Hlavní navigace

Zpomalení ekonomiky USA v roce 2006 přibrzdí celosvětový růst v roce 2007

(Paříž / Praha) - Podle čtvrtletní zprávy společnosti Euler Hermes, světové jedničky v poskytování úvěrového pojištění se v roce 2007 bude celosvětový výrobní průmysl muset potýkat s ostřejší mezinárodní konkurencí, neboť nové, rychle se rozvíjející země budou mít čím dál větší vliv na celosvětovou ekonomiku. Hospodářské zpomalení, jež se projevilo ve Spojených státech ve druhém čtvrtletí roku 2006, vytrvale proniká do zbytku světa a pravděpodobně povede k celkovému zpomalení ekonomiky v roce 2007. Tuzemské sektory, které jsou na změny celosvětové poptávky méně citlivé, by měly být před krizí poměrně chráněny, zatímco vyrobené zboží by mělo i nadále čelit deflaci.

Sdílet

Většina průmyslových sektorů těžila ze silnějšího světového růstu v roce 2006, ten však předčil očekávání. Byl totiž způsoben lepší výkonností eurozóny a přetrvávajícím silným růstem „nových ekonomik“. Nárůst světového obchodu a migrace průmyslu na nové trhy byly velmi prospěšné zejména pro průmyslový sektor polotovarů, především oceli a chemických výrobků .

V posledních letech vznikla v rychle se rozvíjejících zemí obrovská výrobní kapacita a vytvořila se silná poptávka po výrobním zařízení. Z toho mají prospěch země specializující se na investice. Největšími hráči v tomto sektoru jsou Německo a Japonsko, ty také zveřejnily růst celosvětového vývozu převyšující 9 %.

Nárůst obchodu v roce 2006 přinesl významný prospěch i dopravě a výrobě dopravního zařízení. Dále profitovalo lodní stavitelství a letecké společnosti se začaly dostávat z problémů způsobenými teroristickými útoky a růstem cen ropy.

Nové trhy, díky zastaralému a ne vždy nejekonomičtějším výrobním zařízením spotřebovávají na stejný objem výroby více energie a materiálů, než jejich západní sousedi. To vedlo k prudkému zvýšení poptávky a cen surovin a ostatních komodit. „Tlak vyvíjený na nákupní ceny výrobců surovin vedl spolu s poklesem prodejních cen hotových výrobků navíc k poklesu obchodních marží,“ podotýká Philippe Brossard, ředitel výzkumu společnosti Euler Hermes.

Zvýšení výrobní kapacity v nově zindustrializo­vaných zemích nebylo kompenzováno výrazným snížením výrobní kapacity na původních trzích. Je zde riziko, že očekávané zpomalení světového růstu v roce 2007 způsobí velký přebytek hotových výrobků a to může vést k ostřejší cenové válce.

Ve stabilním sektoru spotřebního zboží dochází v současnosti k trendu stagnace cen. Jedná se především o automobilový trh a farmaceutické výrobky. Deflaci můžeme zaznamenat v oděvním průmyslu, na trhu s elektronikou a v oblasti informačních technologií.

Silný konkurenční boj lze sledovat nejen mezi „ východem a západem“, ale v poslední době čím dál víc i mezi samotnými novými ekonomikami.

„Deflační trend by měl u vyrobeného zboží i nadále hrát ve prospěch zemí s nízkými náklady na hodinovou mzdu.Ty budou získávat větší podíl na průmyslovém trhu, a v zemích, kde jsou mzdové náklady nejvyšší, by měla tato situace urychlit restrukturalizaci. Klíčovým prvkem americké prezidentské volební kampaně by se měl stát průmyslový offshoring,“ dodává Philippe Brossard.

Výrobci automobilů na celém světě postihl dramatický obrat k horšímu. Způsobily to tyto hlavní příčiny. Z nových industrializovaných zemích se stali čistí vývozci (Asie, střední Evropa, svůj podíl má na tom bezpochyby i Česká republika). Moc Japonska, které je v automobilovém průmyslu velmi silným hráčem se i nadále zvyšuje, neboť stále těží z devalvace jenu a neustále posiluje svoji pozici na světovém trhu. V neposlední řadě se na úpadku automobilového průmyslu podílí američtí výrobci automobilů, které postihla zásadní krize. Tato situace zasáhla i evropský automobilový sektor a má dopad především na subdodavatele, řada z nich již zkrachovala..

„Nejvíce může být postižen sektor nových a informačních technologií, ten je na výkyvy globální ekonomiky nejcitlivější. Oproti tomu domácí sektory, zejména stavebnictví a sektor služeb jsou lépe chráněny než sektory otevřené vůči mezinárodní konkurenci. Například sektor stavebnictví, který v USA v roce 2006 výrazně pohoršil, by se měl postupně stabilizovat. V Evropě naopak nastane zpomalení vzhledem ke zvýšen í úrokových sazeb v roce 2006. Některé trhy (Velká Británie a Španělsko) vykazují známky přeceňování nemovitostí, což by mohlo vést ke snížení cen,“ uzavírá Philippe Brossard.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).