Hlavní navigace

Změna v představenstvu Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Sdílet

Ke dni 1. října 2002 předal Hans-Dieter Funke funkci předsedy představenstva Českomoravské stavební spořitelny, a.s. dosavadnímu členu představenstva této stavební spořitelny Ing. Pavlu Strnadovi. Od začátku svého působení v ČMSS (od roku 1993 jako člen, od roku 2001 jako předseda představenstva) je Hans-Dieter Funke odpovědný za úsek odbyt a marketing. Ing. Pavel Strnad působí v ČMSS jako člen představenstva od 1. května 2002. Je odpovědný za úsek řízení a ekonomiky.

Hans-Dieter Funke se významně zasloužil o vznik Českomoravské stavební spořitelny, a.s. v roce 1993. Stavební spořitelna s Liškou ve znaku se postupně stala největší a nejoblíbenější stavební spořitelnou v České republice. V letech 2000 a 2001 ji obchodní výsledky zařadily na 2. místo v celoevropském měřítku, hned za mateřskou Bausparkasse Schwäbisch Hall. Na českém trhu stavebního spoření si ČMSS trvale udržuje rozhodující podíl. ČMSS byla udělena řada prestižních ocenění, například cena Rhodos za firemní image z roku 2001, titul Czech Top 100 z let 1998 a 2000 a titul Czech 100 Best z roku 2001.

Na základě úspěchů dosažených v České republice pověřila Bausparkasse Schwäbisch Hall Hanse-Dietera Funkeho úkolem vybudovat novou stavební spořitelnu v Číně. Jakmile zde budou přijaty příslušné legislativní úpravy, bude se Hans-Dieter Funke podílet jako její prezident na založení a budování stavební spořitelny v nejlidnatější zemi světa.

Své rozhodnutí přijmout nabídku Bausparkasse Schwäbisch Hall komentoval Hans-Dieter Funke slovy:

„Českomoravské stavební spořitelně jsme já a mnoho mých spolupracovníků věnovali deset let usilovné a tvrdé práce. Nabídli jsme tehdy lidem docela nový produkt stavební spoření, které si za neuvěřitelně krátkou dobu získalo jejich důvěru. Jsem velice spokojený s tím, že se nám podařilo vybudovat firmu, která má na českém finančním trhu své nezastupitelné místo, jejíž jméno má dobrý zvuk a je symbolem stability, bezpečnosti a spolehlivosti. Přirozeně je mi líto, že se s firmou, kterou tak trochu považuji za své pomyslné dítě, loučím krátce před završením jubilejního desátého roku její existence. Úkol vybudovat novou stavební spořitelnu v zemi s více než 1,3 miliardami obyvatel je však pro mě nadmíru lákavý. V České republice po sobě zanechávám dílo stabilní, životaschopné a připravené na další úkoly související s rozvojem sektoru stavebního spoření a dynamického trhu bydlení v České republice.“

Předpokládá se, že Hans-Dieter Funke v souvislosti s novými úkoly ukončí své působení v ČMSS koncem roku 2002.

Dnem 1. října 2002 se funkce předsedy představenstva ČMSS ujal Ing. Pavel Strnad. Svou profesionální dráhu spojil s předními světovými bankami, kde pracoval na různých vrcholových pozicích. Nejdéle působil v americké Citibank na různých pozicích v New Yorku, Frankfurtu, Stuttgartu a ve Vídni. Od roku 1997 pracuje pro KBC a Československou obchodní banku.

Ing. Pavel Strnad své nové působení v ČMSS jako předseda jejího představenstva uvedl slovy:

„Předsednictví v představenstvu ČMSS pociťuji jako velkou čest, ale zároveň i jako velký závazek a výzvu. Přebírat vedení v úspěšné firmě je zavazující úkol. Zavazuje mne k tomu, abych naší stavební spořitelně zajistil i nadále vedoucí postavení na trhu. Je to však současně i výzva, protože rámcové podmínky v sektoru stavebního spoření na nás budou klást stále vyšší nároky. Věřím však, že díky motivovanému a zkušenému týmu, který ČMSS má, všem náročným požadavkům dostojíme. Děkuji Hansi-Dieteru Funkemu za všechno, co pro tuto firmu vykonal, za jeho úsilí, které ČMSS dovedlo až na pozici největší české stavební spořitelny. Přeji mu mnoho sil a úspěchů při plnění nových a nelehkých úkolů, které před sebou má.“

Představenstvo ČMSS nyní pracuje ve složení Ing. Pavel Strnad (předseda představenstva), Hans-Dieter Funke (člen představenstva), Walter Böhm (člen představenstva) a Dr. Petr Kielar (člen představenstva).

Praha, 30. září 2002

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).