Hlavní navigace

Zhodnocování osobních úspor pomocí stavebního spoření

Rostoucí životní úroveň, zvyšující se průměrné mzdy a mnoho dalších faktorů vede k tomu, že lidé začínají přemýšlet o zhodnocování svých volných finančních prostředků. A každý racionálně uvažující člověk ví, že nechávat peníze doma pod slamníkem rozhodně nepatří k nejvýnosnějším investicím. Na trhu existuje mnoho možností, jak je zhodnotit. Není však radno zapomínat na stavební spoření, které je, co se týče výnosnosti, jednou z nejvýhodnějších investic s nulovým rizikem.

Sdílet

Základním smyslem stavebního spoření je sice poskytování úvěrů na řešení bytových potřeb, avšak mnozí klienti stavebních spořitelen využívají tyto smlouvy jako velice výhodné možnosti uložení a zhodnocení vlastních peněz. Stavební spoření totiž představuje velmi bezpečný a spolehlivý bankovní produkt, který tvoří základ osobních či rodinných financí. Je třeba zdůraznit, že vklady stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny a výnosy z nich- úroky, státní podpora i úroky z ní- jsou nezdaněné. Stavební spoření tak klientovi zaručuje vysoký nezdaněný výnos.

Klient stavební spořitelny ke svému vkladu také úrok z úspor. Ten se například ve Wüstenrot stavební spořitelně pohybuje v současné době mezi 1 % a 2,1 % ročně. Jeho výši si klient určuje při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. Stavební spořitelna Wüstenrot navíc při přidělení cílové částky umožňuje účastníkovi v každé tarifní variantě zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor. Na základě takto zvolené sazby bude pak úrok z úspor přepočten od počátku smlouvy k datu změny. Nižší úrok z úspor je v případě čerpání úvěru spojen s nižším úrokem z tohoto úvěru. U vyššího úroku z úspor je tomu naopak. A tak v případě, že neuvažujete o čerpání úvěru, ale pouze o zhodnocování vašich finančních prostředků, vám nic nebrání v tom, abyste uzavřeli smlouvu s vyšším úrokem z úspor.

Účastníkovi stavebního spoření je dále zaručen výnos ve formě státní podpory a úroků z ní. Na státní podporu má nárok každá fyzická osoba při splnění podmínek daných zákonem o stavebním spoření. Stavební spořitelna Wüstenrot kontroluje, zda účastníkovi trvá nárok na státní podporu evidovanou na jeho účtu dle podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření a také, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory. Výši státní podpory nelze opominout. Tvoří totiž 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Novela zákona o stavebním spoření snížila maximální možnou výši podpory u nových smluv uzavřených od ledna 2004 z 4500 Kč na 3000 Kč. Pro maximální výnos stačí tedy vložit 20 000 Kč, což je při pravidelných měsíčních úložkách necelých 1700 Kč měsíčně.

Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že o výhodnosti stavebního spoření jako spořícího nástroje není pochyb. Do karet hraje stavebnímu spoření také fakt, že guvernér České národní banky Zdeněk Tůma v nedávném vyjádření pro agenturu Dow Jones Newswires uvedl, že Českou republiku čeká růst úrokových sazeb. Ten způsobí zdražení hypoték i dalších úvěrů, avšak zvýší také úrokové sazby z úspor, což je naopak pro toho, kdo touží po zhodnocování svých finančních prostředků, informace velmi příznivá. prosím neformulujte tak natvrdo, ale formou že jeho důsledku je možno počítat (očekávat) s jistým zvýšením úrokových sazeb hypoték i dalších úvěrů, na druhé straně by mohlo přinést určité zvýšení úrokových sazeb z vkladů.

Důležitým upozorněním pro klienty stavebních spořitelen týkajícím se výplaty státní podpory je fakt, že účastník stavebního spoření nesmí mít vůči státu žádné finanční závazky – dluhy. Tímto způsobem může totiž klient o státní podporu vlastní vinou přijít. Dochází totiž exekučnímu řízení, a v takovém případě pak stavební spořitelně nezbývá nic jiného než vrátit státní podporu příslušnému ministerstvu. K tomu dojde i v případě, že dlužíte daleko menší sumu než činí zmíněná státní podpora. Propadat panice však není nutné, stavební spořitelna Wüstenrot totiž myslí na své klienty a případné nesrovnalosti a nejasnosti konzultuje v první řadě s nimi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).