Hlavní navigace

Živnostenská banka nabízí zabezpečenou globální investici

Živnostenská banka nabízí od 1. března 2007 novou emisi garantovaného vkladu GLOBAL TOP 3, tentokrát s možností podílet se na zisku z vývoje cen akcií nejvýznamnějších společností v Evropě, USA a Japonsku. Minimální výše investice je 10 tisíc Kč. Banka garantuje plnou návratnost celého vkladu, přičemž výnos může v pětiletém horizontu dosáhnout až 36 %.

„V případě vkladu GLOBAL TOP 3 jsme stejně jako u předchozích emisí garantovaných vkladů hledali nejvhodnější příležitost pro investování. Po analýze potenciálu jednotlivých finančních trhů jsme se rozhodli pro kombinaci akcií evropských, amerických a japonských firem, jejichž ziskovost by měla v následujícím období růst,“ uvedl uvedla Helena Suchánková, ředitelka odboru řízení segmentů a produktů retailového bankovnictví Živnostenské banky.

Vklad GLOBAL TOP 3 je určen pro konzervativní investory a je vhodnou alternativou k termínovaným vkladům, dluhopisovému či smíšenému podílovému fondu. Podkladové aktivum nejnovější emise garantovaných vkladů Živnostenské banky tvoří koš akciových indexů EUROSTOXX 50, S&P 500 a Nikkei 225, které jsou zastoupeny každý jednou třetinou.

Garantovaný vklad GLOBAL TOP 3 kombinuje výhody klasického termínovaného vkladu a zajištěných produktů vázaných na vývoj akciového indexu. Klient při investici do garantovaného vkladu GLOBAL TOP 3 neplatí žádné přímé ani nepřímé vstupní, výstupní poplatky ani poplatky za správu. Klienti mohou do garantovaného vkladu GLOBAL TOP 3 investovat do 1. května 2007 nebo do upsání celé emise.