Hlavní navigace

Zimní cestu na lyže si dobře pojistěte

[Tisková zpráva] Každoročně se v zimním období za hranice vydává stále více Čechů. Příjemné zážitky z dovolené bohužel mohou zkomplikovat nečekané zdravotní problémy nebo úraz. Bez správně sjednaného pojištění na cesty si pak lidé ze zahraničí přivezou i nemalý finanční závazek.

Sdílet

Evropský průkaz zdravotního pojištění nestačí

„Při lyžařských pobytech v zahraničí není moudré se spoléhat jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),“ upozorňuje Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP, a vysvětluje: „Tento průkaz umožní bezplatné ošetření jen v  lékařských zařízeních, financovaných z veřejných zdrojů, kde je pojištěnému poskytován stejný standard zdravotní péče jako pojištěncům daného státu. Nelze ho tedy využít v jakémkoliv zdravotním zařízení, nekryje náklady na případnou repatriaci zpět do vlasti a ani případné spoluúčasti, které mnohdy dosahují 100 % výše vynaložených nákladů, a to zejména v případě hospitalizace, úhrady léků, ortopedických pomůcek nebo v případě ošetření stomatologického charakteru.“

Základním rizikem cestovního pojištění pro dovolenou na horách je sjednání pojištění léčebných výloh s minimálním doporučovaným limitem pojistného plnění 1,5 – 2 mil. Kč. Z tohoto pojištění jsou hrazeny nezbytné náklady na ošetření, jež souvisí s náhlým onemocněním, úrazem či smrtí. Patří mezi ně zejména náklady na hospitalizaci, neodkladnou operaci, předepsané léky a zdravotnický materiál, náklady spojené s převozem nemocného zpět do ČR. Součástí pojištění léčebných výloh jsou i doplňkové asistenční služby, jejichž rozsah je uveden v pojistných podmínkách.

Rizikovější aktivity raději připojistěte!

Při sjednání pojištění je nutné zkonzultovat s pojišťovnou veškeré sportovní aktivity, které se chystá klient provozovat. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co je a co není rizikovým sportem, na co se vztahuje standardní cestovní pojištění a jaké druhy sportů jsou z pojištění vyloučeny. Náročnější rizikové sporty je nutno připojistit.

Pozor na výluky z pojištění!

Ještě před sjednáním pojištění je nezbytné seznámit se s výlukami z pojištění, které jsou vždy součástí pojistných podmínek. Úskalím mohou být takzvaná chronická onemocnění.

„Náklady na ošetření související s tzv. chronickým onemocněním hradí pojišťovna pouze klientům, jejichž chronické onemocnění bylo v době sjednání pojištění a následného odjezdu do zahraničí stabilizováno,“ upřesňuje Kotyrová a doplňuje: „Pozorné by měly být i těhotné ženy, kterým není hrazena lékařská péče vzniklá od určitého období v důsledku těhotenství. Toto období je specifikováno v pojistných podmínkách. Je třeba si také uvědomit, že pojištění léčebných výloh se vztahuje vždy jen na matku, a nejsou proto kryty náklady spojené s péčí o novorozence, které bývají zejména u předčasných porodů v zahraničí velmi vysoké.“

Alkohol konzumujte s rozvahou

Alkohol, stejně jako jiné omamné látky, se v rámci likvidace pojistných událostí netoleruje a pojistné události vzniklé v jejich důsledku jsou z pojištění vyloučeny „Pokud se prokáže vliv alkoholu na vznik škody, pojišťovna má možnost tuto skutečnost zohlednit krácením  pojistného plnění nebo škodu neuhradí vůbec,“ vysvětluje Marcela Kotyrová.

Vhodná připojištění

Škodu nemusíte přivodit jen sami sobě, ale i druhé straně. Proto by vám na horách nemělo chybět pojištění odpovědnosti. Svou pojistnou ochranu můžete rozšířit o úrazové pojištění, pojištění rizikových sportů (nejsou-li součástí základního pojištění), pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu/cestovní služby (pokud cestujete s cestovní kanceláří) nebo o pojištění právní ochrany.

Příklady nákladů na zdravotní péči vzniklou v důsledku nemoci nebo úrazu:

Itálie         Vykloubení ramene při lyžování, ambulantní ošetření 50 tis. Kč

Rakousko    Zlomenina lokte, operace, hospitalizace 7 dní, opatrovník, 160 tis. Kč

Francie    Srdeční záchvat, 7 dní na jednotce intenzivní péče, hospitalizace další 3 dny, repatriace, 570 tis. Kč

Rakousko    Otevřená zlomenina kotníku, ošetření v místě úrazu, transport do fakultní nemocnice, operace, 6 denní hospitalizace, repatriace, 66 tis. Kč

Příklady výše spoluúčasti:

Francie    30 % u lékařského ošetření, 85 % u léků, 16 EUR/den a 20 % nákladů u hospitalizace

Rakousko    8 – 16 EUR za den hospitalizace

Itálie        100 % u léků, až 36 EUR u lékařského šetřeníUpozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).