Hlavní navigace

Zemřel Ing. Ota Karen, CSc., jeden ze zakladatelů Kooperativy

Ve věku nedožitých 76 let zemřel v úterý 20. 3. 2007 bývalý dlouholetý čelný představitel statutárních orgánů pojišťovny Kooperativa Ing. Ota Karen, CSc. „S Otou Karenem odešel nejen významný odborník v oblasti evropského a světového družstevnictví a jeden ze zakladatelů Kooperativy, ale především obětavý kolega, upřímný člověk a přítel,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Kooperativy Vladimír Mráz, kterého se zesnulým spojovalo dlouholeté přátelství.

Doba čtení: 1 minuta

Ota Karen se narodil v roce 1931, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté absolvoval vědeckou aspiranturu a kandidaturu v oboru hospodářského práva na PF UK Praha. Od roku 1990 předsedal Ústřední radě družstev (později Družstevní asociaci ČR) a současně vedl mezinárodní organizaci pro rozvoj družstevnictví ve střední a východní Evropě COOP – Network. Byl rovněž místopředsedou evropského regionu Mezinárodního svazu družstev a členem rozhodčího soudu Hospodářské a agrární komory ČR.

Byl jedním z autorů myšlenky založit první soukromou pojišťovnu po pádu komunismu – Kooperativu – kde zastával až do roku 1998 funkci předsedy představenstva. Poté byl dlouholetým místopředsedou dozorčí rady firmy. „Za úspěchem Kooperativy, která je dnes druhou největší pojišťovnou v ČR, do značné míry stojí práce, schopnosti a znalosti Oty Karena. České družstevnictví i české pojišťovnictví ztratily velkou osobnost,“ uzavřel Vladimír Mráz.