady našeho holandského pojišťovnictví.

Výnos se nadále zvyšuje, neboť obchodní jednotky dbají na efektivnost vynaloženého kapitálu a cenovou disciplínu. Na základě dalších zlepšení v ING Wholesale Banking stoupla rizikově upravená výnosnost kapitálu po zdanění v bankovnictví v první polovině roku na 21,9%. Vnitřní míra výnosu (IRR) na nově uzavřených životních pojistkách se v prvním pololetí zvýšila na 13,9 procenta – zde je patrný vliv prodeje produktů s vyšší marží. Našim růstovým motorům se nadále dařilo, silný růst zaznamenalo zejména pojišťovnictví v Asii/Pacifiku a ING Direct. Mohutný nárůst penzijních služeb a anuitního pojištění přispěl k 36,6% nárůstu objemu nově uzavřených pojistek ve Spojených státech.

Do budoucna očekáváme, že úrokové míry v bankovním sektoru zůstanou v druhém pololetí pod tlakem, na druhou stranu však mírný nárůst úrokových sazeb obecně prospívá prodeji našich životních pojistek a podnikání ve správě aktiv. Základní hospodářské ukazatele zůstávají zdravé a v úvěrovém portfoliu nevidíme žádné známky po zhoršování, tudíž očekáváme, že rizikové náklady zůstanou v druhé polovině roku výrazně pod historickým normálem. Přesto budeme nadále zvyšovat efektivitu, vylepšovat realizaci v klíčových oblastech a zároveň posilovat kompliance a kontrolu. ING je všeobecně vzato dobře připravena využít příležitostí k růstu a my si jsme jisti, že nadále budeme rozmnožovat jmění našich akcionářů.”

Do základního zisku se nepočítají příjmy z odprodeje majetku a zvláštní položky vymezené v příloze 2. V bilančních výsledcích se porovnává druhé čtvrtletí roku 2006 s druhým čtvrtletím roku 2005. Výnosnost, jako například RAROC (rizikově upravená výnosnost kapitálu) a IRR (vnitřní míra výnosu), se počítají na období od začátku kalendářního roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).