Hlavní navigace

Zákoník práce | Zákon č. 262/2006 Sb. - Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Předpis č. 262/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Díl 5

Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

§ 269

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav.

§ 270

Prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec, jeho odpovědnost se poměrně omezí.

§ 271

Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle občanského zákoníku, a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn