Hlavní navigace

KCP požádala PKN ORLEN o doplnění žádostí

Společnost PKN ORLEN obdržela včera a dnes od Komise pro cenné papíry připomínky k předloženým žádostem o souhlas s povinnými nabídkami převzetí akci minoritních vlastníků společností UNIPETROL, PARAMO a SPOLANA. Všechny dotazy Komise byly okamžitě předány nezávislému expertovi, který připravoval ocenění podílů. Odborné týmy byly požádány, aby dodaly požadované informace a zapracovaly připomínky v nejkratším možném termínu.

Sdílet

Ze zprávy Komise pro cenné papíry jsme vyrozuměli, že naše žádosti jsou po formální stránce v pořádku a že Komise pouze požaduje objasnění některých expertních hledisek komplexního ocenění podílů, které jsou předmětem povinných nabídek převzetí. Nadále poskytujeme Komisi všechny informace potřebné k jejímu rozhodnutí a doufáme, že žádosti budou schváleny v nejkratším možném čase, řekl Cezary Smorszczewski, místopředseda společnosti PKN ORLEN zodpovědný za kapitálové investice.

Pokračujeme v těsné spolupráci s Komisí, abychom minoritním akcionářům předložili relevantní nabídku. Zároveň jsme Komisi požádali o výjimku z pozastavení výkonu hlasovacích práv, abychom byli schopni hájit svá práva majoritního vlastníka, dodal Cezary Smorszczewski.

Žádosti byly Komisi pro cenné papíry doručeny 12. srpna. Vyžádáním dodatečných informací Komise prodloužila zákonnou lhůtu pro své konečné rozhodnutí do 31. srpna.

Poté, co Komise v červenci neschválila předchozí žádosti, vynaložil management PKN ORLEN společně s odbornými týmy maximální úsilí, aby byly veškeré požadavky Komise zapracovány do nových žádostí. Ty jsou založeny na ocenění podílů zpracovaném nezávislým expertem (NS Group). PKN ORLEN zároveň najal jednu z předních účetních firem (Deloitte), aby prověřila a potvrdila, že všechny námitky a připomínky Komise byly zahrnuty a aby zajistila shodu žádostí s českými zákony a účetními standardy. Ceny, které v současnosti PKN ORLEN nabízí, jsou nezávislými analytiky hodnoceny jako odpovídající vzhledem k fundamentální hodnotě společností, očekávanému vývoji trhu a také s ohledem na to, že překračují šestiměsíční vážený průměr tržní ceny akcií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).