Hlavní navigace

Z Českých aerolinií odejde s nadstandardním odchodným 142 zaměstnanců

Představenstvo ČSA na svém dnešním zasedání schválilo odchod 142 zaměstnanců v rámci programu OK Dohoda (a tím další zeštíhlení společnosti o 142 pozic). Ti si v rámci jednorázové nabídky podali žádost o ukončení pracovního poměru dohodou a bylo jim vyhověno. Mají tak nárok na devítinásobek, respektive desetinásobek průměrného měsíčního platu. Téměř tři čtvrtiny z nich odchází z administrativních pozic.

Zájem využít nabídky programu OK Dohoda projevilo ve stanoveném termínu od 14. do 24. srpna celkem 287 zaměstnanců. Všechny žádosti byly jednotlivě posuzovány s ohledem na bezpečný a plynulý provoz společnosti. Schváleno bylo zhruba 50 % žádostí.

Největší podíl schválených žádostí tvoří tzv. administrativní pozice (74 %) a dále pak dělnické profese (24 %). Zaměstnanci skončí pracovní poměr dohodou ke konci srpna, ve výjimečných případech později.

Pokračuje také zeštíhlování managementu. V rámci zploštění organizační struktury bylo v červenci a srpnu zrušeno dalších 30 vedoucích pozic z celkového počtu 174. Většina z těchto vedoucích zaměstnanců odchází ze společnosti za standardních podmínek bez navýšení sociálního příspěvku.

Na přelomu července a srpna nabídlo vedení ČSA všem zaměstnancům možnost využít sociálního programu OK Dohoda, jejímž hlavním cílem bylo umožnit dobrovolný odchod zaměstnanců ze společnosti za ekonomicky i sociálně výhodných podmínek pro obě strany. V rámci snižování provozních nákladů a zeštíhlování organizační struktury stanovila firma zvýhodněný sociální příspěvek ve výši desetinásobku průměrného měsíčního platu pro pracovníky, kteří u společnosti pracují 25 let a více, nebo mají pět let a méně před odchodem do starobního důchodu či jsou samoživiteli pečujícími o nezletilé dítě. Ostatní zaměstnanci v hlavním pracovním poměru měli možnost získat devítinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Program OK Dohoda je jedním z prvních kroků snižování nákladů společnosti, které povedou k naplnění tříletého restrukturali­začního plánu OK 2006 – 2008 a k přeměně ČSA na konkurenceschopnou a dlouhodobě prosperující společnost. Výsledky tohoto programu přinesou ČSA úsporu na mzdách zhruba 72 miliónů ročně.

Výsledky sociálního programu OK Dohoda:
Počet podaných žádostí: 287
Počet schválených žádostí: 142
Průměrný věk zaměstnanců, kteří opouští společnost: 46 let

Počet schválených žádostí podle počtu odpracovaných let ve společnosti:
Do 3 let – 38 žádostí
4 – 15 let – 32 žádostí
16 – 25 let – 12 žádostí
více než 25 let – 60 žádostí