Hlavní navigace

Česká pojišťovna získala souhlas ke koupi Commercial Union Penzijního Fondu a výrazně tak posiluje své postavení na trhu penzijního připojištění

Sdílet

P r a h a – 11. prosince 2002 – Ministerstvo financí ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělily České pojišťovně, a.s., souhlas s nákupem 100 % akcií společnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s., (CUPF). Česká pojišťovna tak fakticky i právně získala do své skupiny druhý penzijní fond, který s 90 tisíci klienty a majetkem
o objemu 2 mld. Kč tvoří spolu s Penzijním fondem České pojišťovny (PFČP) druhé největší uskupení na trhu penzijního připojištění. Skupina České pojišťovny prostřednictvím obou penzijních fondů celkově obsluhuje 435 tisíc klientů, spravuje aktiva v objemu přes 9 mld. Kč a výrazně tak posiluje svou pozici na trhu penzijního připojištění.

„Česká pojišťovna je leadrem na českém pojistném trhu a má pochopitelné ambice získat významné postavení i na trhu penzijního připojištění. Koupě Commercial Union Penzijního Fondu je jedním z kroků k naplňování této vize. Po akvizici získává skupina České pojišťovny 435 tisíc klientů penzijního připojištění, což představuje 17 % podíl na trhu,“
řekl Ing. Ivo Foltýn, náměstek generálního ředitele České pojišťovny, a.s., a předseda představenstva Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Záměr koupit 100 % akcií CUPF oznámila Česká pojišťovna v polovině září roku 2002 a ke dni 19.11.2002, resp. 29.11.2002 získala od Ministerstva financí ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže souhlas s koupí fondu. Převod akcií z původního majitele, britské společnosti AVIVA, plc., byl právně vypořádán ke dni 10. prosince 2002 a Česká pojišťovna se tak stává 100 % vlastníkem CUPF.

Příslušnost k silné skupině České pojišťovny a s ní spojenými zárukami dobrého finančního zázemí, stability a bezpečnosti vkladů bude vyjadřovat i nové jméno fondu. Dne 11. prosince 2002 rozhodl nový akcionář o změně názvu fondu na ČP penzijní fond, a.s. Zároveň rozhodl o změně sídla a fond se přestěhuje na současnou adresu PFČP, tedy Truhlářská ulice 1106/9, Praha 1. Účinnost změn po zápisu do obchodního rejstříku se předpokládá v průběhu měsíce ledna.

Změny byly rozhodnutím akcionáře ze stejného dne provedeny i ve správních orgánech fondu, do kterých budou nově jmenováni zástupci akcionáře. Nové představenstvo bude působit ve složení: předseda Ing. Tomáš Machanec, M. B. A., členové Mgr. Tomáš Koubek, Ing. Ivan Kubla, Ing. Pavel Šoukal, Mgr. Jaroslav Pur.

Oba penzijní fondy budou dále existovat samostatně, nicméně v zájmu dalšího zefektivňování všech činností obou spravovaných penzijních fondů a optimalizace jejich provozních nákladů plánuje Česká pojišťovna uskutečnit v druhém pololetí roku 2003 jejich fúzi.

„Pro klienty CUPF se nemění nic v podmínkách, za kterých sjednali své smlouvy o penzijním připojištění. Samozřejmě jim zůstávají zachovány všechny nároky na dávky a taktéž se jim bude plně započítávat i celková doba placení příspěvku u CUPF,“ zdůraznil Ing. Tomáš Machanec, poradce náměstka České pojišťovny a budoucí předseda představenstva CUPF.

Klienti CUPF budou moci navíc využívat stejných služeb jako klienti PFČP, včetně jednoduššího přístupu ke komunikaci a potřebným informacím prostřednictvím sítě agentur
a jednatelství České pojišťovny.

Všichni klienti jsou o akvizici informováni prostřednictvím osobního dopisu a bližší informace mohou získat například na lince 800 199 922 nebo prostřednictvím webovských stránek, které budou od 1. 1. 2003 na nové adrese www.cppf.cz.

Informace o České pojišťovně, a.s.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem dosahujícím téměř 40 procent. V roce 2001 předepsala ČP pojistné v objemu 31 miliard korun, což je o 16 procent více než v roce předchozím. Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují i ratingové agentury Fitch a Standard & Poor´s, které již pravidelně posuzují finanční sílu společnosti. Agentura Fitch přiznala České pojišťovně v březnu 2001 rating finanční síly na úrovni A- a dlouhodobý rating BBB se stabilním výhledem a tento rating potvrdila i v prosinci 2001. Agentura Standard & Poor´s přidělila České pojišťovně v lednu 2001 dlouhodobý rating finanční síly a úvěrový rating na úrovni BB+ a přiřadila těmto ratingům stabilní výhled, také tyto ratingy byly potvrzeny v únoru 2002. Kromě vedoucí tržní pozice vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky a vynikající likviditu. Česká pojišťovna spravuje přes 15 milionů pojistných smluv, její bilanční suma činila k 30. 6. 2002 108,7 m­iliardy a objem technických rezerv 86,8 miliardy korun. Vlastní kapitál společnosti převyšuje 12,2 miliardy korun, základní kapitál činí 3,4 miliardy korun. Hlavním akcionářem České pojišťovny je společnost CESPO B.V. ze skupiny PPF. Podíl skupiny PPF na základním kapitálu ČP dosahuje 83,5 procenta, 12,64 procenta akcií drží sama Česká pojišťovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).