Hlavní navigace

Změny ve vrcholném vedení KB

Praha 18.prosince 2006 - Komerční banka výrazně obměnila personální složení Výboru ředitelů. „V rámci své personální politiky podporujeme profesní růst a mobilitu českých manažerů, což je jeden z velmi důležitých předpokladů budoucího úspěšného rozvoje KB a zároveň celé finanční skupiny Société Générale. Jsem velmi rád, že dokážeme našim zaměstnancům nabídnout příležitost ke kariérnímu rozvoji a k uplatnění nabytých zkušeností jak v rámci KB, tak v rámci celé skupiny SG,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel KB Laurent Goutard.

Výkonným ředitelem pro marketing se s platností od 1.prosince 2006 stal Zdeněk Mojžíšek. S účinností od 1.ledna 2007 bude David Formánek jmenován na pozici výkonného ředitele pro lidské zdroje a současně Václav Grepl na pozici výkonného ředitele pro IT. Výkonným ředitelem pro organizaci a řízení projektů se od 1.ledna 2007 stane Tomáš Pardubický. S účinností od 12.února 2007 bude Vladimír Jeřábek jmenován na pozici výkonný ředitel distribučních kanálů.

Zároveň na 20 českých manažerů, kteří své zkušenosti získali v KB, působí ve Francii, Švýcarsku, Egyptě, Bulharsku, Rusku a také Singapuru.

Zdeněk Mojžíšek (1970) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté působil devět let na různých pozicích ve společnosti Pricewaterhou­seCoopers v Praze a Londýně, kde byl zodpovědný za klíčové klienty v bankovní oblasti. Do KB přešel v roce 2002 a byl zodpovědný za finanční skupinu KB. Od roku 2006 pracoval jako náměstek výkonného ředitele KB pro Marketing.

David Formánek (1968) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracoval v úseku Korporátního bankovnictví v Deutsche Bank, Praha. Do KB nastoupil v roce 2001, kde až do roku 2006 řídil Obchodní divizi Praha. Od února 2006 působí jako náměstek vedoucího pro lidské zdroje KB.

Václav Grepl (1956) vystudoval Vysoké učení technické v Praze. V Komerční bance pracuje od jejího vzniku na různých pozicích v rámci úseku IT. Od roku 1992 zastával také řadu manažerských funkcí. V posledních čtyřech letech působí jako náměstek vedoucího pro IT.

Vladimír Jeřábek (1968) je absolventem VUT Brno a The Notthingham Trent University (MBA). Od roku 1992 do roku 1996 pracoval v komerčních bankách, kde se věnoval postupně účetnictví, statistice, peněžním a kapitálovým trhům. Od roku 1996 působil ve strojírenské společnosti Zetor jako ekonomický ředitel a posléze i jako člen představenstva. V KB pracuje od roku 1998, kde působil na řadě různých pozic. Do roku 2005 byl ředitelem regionu Brno a poté se stal ředitelem distribučních kanálů.

Tomáš Pardubický (1974) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Retailovým bankovnictvím se zabývá od roku 1997. Podílel se na vzniku eBanky, ze které odešel v roce 2001 z pozice generálního ředitele a předsedy představenstva. Následně vedl poradenství pro finanční instituce ve společnosti Pricewaterhou­seCoopers v Praze, krátce po akvizici společností IBM přešel do Komerční banky. V KB řídil od roku 2003 několik strategických projektů, od roku 2006 je zodpovědný za oblast Organizace a řízení projektů.