Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. - Přílohy

Předpis č. 586/1992 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
(1-1)01.4Jen: skot plemenný
(1-2)01.4Jen: skot chovný
(1-3)01.43.10Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1-4)01.45.11Jen: ovce chovné a plemenné
(1-5)01.45.12Jen: kozy chovné a plemenné
(1-6)01.46.10Jen: prasata plemenná
(1-7)01.46.10Jen: prasata chovná
(1-8)01.47.13Jen: hejna husí plemenná
(1-9)01.47.13Jen: hejna husí chovná
(1-10)22.29.25Plastové kancelářské nebo školní potřeby
(1-11)23.19.23Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
(1-12)23.44.11Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
(1-13)23.91.11Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
(1-14)25.73Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-15)26.20Počítače a periferní zařízení
(1-16)26.30.11Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-17)26.30.12Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-18)26.30.13Televizní kamery
(1-19)26.30.2Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
(1-20)26.40.44Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
(1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-22)27.90.11Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
(1-23)28.23Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
(1-24)28.24Ruční mechanizované nástroje
(1-25)28.30.34Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
(1-26)28.30.60Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
(1-27)28.30.70Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
(1-28)28.30.86Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
(1-29)28.99.39Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
(1-30)29.10.52Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
(1-31)30.20.33Jen: vozíky kolejové důlní
(1-32)30.92.10Jízdní kola a jiná kola bez motoru
(1-33)32.50.21Jen: dýchací přístroje
(1-34)32.99.11Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
(1-35)32.99.53Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
(1-36)32.99.55Umělé květiny, listoví a ovoce
ODPISOVÁ SKUPINA 2
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
CZ-CC+++)
(2-1)01.43.10Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
(2-2)13.92.2Ostatní konfekční textilní výrobky
(2-3)13.93.1Koberce a kobercové předložky
(2-4)13.94.1Jen: lana a síťované výrobky
(2-5)13.96.16Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek)
(2-6)15.12.1Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
(2-7)16.23.20Montované stavby ze dřeva
(2-8)22.23.20Montované stavby z plastů
(2-9)22.29Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-10)25.11.23Jen: konstrukce pro lešení a bednění
(2-11)25.40.12Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
(2-12)25.71.1Nožířské výrobky
(2-13)25.72.1Zámky a kování
(2-14)25.73.60Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-15)25.91Ocelové sudy a podobné nádoby
(2-16)25.92Drobné kovové obaly
(2-17)25.93.1Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
(2-18)26.20.17Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
(2-19)26.30.1Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
(2-20)26.30.40Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
(2-21)26.30.5Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
(2-22)26.40Spotřební elektronika
(2-23)26.51.3Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky
(2-24)26.52Časoměrné přístroje
(2-25)26.60.1Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
(2-26)26.70Optické a fotografické přístroje a zařízení
(2-27)27.11.31Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-28)27.11.32Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-29)27.12.31Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1000 V
(2-30)27.2Baterie a akumulátory
(2-31)27.31.12Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
(2-32)27.40Elektrická osvětlovací zařízení
(2-33)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
(2-34)27.52Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost
(2-35)27.90Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-36)28.11.11Závěsné motory pro pohon lodí
(2-37)28.12Jen: hydraulické sestavy
(2-38)28.13.1Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
(2-39)28.13.21Jen: vývěvy laboratorní
(2-40)28.21.1Jen: laboratorní pece a pícky
(2-41)28.22.14Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
(2-42)28.22.15Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
(2-43)28.24Ruční mechanizované nástroje
(2-44)28.25.11Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy
(2-45)28.25.13Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
(2-46)28.29.11Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
(2-47)28.29.12Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
(2-48)28.29.2Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
(2-49)28.29.3Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
(2-50)28.29.41Odstředivky j. n.
(2-51)28.29.42Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
(2-52)28.29.43Prodejní automaty
(2-53)28.29.50Myčky nádobí průmyslového charakteru
(2-54)28.29.60Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.
(2-55)28.30Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-56)28.4.Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje
(2-57)28.9Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-58)28.96.10Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
(2-59)28.99.1Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
(2-60)28.99.20Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
(2-61)28.99.31Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
(2-62)28.99.32Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
(2-63)29.10.2Osobní automobily
(2-64)29.10.30Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
(2-65)29.10.4Motorová vozidla nákladní
(2-66)29.10.5Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-67)29.20.2Přívěsy a návěsy, kontejnery
29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
(2-68)29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
(2-69)30.12Rekreační a sportovní čluny
(2-70)30.30Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-71)30.91.1Motocykly a postranní vozíky
(2-72)30.92.20Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
(2-73)30.99.10Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
(2-74)31.0Nábytek
(2-75)32.2Hudební nástroje
(2-76)32.3Sportovní potřeby
(2-77)32.40.4Ostatní hry
(2-78)32.50Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-7958.11.1Knihy v tištěné podobě
(2-80)Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
ODPISOVÁ SKUPINA 3
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
CZ-CC+++)
(3-1)127113Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin
(3-2)242061Konstrukce chmelnic
(3-3)23.61.20Montované stavby z betonu
(3-4)230341Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-5)25.11.10Kovové montované stavby
(3-6)25.11.21Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
(3-7)25.11.22Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
(3-8)25.11.23Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-9)25.21.12Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
(3-10)25.29.1Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
(3-11)25.30Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
(3-12)25.71.15Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
(3-13)25.99.21Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
(3-14)25.99.22Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
(3-15)25.99.24Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
(3-16)25.99.29Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
(3-17)27.11Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-18)27.12.Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(3-19)27.90.5Elektrické kondenzátory
(3-20)28.11.12Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
(3-21)28.11.13Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
(3-22)28.11.2Turbíny
(3-23)28.12.1Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů
(3-24)28.13.2Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
(3-25)28.21.1Pece a hořáky pro topeniště
(3-26)28.22.11Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
(3-27)28.22.12Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
(3-28)28.22.13Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
(3-29)28.22.14Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-30)28.22.16Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
(3-31)28.22.17Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
(3-32)28.22.18Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(3-33)28.25.11Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-34)28.25.12Klimatizační zařízení
(3-35)28.25.14Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynuj, n.
(3-36)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
(3-37)28.29.1Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-38)28.91.11Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
(3-39)28.92.2Jen: rypadla kolesová a zakladače
(3-40)28.95.11Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky
(3-41)30.11Lodě a plavidla
(3-42)30.20Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-43)30.30Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15000 kg v CZ-CPA 30.30.34
kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40
(3-44)Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(4-1)1Jen: budovy- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
(4-2)1,2Jen: oplocení
(4-3)1,2Jen: vnější osvětlení budov a staveb
(4-4)125112Budovy výrobní pro energetiku
(4-5)125222Sila samostatná
(4-6)127122Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
(4-7)212121Svršek drah železničních dálkových - tratě
(4-8)212122Svršek drah železničních dálkových - stanice
(4-9)212123Svršek drah železničních dálkových - výhybky
(4-10)212124Svršek drah železničních dálkových - vlečky
(4-11)212221Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
(4-12)212229Svršek drah kolejových jinde neuvedený
(4-13)221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-14)222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-15)230Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-16)2302Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-17)230351Průmyslové komíny chemických podniků
(4-18)230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
(4-19)241131Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
(4-20)242052Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
(4-21)242062Konstrukce vinic
(4-22)-Jen: jednotky podle občanského zákoníku v budovách ze dřeva a plastů
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(5-1)1Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-2)211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-3)212111Spodek drah železničních dálkových
(5-4)212211Spodek drah kolejových městských a ostatních
(5-5)2130Plochy letišt pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-6)2141Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-7)2142Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-8)2151Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-9)2152Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
(5-10)2153Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
(5-11)221141Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
(5-12)221232Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
(5-13)221241Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
(5-14)221279Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
(5-15)222232Nádrže vod pozemní
(5-16)222251Vrty čerpací (studny vrtané)
(5-17)222252Studny jinde neuvedené a jímání vody
(5-18)222253Fontány, hydranty, kašny
(5-19)222332Nádrže, jímky
(5-20)222321Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
(5-21)222479Podzemní stavby pro energetiku
(5-22)230131Objekty úpravy surovin
(5-23)230132Objekty výroby stavebních hmot
(5-24)230121Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
(5-25)230151Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
(5-26)230171Základy technologických výrobních zařízení
(5-27)230279Podzemní stavby elektrárenské
(5-28)230311Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
(5-29)230318Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
(5-30)230349Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
(5-31)230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
(5-32)230418Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
(5-33)230449Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
(5-34)230479Podzemní stavby pro ostatní průmysl
(5-35)230471Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
(5-36)241Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-37)2420Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-38)230379Podzemní stavby chemických podniků
(5-39)-Jednotky podle občanského zákoníku, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(6-1)121111Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
(6-2)122Budovy administrativní
(6-3)123011Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2
(6-4)123079Podzemní obchodní střediska
(6-5)1261Budovy pro společenské a kulturní účely
(6-6)1262Muzea a knihovny
(6-7)1272Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
(6-8)1273Historické nebo kulturní památky

Vysvětlivky:

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.

++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA" zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.

+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.

++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:".

+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.

+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.

Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb.

Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy20) postup pro účely zákona tento:

1. Pohledávky a dluhy za kalendářní (hospodářský) rok, v němž poplatník vedl účetnictví, které budou proplaceny v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, a to

a) dluhy zvýší základ daně,

b) pohledávky sníží základ daně.

Tento postup se nevztahuje na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo se nezahrnují do základu daně nebo nejsou předmětem daně, a na výdaje, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

3. Zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy, s výjimkou úplaty u finančního leasingu hmotného majetku a s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku vymezeného v § 26, základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží. Zůstatky účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám, vytvořeným podle zákona o rezervách22a) základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží.

4. Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.

Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.

Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Při přechodu z daňové evidence na účtování v soustavě podvojného účetnictví, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy20) postup pro účely tohoto zákona tento:

1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

3. Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.

Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou dluhu hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).