Hlavní navigace

Hospodářský výsledek koncernu Commerzbank za rok 2010 činí 1,4 miliardy eur

[Tisková zpráva] Jak bylo avizováno, Commerzbank se v roce 2010 vrátila do černých čísel o rok dříve, než bylo plánováno.

Sdílet

Uhrazení tichých vkladů fondu SoFFin za rok 2010 není přípustné

V účetní uzávěrce Commerzbank AG sestavené podle německých účetních stan-dardů byla vykázána roční ztráta 1,2 mld. eur. Hlavní příčinou je odepsání účetní hodnoty banky Eurohypo v účetní uzávěrce Commerzbank AG, ve výši 1,9 mld. eur. Uhrazení tichých vkladů se řídí pravidly pro vyplácení dividend. Podle německé legislativy jsou spláceny z hospodářského zisku v individuální účetní uzávěrce. Uhrazení tichých vkladů fondu SoFFin za rok 2010 není kvůli roční ztrátě v účetní uzávěrce přípustné.

Strategické přeorientování banky Eurohypo si v roce 2010 s ohledem na požadavky EU vyžádalo další podporu. Snižování objemu bude dále posilováno, portfolio Public Finance již nebude uzavírat nové obchody a Commercial Real Estate bude nové obchody uzavírat pouze selektivně. Příčinou pro přednostní podporu byly zejména přetrvávající závazky v Commercial Real Estate a důsledky dluhové krize některých evropských zemí rýsující se od počátku roku 2010. Protože budoucí výnosy Euro-hypo tak budou nižší, bylo nutné její účetní hodnotu v uzávěrce Commerzbank AG za rok 2010 znovu odepsat. Již v roce 2009 byly v účetní uzávěrce akciové společ-nosti podle německých účetních standardů nutné odpisy účetní hodnoty banky Eu-rohypo ve výši 860 mil. eur. V koncernové uzávěrce podle IFRS byl v segmentu Asset Based Finance v roce 2009 proveden odpis goodwillu ve výši 690 mil. eur, vztahující se především k Eurohypo. Goodwill banky Eurohypo tak byl v koncernové uzávěrce podle IFRS v roce 2009 kompletně odepsán.

Ukazatel Core Tier 1 na dobré úrovni, správní náklady se snížily

Při snižování bilanční sumy a rezerv na rizika udělala Commerzbank v uplynulém obchodním roce 2010 výrazný krok kupředu. Bilanční suma se oproti roku 2009 snížila o 10,6 % na 754 mld. eur. Rizikově vážená aktiva se snížila z 280 mld. eur na 268 mld. eur.

„Odstraněním vedlejších aktivit získáváme prostor pro další růst v našich klíčových obchodních činnostech“, říká Eric Strutz, finanční ředitel Commerzbank. Ukazatel Core Tier 1 byl na konci prosince 2010 na hodnotě 10,0 % (2009: 9,2 %), ukazatel Tier 1 činil 11,9 % (2009: 10,5 %).

Správní náklady oproti předchozímu roku lehce klesly (minus 2% na 8,8 mld. eur). Po očištění o náklady na integraci se snížily o 4%. V roce 2010 již byly z převzetí Dresdner Bank realizovány nákladové synergie ve výši 1,1 mld. eur. To představu-je asi 45% cíle roční synergie 2,4 mld. eur. V roce 2011 by se měly realizované synergie zvýšit na více než 1,5 mld. eur.

Segment středně velkých firem i ve čtvrtém čtvrtletí v kladných číslech, segment Corporates & Markets úspěšný v klientských obchodech

Na pozadí zlepšení ekonomického vývoje dosáhl segment středně velkých firem v roce 2010 svůj zatím nejlepší výsledek. Provozní zisk banky dosáhl výše 1,6 mld. eur, v porovnání s 602 mil. eur v předchozím roce. Náklady na rizika se snížily na 279 mil. eur (2009: 954 mil. eur). Také ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 zaznamenal tento segment výrazně pozitivní vývoj s provozním ziskem 469 mil. eur (v porovnání s 429 mil. eur ve třetím čtvrtletí roku 2010). Zde se kromě zotavení na trzích proje-vují také pozitivní dopady  restrukturali­zace úvěrů.

Segment Corporates & Markets (C&M) dosáhl v roce 2010 provozní zisk 786 mil. eur (2009: minus 420 mil. eur). Tento růst je způsoben zlepšenou situací na trzích a především dobrým vývojem v oblasti klientských obchodů, což vedlo ke stabilním výnosům zejména v oblasti Corporate Finance a u úrokových obchodů a obchodů k zajištění měnového rizika. Segment při tom profitoval také z rozpuštění rezerv a obzvlášť ve čtvrtém čtvrtletí 2010 z pozitivních příspěvků z restruktura­lizovaných úvěrů. Provozní zisk tak vzrostl ze 122 mil. eur ve třetím čtvrtletí roku 2010 na 221 mil. eur ve čtvrtém čtvrtletí 2010. V roce 2011 plánuje C&M kvůli očekávaným změnám tržního prostředí, které vyplývají z regulatorních změn, více investovat do infrastruktury svých elektronických obchodních platforem.

Central & Eastern Europe zahájil obrat v trendu, BRE Bank se silným příspěv-kem k zisku

Díky úspěšným restrukturalizačním opatřením a s ohledem na ekonomické oživení středoevropských a východoevropských trhů zahájil segment Central & Eastern Europe (CEE) v roce 2010 obrat v trendu. Po provozní ztrátě 393 mil. eur v roce 2009 byl v roce 2010 dosažen provozní zisk ve výši 53 mil. eur. Počet zákazníků v regionu se ve srovnání s rokem 2009 významně zvýšil o 460 tisíc na více než 4 miliony. Správní náklady zejména v důsledku směnného kurzu vzrostly ze 486 mil. eur v roce 2009 na 565 mil. eur v roce 2010. Výsledek ukrajinské banky Forum se nakonec zlepšil, za celkový rok ale zůstal záporný. Polská dcera Commerzbank BRE Bank v roce 2010 opět výrazně přispěla k celkovému výsledku segmentu.

Na konci roku 2010 vykazovala skupina BRE Bank kapitálovou přiměřenost 15,9 % a kmenový kapitál (Tier 1) 10,4 %. Na pozadí trvalé ziskovosti a síly vlastního kapi-tálu skupiny BRE Bank vyprší stávající patronátní prohlášení pro BRE Bank a její dceřiné společnosti BRE Bank Hipoteczny a BRE Leasing ke konci března 2011. Commerzbank tak současně splňuje mezinárodně platné standardy. BRE Bank je strategická, klíčová investice Commerzbank na svém druhém domovském trhu – střední a východní Evropě – a je společně s jejími dceřinými společnostmi nadále součástí společného refinančního fondu skupiny Commerzbank.

Retailový segment stále poznamenán integrací, segmen ABF (Asset Bassed Finance) úspěšný při snižování rizik

Segment privátní klientela skončil v roce 2010 s kladným provozním ziskem 48 mil. eur, je ale stále ještě zatížen dopady integrace. Ve čtvrtém čtvrtletí byla za-znamenána provozní ztráta 13 mil. eur (třetí čtvrtletí 2010: zisk 24 mil. eur). Správní náklady segmentu v ročním srovnání mírně klesly z 3,8 mld. eur v roce 2009 na hodnotu 3,6 mld. eur v roce 2010.  Náklady na rizika v objemu 246 mil. eur zůstaly na úrovni předchozího roku. Počet zákazníků v segmentu zůstal stabilní na úrovni 11 milionů.

V segmentu Asset Bassed Finance (ABF) se projevil další pokrok při řízení rizik a při optimalizaci struktury portfolia: Aktiva v oblasti Public Finance byla od konce roku 2008 odbourána již téměř o jednu třetinu na 108 mld. eur, v segmentu Commercial Real Estate se snížila o 9 % na 73 mld. eur.  Náklady na rizika ve výši 1,6 mld. eur však zůstaly v roce 2010 na úrovni předchozího roku.

Z důvodu provedení dalších významných opatření k omezení rizik bylo dosaženo provozní ztráty1,3 mld. eur (2009: ztráta 813 mil. eur).

Portfolio Restructuring Unit uzavírá rok 2010 s výrazně pozitivním výsledkem

Portfolio Restructuring Unit (PRU) uzavřelo rok 2010 s výrazně pozitivním provoz-ním ziskem 675 mil. eur (2009: –1,5 mld. eur) a dokládá tak efektivitu redukce port-folia při současné maximalizaci jeho hodnoty. Náklady na rizika v segmentu se v roce 2010 oproti předchozímu roku snížily z 327 mil. eur na 62 mil. eur. Provozní zisk PRU se ve čtvrtém čtvrtletí 2010 snížil oproti třetímu čtvrtletí o 209 mil. eur na 105 mil. eur. V roce 2011 se v segmentu očekává kladný hospodářský výsledek. Aktiva PRU byla snížena z 19,7 mld. eur v roce 2009 na 14,1 mld. eur ke konci pro-since 2010.

Výhled: Očekávané náklady na rizika v roce 2011 budou dosahovat maximálně výše 2,3 mld. eur

„Náš hospodářský výsledek ve skupině se za pouhý jeden rok zlepšil o 3,7 mld. eur. To ukazuje, že náš obchodní model přináší plody, a dokládá to úspěšnou realizaci „Roadmap 2012“, prohlásil finanční ředitel Eric Strutz. „V probíhajícím roce chceme dále snížit náklady a dále zlepšit naši provozní výkonnost. V segmentech středně velké firmy, Corporates & Markets a Střední a východní Evropa očekáváme další růst. V retailovém segmentu očekáváme, že ve druhém pololetí 2011 budeme ve stále větší míře profitovat z integrace.“

Eric Strutz dodává: „V lednu jsme měli dobrý start. Také únor se rozbíhá dobře. Pro rok 2011 očekáváme ve tvorbě rezerv na rizika další pokles minimálně o 200 mil. eur na maximálně 2,3 mld. eur. Potěšitelný vývoj nám poskytuje dodatečný prostor pro uhrazení tichých vkladů.“ Pro optimalizaci kapitálové struktury banka na počátku roku uzavřela dohodu, podle níž byly vlastní kapitálové nástroje zúročitelné v závis-losti na zisku přeměny na akcie. „Z této transakce očekáváme v prvním čtvrtletí roku 2011 zisk podle IFRS ve výši asi 300 mil. eur před zdaněním“, řekl Strutz.

Rovněž integrace Dresdner Bank pokračuje podle plánu: „Jsme v cílové rovince a sloučení IT systémů pravděpodobně dokončíme o Velikonocích“, dodal Strutz. Ná-klady na integraci by měly, jak známo, činit celkově 2,5 mld. eur. Nákladové syner-gie z integrace by mohly po dokončení činit, jak bylo avizováno, 2,4 mld. eur ročně.

CEO Martin Blessing: „Nespokojíme se s dosažením cílů Roadmap 2012. Naopak, již nyní jsme si pro následné období předsevzali další výrazné zvýšení výsledku. A všechno také vsadíme na to, aby skupina svoje angažmá celkově uzavřela s pozitivním výsledkem.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).