Hlavní navigace

Kolik může klienty stát spor s ČSOB

Sdružení obrany spotřebitelů ČR pokračuje ve vysvětlování očekávaných přínosů vyhraného soudního řízení s ČSOB, ale i možných rizik vedení soudního sporu s bankou. V reakci na odrazující mediální aktivity ČSOB zveřejňuje i jednoduché příklady výpočtu možných nákladů Při výpočtu výše nákladů záleží zejména na počtu klientů, kteří proti bance pozvednou svůj hlas.

Sdílet

Na Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se obracejí klienti ČSOB, kteří se obávají připojit k podání žaloby v důsledku informací z médií o vysokých nákladech v případě prohraného sporu. SOS informuje již od počátku klienty rovněž o možných rizicích, a to zejména ve své veřejné výzvě, která je dostupná např. na www.spotrebitele.info, říká Ivana Picková z SOS a dodává: Podle názoru některých spotřebitelů má současné mediální vystupování ČSOB jediný cíl – klienty zastrašit. Setkáváme se však i s opačným efektem. Někteří spotřebitelé mají zájem se zapojit právě v důsledku tohoto chování ČSOB, které považují za arogantní a mocenské.

Z důvodu vzniklých dohadů však SOS ještě detailněji vysvětluje náklady související s vedením soudního sporu s ČSOB. Soudní řízení v prvním stupni je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 600 Kč, který bude na základě soudního rozhodnutí v případě výhry vrácen v plné výši.

SOS ani žádný seriozní právní zástupce nemůže nikdy garantovat výsledek sporu; bylo by to nepřípustné předjímání právního posouzení nezávislým soudem. Proto opakovaně upozorňujeme, že v případě prohry by pravděpodobně vznikla povinnost uhradit protistraně náklady řízení. SOS je však přesvědčeno o právním a morálním základu žaloby a proto vyzvalo spotřebitele, aby se domohli svých práv soudní cestou. O korektním přístupu ke spotřebitelům svědčí také to, že v případě prohry nebude ze strany SOS ani zastupující advokátní kanceláře vznesen žádný požadavek na uhrazení odměny za zastupování či organizačních nákladů akce, říká Mgr. Klára Přikrylová, která v SOS řeší právní otázky.

K nákladům řízení patří kromě soudního poplatku i ostatní hotové výdaje účastníků, ušlý výdělek účastníků, náklady důkazů a odměna za zastupování. Pokud klient spor v plném rozsahu prohraje, může soud přiznat k úhradě, kromě ostatních nákladů soudního řízení, odměnu za zastupování protistrany. To však pouze v případě, že banka bude zastoupena advokátem – nikoliv právníkem banky (pak by nárok na odměnu za zastupování nevznikl). Tyto druhy sporů se obvykle řeší interními právníky, ale ze stávajících mediálních výstupů ČSOB se zdá, že vedení sporu naopak chtějí přenechat externím advokátům, vysvětluje JUDr. Petr Holec ze zastupující advokátní kanceláře.

Výše odměny za právní zastoupení je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. a odvíjí se od celkové hodnoty sporu v rámci jednoho řízení. SOS předpokládá, že většina žalob bude v souladu s § 112 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) v zájmu hospodárnosti řízení a s ohledem na skutkovou souvislost spojena do společného řízení. Vyčlenění některých žalob k samostatnému řízení však nelze vyloučit.

Za předpokladu společného řízení a průměrného plnění 1.700 Kč na účastníka a účasti např. 100 účastníků by činila hodnota sporu 170 000 Kč (součet všech plnění). Podle vyhlášky (viz níže) by pak odměna protistrany činila 30 000 Kč (6 000 Kč + 15 % ze 160 000 Kč). Děleno počtem účastníků řízení tedy 300 Kč na osobu. Pro srovnání při 50 účastnících částka je 345 Kč a při 425 žalujících již padá pod 100 Kč. Pro možnost vlastního výpočtu připojujeme výňatky z výše zmíněné vyhlášky a zákona.

Výše hrozících nákladů tak záleží hlavně na samotných spotřebitelích. Pokud jich najde odvahu se ozvat proti silnému protihráči velké množství, mohou být i v případě nečekané prohry jejich ztráty jen minimální. Věříme, že spotřebitelé budou připraveni aktivně prosazovat svá práva a nejen na poplatky nadávat, uzavírá Ivana Picková z SOS.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).