Hlavní navigace

Zákoník práce | Zákon č. 262/2006 Sb. - Díl 2 - Odvracení škody

Předpis č. 262/2006 Sb.

Znění od 1. 7. 2016

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Díl 2

Odvracení škody

§ 266

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem. Ustanovení věty první se vztahuje i na účelně vynaložené náklady.

(2) Právo na náhradu škody podle odstavce 1 má i zaměstnanec, který takto odvracel nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže by byl povinen škodu nahradit zaměstnavatel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn