Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. - Přílohy

Předpis č. 586/1992 Sb.

Vyhlášené znění

586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Příloha k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb.

Zatřídění hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových skupin podle předpokládané doby odpisování*) *) Pro zařazení hmotného majetku do tříd, popř. oborů se postupuje podle vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.  
POLOŽKY ODPISOVÁ SKUPINA
(1)Budovy a haly (Třída 1) 5
z toho:
budovy a haly ze dřeva a lehkých hmot4
(2)Stavby (Třída 2)5
z toho:
a) věže, stožáry a komíny (obor 813)4
b) svršek železničních a dalších kolejových drah (obor 824 2)4
c) vedení trubní dálková a přípojná (obor 827)4
d) skrývkové a uhelné koleje pevné na povrchových dolech 4
e) stavební objekty na povrchových dolech v oblasti důlního pole (obor 801, 802, 811 a 812) 4
(3)Energetické a hnací stroje a zařízení (Třída 3) 4
z toho:
a) stroje a zařízení přenosné a pojízdné 3
b) zdroje proudu elektrochemické (obor 346) 2
(4)Pracovní stroje a zařízení (Třída 4) 2
z toho:
a) nářadí ruční mechanizované (obor 414) 1
b) stroje na pěstování, hnojení a ochranu rostlin (obor 536 3) 1
c) zařízení těžná hlubinných dolů (obor 493) 3
d) rypadla kolesová a zakladače (obor 495) 3
e) stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa (obor 498) 3
f) stroje a zařízení koksoven (obor 499) 3
g) stroje a zařízení oceláren (obor 501) 3
h) zařízení válcovací (obor 502) 3
ch) zásobníky na plyny stabilní (plynojemy) s proměnným obsahem (v rámci oboru 506) 3
i) stroje a zařízení pro zpracování plynných paliv (v rámci oboru 507) 3
j) stroje a zařízení pro výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky (obor 508) 3
k) pece palivové průmyslové bez keramických a sklářských (obor 434) 3
(5)Přístroje a zvláštní technická zařízení (Třída 5) 2
z toho:
a) zařízení návěstní a zabezpečovací (obor 404) 3
b) stroje na zpracování dat (obor 403) 1
c) zařízení reprografická (obor 401) 1
(6)Dopravní prostředky (Třída 6) 3
z toho:
a) automobily osobní a dodávkové (obor 444) 1
b) automobily nákladní a jejich účelové modifikace, přívěsy a návěsy (obor 445 a 446) 2
c) autobusy (obor 447) 1
d) vozidla motorová jednostopá, jejich užitkové modifikace a návěsy (obor 451) 2
e) vozíky dopravní (obor 475) 2
f) traktory kolové a pásové (obor 531) 2
g) prostředky dopravní drobné (obor 543) 2
h) vozíky kolejové důlní a malodrážní (obor 459 6) 1
ch) letadla (obor 465) 2
i) technika letecká (obor 466) 2
j) jeřáby stavební (obor 468 2) 2
k) zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů (obor 476) 2
(7)Inventář (Třída 7) 2
(8) Pěstitelské celky trvalých porostů (Třída 9) 3
(9) Zvířata1
z toho:
plemenní a dostihoví koně (obor 0342, obor 034 34) 3
(10)Nehmotný majetek 2
z toho:
a) počítačové programy a znalosti, popřípadě zkušenosti podobné povahy 1
b) patenty 3
(11)Opravné položky k úplatně pořízeného majetku /20/
3
(12)Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny je zahrnut, dočasné stavby**) a důlní díla se odpisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. **) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(13)Důlní díla provozovaná před 1.1.1993 lze odpisovat jako celý soubor jednotnou sazbou ve výši 4 % ze vstupní ceny souboru.
(14)Hmotný majetek a nehmotný majetek, který nelze zařadit podle odstavců 1 až 12, se pro účely odpisování zařadí do odpisové skupiny 3. Formy, modely, šablony a nástroje pro práškovou metalurgii (obor 416) se však pro účely odpisování zařadí do odpisové skupiny 1.
(15)Soubor předmětů (§ 26) musí být evidován na jedno kartě a zařazen do příslušné odpisové skupiny podle hlavního funkčního celku.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).