Spočítejte si...

Zavřít

Řidičské průkazy na autobus a truck: Nutná trpělivost a sponzor v záloze

Řízení autobusu a kamionu vyžaduje nejen perfektní řidičské schopnosti, ale i spoustu administrativních osvědčení. Stát se profesionálním řidičem vyžaduje dostatek peněz nebo dotaci.

Odměnit autora
Poslat autorovi přímou platbu 25 Kč jako odměnu za tento článek. Více informací
?

minulém díle jsme obsáhle popsali úkony, které je třeba zvládnout, aby mohl řidič usednout za volant nákladního vozu.

Řidiči autobusů i bez praxe

Řidičský průkaz sk. D nutný pro řízení vozů s více jak 10 místy k sezení je možné získat nejdříve ve 21 letech. Dřívější podmínka nejméně dvouleté praxe v řízení nákladních vozidel již neplatí, a proto jsou pro zahájení kurzu stanoveny naprosto stejné podmínky jako u řidičského průkazu sk. C.

Cena samotného výcviku v autoškole se pohybuje od 14 do 20 tisíc korun, a v jeho průběhu je nutné zvládnout 30 hodin jízdy. V případě, že žák je již držitelem řidičského oprávnění sk. C, pak klesá počet hodin jízd na 14. Od toho se rovněž odvíjí cena výcviku.

Chce-li čerstvý majitel řidičského průkazu na autobus začít jezdit s autobusem, platí pro něj naprosto stejné podmínky jako pro nového držitele řidičského oprávnění sk. C, a proto je možné v dalším odkázat na předchozí díl našeho miniseriálu.

Pokud je nový autobusák již držitelem profesního průkazu sk. C, má zdravotní potvrzení včetně EEG testu a psychotestů a je držitelem karty do digitálního tachografu, pak musí podstoupit jen doškolení ve zvláštní části školení, které vede k získání profesního průkazu. Toto doškolení má délku 45 hodin a přijde na 7 až 15 tisíc korun, v závislosti na autoškole a zejména počtu účastníků kurzu. Na rozdíl od vstupního školení na profesní průkaz není nutné skládat zkoušku, a profesní průkaz bude žadateli vydán na základě doložení potvrzení o absolvování zvláštní části vstupního školení.

V případě, že čerstvý držitel řidičského oprávnění sk. D nemá profesní průkaz, musí absolvovat vstupní školení o délce 140 hodin za stejných podmínek, jako čerstvý držitel řidičského oprávnění sk. C. Avšak podobně jako je podmínkou věk 21 let k získání řidičského průkazu sk. D, je podmínkou pro získání profesního průkazu sk. D na základě vstupního školení věk 23 let. Pouze v případě, že by se uchazeč účastnil rozšířeného vstupního školení o délce 280 hodin, pak může získat profesní průkaz sk. D již ve 21 letech. Za povšimnutí stojí, že zatímco dříve se mohl dostat řidič k řízení autobusu až po dvouleté praxi na nákladním voze, dnes je tato podmínka nahrazena absolvováním školení. Autor tohoto článku je však přesvědčen o naprosté nelogičnosti tohoto postupu, neboť praxe se nedá ničím nahradit a je mnohem užitečnější pro bezpečnost cestujících než jakékoliv školení.

Jelikož jsme řekli, že dnes již není podmínkou pro získání řidičského průkazu sk. D praxe na nákladním automobilu, může se stát, že řidič – držitel řidičského oprávnění sk. B a D si bude chtít dodatečně rozšířit své řidičské oprávnění na sk. C.

V tom případě se postupuje obdobně jako u rozšiřování řidičského oprávnění ze sk. C na sk. D, je tedy nutné absolvovat kurz v autoškole zahrnující 16 hodin jízdy a zvláštní část vstupního školení pro rozšíření profesního průkazu ze sk. D na sk. C/D. Vzhledem k velké neobvyklosti tohoto kurzu se nám nepodařilo nalézt ceník autoškoly, která by toto rozšíření nabízela, nicméně se dá očekávat, že toto rozšíření bude řádově o několik tisícikorun levnější než rozšíření ze sk. C na sk. D.

Zákon o silniční dopravě stanoví, že řidič silniční dopravy osob vykonávané autobusem musí být bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, tedy nesmí být odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku nepodmíněně, či nesmí být odsouzen za úmyslný trestný čin souvisící s podnikáním.

Trucker – král silnic

Poslední skupinou řidičských oprávnění je sk. E, která opravňuje držitele řidičských oprávnění sk. C nebo sk. D za vozem táhnout přípojné vozidlo o hmotnosti nad 750 kg.

Logickou podmínkou pro jeho získání je, že žadatel je již držitelem řidičského oprávnění sk. C nebo sk. D, absolvuje výcvik v autoškole s 8 hodinami jízdy a úspěšně projde závěrečnou zkouškou. Autoškola si v případě rozšíření sk. C na sk. C+E účtuje částku od 6 do 8 tisíc korun.

Nutno dodat, že obě dvě skupiny jsou subsidiární, tudíž pokud si držitel řidičského průkazu sk. C rozšíří svá oprávnění na sk. C+E, a je současně již držitelem řidičského oprávnění sk. D, získá tím automaticky i řidičské oprávnění i sk. D+E. Stejně tak držitel řidičského oprávnění sk. C+E, který si rozšíří své řidičské oprávnění o sk. D, získává automaticky se skupinou D i sk. D+E.

Pro pořádek jen dodejme, že ve všech případech, kdy dojde k rozšíření řidičských oprávnění o sk. E, získává řidič automaticky i řidičské oprávnění sk. B+E.

Na rozdíl od sk. C a D, u skupiny E není nutné absolvovat jakékoliv školení vztahující se k profesnímu průkazu, nový profesní průkaz bude za poplatek 200 Kč vydán pouze na základě žádosti.

U mezinárodní kamionové dopravy pak ze zákona o silniční dopravě vyplývá povinnost, aby řidiči vozů nad 7,5 tuny byli rovněž bezúhonní (bezúhonnost byla specifikována výše) a dále aby měli nejméně dvouletou praxi v řízení nákladního vozu nad 3,5 tuny nebo autobusu.

Co je TIR?

Tirák je starší lidové označení kamionu, jehož podstata má původ již ve 40tých letech. Dnes se v režimu TIR (Transports Internationaux Routiers) přepravuje zboží na základě Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, která byla sjednána pod záštitou OSN v roce 1975. Její podstatou je odložení platby cel a poplatků po dobu přepravy zboží přes tranzitní země až do okamžiku dodání do cílové země. Tato doprava musí probíhat v zapečetěných vozech nebo kontejnerech, a náklad musí doprovázet karnet TIR (ručitelské prohlášení o tom, že clo bude uhrazeno). Jelikož po vstupu do EU se naše země stala součástí volného trhu, má dnes karnet TIR význam pouze u dopravy, jež začíná nebo končí v nečlenské zemi EU, případně je tranzitována přes území nečlenského státu.

Nebezpečné náklady jen s ADR

Řidiči, kteří chtějí převážet nebezpečné náklady včetně řidičů cisteren s pohonnými hmotami, musí projít školením ADR (název podle Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí, která byla podepsána v Ženevě v roce 1957). Pro nováčky je školení základního kurzu třídenní a stojí přibližně 4000 korun. Na jeho základě a po úspěšném zvládnutí zkoušky získá řidič možnost po 5 let jezdit s nebezpečným nákladem, poté musí projít dvoudenním obnovovacím kurzem, který přijde na cca 2500 Kč.

povko

       

Vzhledem k tomu, že škála nebezpečných nákladů je velmi rozsáhlá, existuje řada nástaveb oprávnění ADR, a ke všem těmto nástavbám je nutné absolvovat školení, jehož cena se dle druhu pohybuje od jednoho do tří tisíc korun českých.

V příštím díle se budeme věnovat poplatkům a úkonům, které jsou spjaty s vracením řidičského oprávnění, jež bylo zadrženo v důsledku spáchaného provinění.

Anketa

Jaké řidičské oprávnění vlastníte?

       
Odměnit autora
Poslat autorovi přímou platbu 25 Kč jako odměnu za tento článek. Více informací
?
12 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 2. 12. 2013 10:11

Tento text je již více než dva měsíce starý. Chcete-li na něj reagovat v diskusi, pravděpodobně vám již nikdo neodpoví. Pro řešení aktuálních problémů doporučujeme využít naše diskusní fórum.

Zasílat nově přidané příspěvky e-mailem
Ušetřete