Hlavní navigace

Změna na postu generálního ředitele ČS se uskuteční již k dnešnímu datu, 31. květnu 2007, místo k 1. červenci 2007

Pan Gernot Mittendorfer nahrazuje generálního ředitele a předsedu představenstva České spořitelny, pana Jacka Stacka již k dnešnímu datu, 31. květnu 2007, namísto k původně plánovanému 1. červenci 2007. Důvodem uspíšení změny je nominace pana Stacka do dozorčí rady Erste Bank, mateřské banky České spořitelny. Řádná valná hromada Erste Bank dnes schválila nominaci pana Stacka s tím, že členství pana Stacka v dozorčí radě Erste Bank je platné ihned. Podle pravidel pro fungování akciových společností není možné být zároveň členem dozorčí rady i předsedou představenstva některé dceřiné společnosti dané firmy. Takový postup je hodnocen jako konflikt zájmu.

Doba čtení: 1 minuta

Spolu se změnou na postu generálního ředitele a předsedy představenstva proběhnou ještě další personální změny:

Paní Alena Wollerová, ředitelka úseku Lidské zdroje rezignuje k 15. červenci 2007. Po sedmi letech usilovné práce v České spořitelně odchází paní Alena Wollerová 15. července 2007 na mateřskou dovolenou. Paní Wollerová výrazným způsobem přispěla k transformaci České spořitelny v úspěšnou firmu a spolu se svým týmem zavedla v České spořitelně moderní metody řízení lidských zdrojů. Paní Wollerovou nahradí paní Jitka Schmiedová. Ta již v České spořitelně v minulosti působila. Nyní přichází ze společnosti Accenture, kde zastávala post konzultanta pro oblast lidských zdrojů. Paní Schmiedová nastoupí do banky k 1. červenci 2007.

Pan Frank Michael Beitz, ředitel úseku Řízení úvěrových rizik a člen Senior Management Týmu rezignuje k 30. červnu 2007, aby se ujal role člena představenstva sesterské banky ČS, Slovenské sporiteĺny. Pan Frank Michael Beitz byl povýšen na člena představenstva Slovenské sporiteĺny po sedmi letech, kdy budoval a řídil řízení úvěrových rizik. Pan Beitz spolu se svým týmem vybudovali v ČS moderní řízení úvěrových rizik – pod jeho vedením prošla banka úspěšně ring-fencingem, jednáními s Českou konsolidační agenturou, prodejem špatných pohledávek i implementací Baselu 2. Jméno nástupce pana Beitze bude oznámeno v příštích týdnech

Česká spořitelna děkuje panu Jacku Stackovi, paní Aleně Wollerové a panu Michaelu Beitzovi za jejich přínos pro banku a celou finanční skupinu a přeje jim hodně úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.

Fotografie manažerů najdete zde: http://www.csas.cz/…03_foto_tisk.