Hlavní navigace

Výzkum AXA: Mladí lidé si uvědomují zodpovědnost za zajištění svého důstojného stáří

Podle výsledků již třetího celosvětového výzkumu skupiny AXA, zkoumajícího život v důchodovém věku jak z pohledu samotných důchodců, tak ekonomicky aktivních jednotlivců, jsou mladší generace ochotnější připustit zodpovědnost za svou situaci po odchodu do důchodu. Lidé také začínají plánovat své finanční zajištění dříve než v minulosti. Zvyšující se důraz na zodpovědnost jednotlivce představuje jeden z nejvýraznějších kontrastů mezi generacemi.

Sdílet

Asi nejdůležitějším zjištěním výzkumu AXA Retirement Scope 2007 je fakt, že mladší lidé (25 – 34 let) spoléhají v otázce financování vlastního důchodu více sami na sebe a méně na stát. S tím také souvisí snížení průměrného věku, kdy se lidé začínají připravovat na důchod. Zatímco v roce 2004, kdy byl proveden první výzkum AXA Retirement Scope, vyšel průměr 38,4 let, letošní výsledky ukazují výrazný posun – plánovat důchodovou situaci začínají lidé průměrně ještě před 32. narozeninami.

Tento trend se projevuje i v České republice. Stále více lidí přemýšlí o své budoucnosti a uvědomuje si, že systém průběžného financování důchodů jim nezaručí dostatečné příjmy pro aktivní a spokojené stáří. Proto mají tak velký zájem o penzijní připojištění, uvedl Petr Žaluda, generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Přes tři čtvrtiny (77 %) pracujících lidí podle výsledků výzkumu očekává, že jejich kvalita života po odchodu do důchodu zůstane stabilní, nebo se zlepší. Tyto představy téměř přesně odpovídají zkušenosti důchodců, z nichž 75 % uvedlo, že kvalita jejich života je nyní vyšší nebo stejná, než když pracovali.

Spokojení důchodci

Výsledky tohoto unikátního celosvětového výzkumu, který skupina AXA provádí v zemích, kde působí, ukazují, že v otázce věku odchodu do důchodu vidí důchodci sami sebe často jako výjimku ze svého vlastního pravidla. Velká většina důchodců (81 %) uvedla, že je možné lidi nad 65 let hodnotit jako dobré pracovníky. Při dotazu, do jakého věku by oni sami byli způsobilí k práci, byl ale průměrný věk pouze 64,6 let.

Většina důchodců je se svou životní situací celkem spokojená. Zhruba 85 % z více než 5000 dotazovaných důchodců popisovali sami sebe jako „velmi šťastné“ (27 %) nebo „docela šťastné“ (58 %). Jen malé rozdíly pak byly mezi důchodci mladšími než 65 let a ve věku 65 let a více.

Zhruba tři ze čtyř důchodců uvedli, že jsou „docela zdraví“ nebo „velmi zdraví“. Přestože existuje významná spojitost mezi zdravím a štěstím, velké množství důchodců, kteří své zdraví nepovažují za dobré, sami sebe vnímají jako velmi šťastné.

Muži versus ženy

Výzkum skupiny AXA se zaměřil i na rozdíly mezi muži a ženami. Není překvapivé, že ženy se ukázaly jako citlivější k tématu stárnutí z hlediska fyzického vzhledu. O fyzický vzhled obecně více pečují lidé v důchodu, na druhé straně plastickou chirurgii jako nástroj „boje za lepší a mladší vzhled“ berou v potaz více pracující ženy než důchodkyně.

Rozdíly mezi muži a ženami existují v oblasti změn životní úrovně po odchodu do důchodu. V polovině ze šestnácti zemí, v nichž byl výzkum realizován, ženy v důchodu uvedly podstatně hlubší pokles životní úrovně než muži. Například ve Francii 58 % důchodkyň uvedlo, že se jejich životní úroveň snížila, zatímco stejný pocit má jen 44 % francouzských mužů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že téměř všude jsou na tom ženy v důchodu finančně hůře než muži.

Výzkum AXA Retirement Scope 2007 si kladl za cíl zjistit, jaké jsou představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o době po odchodu důchodu, a srovnat je s pohledem nynějších důchodců. Zkoumán byl i přístup jedinců k finančnímu plánování důchodového věku. Výzkum proběhl v šestnácti zemích světa , tázáno bylo celkem 11 590 respondentů. Letos poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna i Čína.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).