Příspěvek na živobytí 2021: kalkulačka

Po zaplacení výdajů za bydlení vám nezbývají finance na pokrytí základních životních potřeb? Pak jste se ocitli v hmotné nouzi, což znamená, že máte nárok na příspěvek na živobytí, dávku, kterou stát vyplácí domácnostem, jež mají problémy s peněžitými příjmy. Nedostatek financi však není jedinou podmínkou, kterou musíte splnit. Použijte naší kalkulačku a zjistěte, jestli máte na příspěvek skutečně nárok.

nápověda
Zadejte počet malých děti žijících ve vaší společné domácnosti.
nápověda
Zadejte počet školou povinných děti žijících ve vaší společné domácnosti.
nápověda
Zadejte počet studujících děti žijících ve vaší společné domácnosti.
nápověda
Zadejte počet dospělých žijících ve vaší společné domácnosti.
nápověda
Zadejte výši čistých příjmů ze zaměstnání.
nápověda
Zadejte výši náhrady mzdy od vašeho zaměstnavatele v době vaší nemoci.
nápověda
Zadejte výši podpory od Úřadu práce.
nápověda
Zadejte výši mateřské od ČSSZ nebo rodičovské od Úřadu práce.
nápověda
Zadejte výši přídavků na děti od Úřadu práce.
nápověda
Zadejte výši sociálního příplatku od Úřadu práce.
nápověda
Zdejte výši důchodu od ČSSZ.
nápověda
Zadejte výši jiných příjmů (např. renta, příjmy z kapitálových trhů, úroky apod.)
Bydlíte v Praze?