Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA IV - POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 4. 1. 2019

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA IV

POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 132

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat

a) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení,

b) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout

a) 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a

b) výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo poskytovatele obdržet.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn